Wednesday, May 16, 2012

CERCUL AKASHIC (2)


ADN-ul vostru cuprinde date și caracterici ale ființei voastre totale, care se păstrează în Înregistrările Akashice. Ce aţi făcut pe această planetă? De câte ori ați fost aici? Care sunt energiile pe care le-aţi experimentat deja? Sufletele vechi au ceva pe care foarte puține fiinţe umane îl au, şi pe care nu-l aveau când au sosit pentru prima dată pe planetă. Aveți ÎNREGISTRAREA. Esența experienței acumulate după fiecare viață petrecută pe Pământ se depozitează ca energie unică și distinctă în Akasha și se regăsește în structura ADN. Deci în Akasha nu se păstreează ceea ce am numi filmul vieților anterioare ci esența energetică a acestora. Ele nu se constituie ca o stivă care urmează să fie citită de un cititor Akashic. Cei care au citit ceea ce ați putea numi vieţile anterioare, citesc energiile nu viețile trecute, după care se reconstituie scenariile vieților despre care se dorește o anume cunoaștere.

Mulți dintre voi își vor aminti de viața pe care au avut-o ca lemurienii, care au trăit în acel vast continent cu câteva mii de ani în urmă. Pe Lemuria a existat cea mai veche civilizație umană deși ea nu are o confirmare istorică.
Localizarea ei este în Oceanul Pacific și ceea ce numiți voi Hawaii aparținea Lemuriei.

Nu va fi nevoie ca oamenii să caute dovezi în acele locuri deoarece datele și dovezile se găsesc în memoria ființei lor. Memoria voastră inconștientă este stratificată precum foile unei cepe. Dând la oparte și cercetând strat după strat, veți ajunge să găsiți și vechile realități ale vieților pe care le-ați avut pe acest continent dispărut. Dorința iscoditoare a ființei umane nu a încetat niciodată să se manifeste.

Perioada aceasta de accelerate transformări este propice recunoașterii trecutului vostru îndepărtat. Important este că vă veți aminti toate experiențele trecutului pe care l-ați parcurs. Când vă veți recăpăta abilitățilre, veți putea apela la vasta bibliotecă din Akasha unde veți putea găsi tot ceea ce vă interesează.

Unii dintre voi, deja au unele stări, vise și trăiri care frac trimitere la viețile lor trecute. Deocamdată, totul este amalgamat, totul se amestecă și este greu să puteți urmări un fir care să respecte o logică. Cu timpul, visele, simțurile și trăirile vor aduce clarificări ale trecutului vostru.

Comutarea între femeie şi bărbat.
Suflete vechi, permiteți-mi să vă spun ceva. Dacă sunteţi suflete destul de vechi, și mulți dintre voi sunt, ați avut vieți când erați bărbat și altele în care erați femeie. Ați avut când un sex când altul. Ființa voastră nemuritoare deține acel comutator: odată vă nașteți bărbat, altă dată femeie. Depinde de ceea ce suflerul vostru dorește să experimenteze în viața pe care și-o programează. În general este nevoie cam de trei vieți consecutive pentru ca o anumită caracteristică de sex să se stabilizerze. Pot exista și stări intermediare, și asta se va reflecta în starea fiziologică a acelei ființe.

Permiteţi-mi să vă spun despre Cave of Creation (nota C.M.: Peștera Creației; traducere improprie. Mai corect ar fi fost să se fi folosit termenul de “depozit”), adică de Inregistrările Akashice în care se păstrează esența tuturor vieților pe care le-au avut sufletele. Interfațarea cu Gaia, prin Rețeaua Cristalină, formula și structura ADN pentru fiecare viață, le puteți găsi acolo, bine și intact păstrate. La un anumit nivel de evoluție, fiecare dintre voi își poate accesa „bagajul” păstrat în Akasha, de unde poate preleva informații și chiar abilități care se păstrează acolo. Accesându-vă trecutul, vă veți putea crea viitorul. Totul este un cerc între trecut, pezent și viitor, voi putându-vă reformata și cizela personalitatea și fizionomia.

