Thursday, April 26, 2012

BLACK PROGRAM: mărturia unui copil (6)


[urmare din partea a cincea]

R: Credeţi că aţi fost măcar o dată în cursul vieţii dumneavoastră obiectul unei eventuale manipulări a conştiinţei, pentru a vă face să participaţi la ceva care ar putea fie să slujească, fie să dăuneze într-un anume fel umanităţii?

CPSN: Întrebarea dumneavoastră are, cel puţin în viziunea mea, meritul de a fi... cât se poate de directă. Mă voi strădui tocmai de aceea să răspund, vorbind despre câteva aspecte care vă vor permite să vă daţi seama dacă s-a petrecut sau nu măcar o dată aşa ceva.

Îmi amintesc chiar foarte bine momentul în care ne-am întâlnit pentru prima dată. Întâlnirea noastră a fost foarte plăcută şi totodată îmi amintesc chiar şi acum momentul în care m-aţi privit din cap până în picioare cu multă atenţie.

Eraţi conştient că aveţi în faţă o persoană ce este la fel ca dumneavoastră, dar în adâncul fiinţei ceva anume vă tulbura. Şi în acele clipe nu puteaţi defini cu exactitate natura acelei tulburări. Aţi perceput atunci în mod intuitiv faptul că, parţial, eu sunt totodată şi altceva. Dar cu toate acestea nu vă era cu putinţă să ştiţi cu precizie în ce mod eu sunt totodată şi altceva.

În ceea ce priveşte strângerea dumneavoastră de mână, aceasta a fost călduroasă, iar eu am efectuat în acele clipe ceea ce aş putea numi o "scanare" pozitivă. Aş adăuga că acesta este fenomenul pe care l-aţi simţit din plin atunci: "scanarea". De fapt, dacă ar fi să analizăm într-un anume mod acest termen care este "scanarea" s-ar putea spune că numai un anumit gen de aparat poate realiza o scanare.

Cel mai adesea noi, oamenii, nu prea înţelegem cum este cu putinţă ca un om să poată... "scana" un alt om. Un astfel de fenomen, ce ţine de domeniul paranormalului, evidenţiază anumite tehnologii complexe pe care un om obişnuit nu le are nici trezite şi nici dinamizate în trupul sau în conştiinţa lui.

La prima noastră întâlnire, v-am mărturisit în mod sincer că am fost modificat din punct de vedere genetic. În special pentru că aşa ceva nu imi este permis, nu voi intra niciodată în detalii şi în plus nici nu văd în ce mod v-ar putea ajuta o astfel de informaţie. Dat fiind nivelul la care vă aflaţi dumneavoastră personal ca om, adaug că oferirea unor astfel de informaţii nu v-ar fi de niciun folos şi tocmai de aceea subliniez că ele ar constitui în viziunea mea satisfacerea unei banale şi inutile curiozităţi.

În urma acestei modificări genetice despre care am vorbit anterior, am dobândit într-adevăr, printre altele, capacitatea paranormală de "a scana" o fiinţă umană în numai câteva secunde, fie în timpul unei strângeri de mână, fie atunci când îmi focalizez asupra acelei fiinţe o privire pătrunzătoare şi atentă. Să vedem acum care este avantajul de a fi inzestrat cu o astfel de capacitate sau, altfel spus, cu o astfel de "opţiune"?

Trebuie să ştiţi că, la modul general vorbind, mă folosesc de această înzestrare paranormală pentru a afla mai întâi dacă cel sau cea care se află în faţa mea este sau nu o fiinţă umană. În nouă cazuri din zece, acest proces paranormal de scanare se limitează la acest aspect.

Dar trebuie să ştiţi că este pentru mine posibil să merg chiar mai departe, sau altfel spus să accesez niveluri mult mai profunde ale fiinţei ce se află în faţa mea, şi în felul acesta devine cu putinţă să determin, printre altele, nivelul specific de agresivitate, nivelul specific de emotivitate sau chiar nivelul de sensibilitate la anumite energii înalte al persoanei respective.

La un moment dat, vă pot mărturisi că aveam o astfel de sarcină în cadrul unui anumit minister ... unde trebuia să realizez la cerere anumite rapoarte, ce conţineau concluziile mele in urma unor astfel de "scanări" paranormale, pe care trebuia să le realizez asupra anumitor fiinţe umane care îmi erau indicate. Apoi, în final, realizam un anumit raport clar, succint şi la obiect.

În cadrul unor astfel de "scanări" paranormale, una sau mai multe persoane erau chemate rând pe rând într-un birou, iar eu le "scanam" cu multă atenţie din cap până în picioare. Apoi, în final, mă retrăgeam discret într-un alt birou, îmi scriam conştiincios raportul referitor la acele persoane şi îl lăsam într-un plic sigilat unei anumite persoane ce era desemnată să îl transmită mai departe superiorilor mei. După aceea, eu plecam din acel minister ca şi cum nu se petrecuse nimic.

Vă mărturisesc că există pretutindeni în lume oameni care, în urma unui antrenament adecvat, pot să realizeze întocmai ca şi mine o astfel de "scanare" paranormală. Trebuie însă să ştiţi că astfel de persoane care sunt capabile să realizeze aceasta nu sunt modificate genetic ca mine şi de aceea se poate spune că în cazul lor este vorba de o înzestrare naturală sau de o anumită transformare ce a apărut în urma unui antrenament special care cel mai adesea este menţinut secret.

Trecând încă din fragedă copilărie prin anumite Programe Secrete Negre (Black Programs), ne putem gândi că în tot acest timp am fost poate obiectul unei anumite programări şi că este totodată cu putinţă ca eu să fi fost utilizat în anumite situaţii drept trăgător cu arme de foc, fără ca eu să ştiu ceva despre aceasta.