Plantând astăzi semințele păcii, vă pregătiți viitorul, când veți culege ceea ce ați semănat. Ființa umană poate fi măreață și nu are de ce să-i fie rușine de însușirile cu care a fost înzestrată de Creator.

Toate sufletele care se încarnează pe Pământ o fac pentru un anumit scop și pentru o anumită durată. Unele suflete vin doar pentru scurt timp, după care pleacă, lăsând în urmă durerea nemăsurată a unei mame traumantizate. Ați putea întreba: „de ce a mai venit, dacă hotărâse de la început să stea doar trei luni?” Iată un posibil răspuns: „ pentru ca acea mamă să-l găsească mai ușor pe Dumnezeu”.

Când veți fi evoluat suficient, veți putea merge în Akasha pentru a afla asemenea răspunsuri. Totul are o explicație și nimic nu vi se dă pentru a vă chinui, pentru a vă face să suferiți inutil. Alegerile pe care le faceți sunt necesități ale perfecționării sufletului vostru care caută mereu măestria.
Cei care vă aflați acum pe scaune nu ați venit aici întâmplător ci pentru că sufletul vostru are nevoie de răspunsuri, de clarificări care să vă întătrească credința. Oh, eu știu cine este aici. De-asta m-am referit la mamele îndurerate. Sacrificiul pe care voi îl faceți uneori este, de fapt, o posibilitate, un dar care vi se dă, pentru a face pasul înainte. Toți aveți de câștigat din aceste experiențe, vesele sau triste, și nimeni nu pierde. De-aia eu spun că voi sunteți toți niște câștigători.

Se întâmplă, deși asta nu este întâmplare, ca sufletul copilului care a murit doar la trei luni să revină la aceeași mamă, pentru a o ocroti și a-i alina suferința pricinuită de plecarea lui timpurie. Dar, de data aceasta, va găsi o mamă care, între timp și datorită pierderii suferite, a evoluat și și-a crescut frecvența de vibrație fiind acum mai bine pregătită pentru rolul său de mamă iubitoare.

În Akasha există mai puține înregistrări decăt numărul celor care au avut vieți pe Pământ. Aceasta deoarece, în multe cazuri, sufletele revin la caracteristicile vieților anterioare.

Cât de mulţi oameni sunt acum pe Pământ și câți au fost până acum?

De unde apare diferența, care face ca populația globului să se înmulțească exponențial?

Se crează noi suflete sau există un stoc de suflete care se aduc pentru a obține acea creștere exponențială?

Concluzia logică este că de undeva vin pe Pământ suflete noi, care nu au mai avut vieți pe această planetă. [Nota C.M.: În scrierile de spiritualitate, Dumnezeu spune că TOATE sufletele rădăcină au fost create odată, dar ele se află plasate în diverse stadii de dezvoltare și în diverse planuri existențiale. Deși totalitatea sufletelor rădăcină din Cosmos este o constantă, numărul celor aflate la un moment dat într-un areal (planetă, sistem solar, galaxie etc) este variabil ca urmare a nevoilor, deciziilor și stadiului evolutiv în care se află ele.

Plecând de la elementali până la cel mai evoluat suflet, există o circulație permanentă, în ambele sensuri, a sufletelor. Sensul în care se îndreaptă fiecare suflet este dat de volumul și valoarea eforturilor pe care le face, el putând crește sau scădea în conștiință și în nivelul de vibrație.

Un suflet rădăcină este ca un trunchi de copac din care cresc ramuri. Pe acest trunchi poate fi creat un coronament din crengi, formând primul nivel de multiplicare, din care pot apărea alte crengi (al doilea coronament) s.a.m.d. Și în cazul sufletelor evoluția este similară, fiecare creangă sau crenguță fiind un nou suflet. „Coronamentele” de suflete sunt creații ale copacului (sufletului rădăcină) rezultate din acțiunea de co-creare împreună cu Dumnezeu, care insuflă energia vieții fiecărui suflet. Fiecare suflet este o entitate, cu liber arbitru și viață proprie.

Este importand de reținut că dacă sufletul rădăcină se „usucă” (cazul așa-numitelor „suflete pierdute”), întreaga descendență va fi resorbită în ființa Creatorului, indiferent de ceea ce a făcut fiecare, în ce stadiu de dezvoltare se află și indiferent în ce loc din univers ar fi].

În ceea ce o privește, Gaia cunoaște totdeauna cine vine și cine pleacă de pe ea. Orice intrare sau ieșire a unui suflet dintr-un sistem (planetar, solar, galactic, universal) primește aprobarea forului tutelar respectiv. Totul este structurat pe niveluri vibraționale având caracteristici nereproductibile.

Aș vrea acum să vă imaginați că ar exista o frumoasă planetă în care locuitorii ei trăiesc în pace și armonie, un loc aflat într-o dimensiune superioară. Planeta are câteva continente, înconjurate de ape limpezi, curate și pline de viață. De peste 100 de ani, planeta nu a cunoscut conflicte. Ființele de pe ea nu au totdeauna aceeași opinie, dar, de fiecare dată, părerile sunt ascultate și din diferențele de apreciere, toți încearcă să selecteze ceea ce este mai valoros și mai bun pentru societatea în care trăiesc. Despre crime sau alte acte antisociale, dacă-și mai amintesc cei mai în vârstă. Tot ceea ce se întreprinde este în deplin acord cu fiecare locuitor care este mândru că semenul lui a găsit o soluție viabilă unei probleme de interes comun. Vreți să vă spun numele planetei? Se numește planeta Pământ. Este adevărat, eu vorbesc despre acel Pământ după ce peste el vor fi trecut mai multe generații. Semințele acelor ființe pașnice, îndatoritoare și pline de compasiune sunt semănate în perioada actuală.
Nu va fi o evoluție foarte rapidă, dar, cu siguranță, ea va exista. Poate nu este atât de ușor de observat. Încă de pe acum războiul (cu precădere cel nuclear) nu va mai fi o obțiune pentru civilizația umană. Sistemul economic și financiar aflat în haos, se reformează, se pun bazele depoluării planetei, cât de curând nevoile de energie vor găsi o soluționare totală și nepoluată.
Nu le realizați singuri, dar asta nu contează. Se pun deja bazele noii conștiințe a ființelor umane, la care contribuie din plin sufletele vechi ale lemurienilor și atlanților. Pe planetă se nasc suflete luminoase, care au mai avut vieți pe Pământ sau care vor să debuteze cu o viață într-un corp mai rafinat.

Totuși, vor mai exista războaie? Posibil, dar unele pentru afirmarea spiritului de dreptate, pentru recuperarea unor drepturi inalienabile ale popoarelor care încă mai sunt exploatate de oligarhii financiare și politice. Dar, încă o dată, nu va mai fi admis un război nuclear sau unul cu caracteristică de exterminare în masă.

Copiii care se nasc acum vor avea o conștiință mult mai înaintată decât adulții prezentului. Și ce suflete vor intra în corpurile nou-născuților? Sufletele voastre, dragilor, cei care citiți aceste rânduri. Majoritatea dintre voi veți reveni pe noua planetă pentru a vă bucura de roadele îndelungatului efort pe care l-ați făcut pentru înălțarea voastră și a planetei. Voi veți fi părinții și strămoșii noilor ființe umane care....veți fi chiar voi.

Dragilor, eu, Kryon nu v-aș fi putut vorbi acum dacă voi nu ați fi făcut toate lucrările de până acum. Eu nu mai eram aici dacă viitorul vostru ar fi fost dat distrugerii. Nu aş fi fost aici dacă planeta voastră n-ar mai fi avut șansa reintrării în ciclul universal al vieții. Ați înțeles?

Vă prevalați de șansa liberului arbitru, pe care, din fericire, ați ales să-l folosiți pentru salvarea voastră și a planetei. Ați depășit zona în care încă mai putea exista revenirea la disoluție. Natura umană începe să se schimbe, ca structură și conștiință.

Și așa este.

KRYON


No comments:

Post a Comment