Vă mărturisesc cât se poate de sincer că nu neg aceasta. Chiar şi aşa ceva este posibil. Nu pot să dau un răspuns sigur în această direcţie. Dar vreau totodată să subliniez că aşa ceva este valabil cam pentru toată lumea, căci cu toate tehnologiile sofisticate, unele dintre ele ultra secrete, care există la ora actuală este posibil să programăm 95% dintre fiinţele umane să facă orice. Când spun orice, este necesar să vă daţi seama că orice ... înseamnă chiar orice, mai ales în rău.

Extrem de puţine fiinţe umane ştiu la ora actuală ce anume poate fi şi ce anume poate face în această direcţie un excelent instrument, prin intermediul căruia o fiinţă umană poate fi manipulată în nu contează ce direcţie, condiţionată şi influenţată de la distanţă fără ca ea să bănuiască nimic despre aceasta.

Evident, în astfel de situaţii este suficient să se ştie cu precizie că un anumit telefon mobil este în posesia unei anumite fiinţe umane - care urmează să fie ţinta unei astfel de influenţe - ca să se poată realiza la distanţă prin intermediul telefonului ei mobil.

Atunci când este vorba de influenţarea în masă a unei naţiuni, pot fi folosite în mod eficient pentru aceasta fie televizorul, fie undele ce sunt vehiculate de sistemul Bluetooth sau undele Wi-Fi. Merită să nu pierdem de asemenea din vedere că nici aşa-numiţii curenţi purtători liniari nu trebuie să fie ignoraţi, căci şi el permit să se exercite anumite influenţe psihotronice de la distanţă fără ca cineva să bănuiască sau să ştie cu exactitate ce anume se petrece atunci.

Nu am să vă vorbesc aici in extenso despre tot ceea ce ni se pune fără încetare în apa de la robinet, care este departe de a fi inofensivă sau pură. În plus, merită să ne amintim că în pasta de dinţi este introdus fluor. Ştim că toată lumea foloseşte măcar pentru ca să facă duş apa aşa-zis obişnuită de la robinet, ori adevărul este că aceasta este şi rămâne primul mijloc de influenţare şi chiar de programare pe ascuns a populaţiei.

Dacă aveţi mijloace adecvate, vă sfătuim să analizaţi neîntârziat apa care ajunge prin reţeaua de alimentare cu apă potabilă la voi acasă şi veţi observa cât de mare este procentul de litiu în acea apă şi în felul acesta veţi începe să înţelegeţi...

Uitaţi-vă apoi într-un dicţionar de specialitate şi descoperiţi care anume sunt efectele de lungă durată ale litiului asupra sistemului nervos şi în felul acesta vă veţi putea da seama, dacă aveţi suficientă inteligenţă, că ceea ce unii numesc în batjocură "teoria conspiraţiei" nu este de fapt o teorie, ci este o cutremurătoare realitate.

Dacă veţi merge în alte ţări, veţi observa că pretutindeni este la fel, iar în cazul anumitor naţiuni este chiar mai accentuat acest proces de manipulare şi astfel vă veţi putea da seama că acest fenomen pe care l-am descris succint aici are totuşi loc actualmente la nivel planetar. S-ar putea spune cu mult mai mult despre toate acestea, dar prefer să mă opresc aici...

Cu toate acestea, dat fiind faptul că am trăit acea experienţă neobişnuită ce este catalogată ca fiind o stare de moarte iminentă (SMI), care a durat peste 16 ore şi care mi-a fost provocată de anumite fiinţe extraterestre, am aflat apoi că mi s-a făcut aceasta pentru a mi se implementa tot ceea ce îmi permite acum să lucrez în cadrul Programelor Secrete Negre (Black Programs), unde răspund de anumite module importante.

Aceasta îmi dovedeşte într-o anumită măsură faptul că, dacă a existat cumva o anumită programare în ceea ce mă priveşte, nu sunt deocamdată sigur 100% că ea a fost negativă (malefică - n.r.). Pentru mine nu are nicio importanţă că programarea mea serveşte totuşi anumite interese, atâta timp cât tot ceea ce fac îmi apare ca fiind de partea cea bună a lucrurilor.

Tot ceea ce eu simt nu serveşte acestei lumi şi am impresia că nici nu intră în vreun conflict cu ea. Aproape tot ceea ce eu simt în această stare mult îmbogăţită în care mă aflu nu aparţine acestei epoci în exclusivitate şi nici acestei lumi. Ceea ce simt nu influenţează cu nimic modul meu de a trăi şi nici deciziile mele.

Aş putea să mai adaug că aceasta nu face decât să mă protejeze chiar foarte bine atunci când este cazul (spre exemplu, în situaţiile în care în trupul meu pătrund anumiţi viruşi) şi în plus aceasta îmi permite să am acces prin intermediul unor fenomene de sintonizare paranormală la o mulţime de informaţii şi evenimente care pot fi accesate de mine prin proiecţia paranormală a unei părţi din mine la mare distanţă.

[N.t.: sintonizare paranormală: declanşarea unor procese de rezonanţă ocultă care evidenţiază în felul acesta structura holografică a Manifestării, în cadrul căreia totul se oglindeşte în parte, iar partea este inclusă într-un mod armonic şi indescriptibil în marele tot.]

[N.t.: proiectia la mare distanţă: un fenomen de ubicuitate paranormală, care îi permite fiinţei în cauză să fie şi să se manifeste într-un mod conştient în două locuri deodată în acelaşi timp; în terminologia parapsihologlcă a limbii engleze această capacitate este supranumită "remote viewing"]

Adaug că toate acestea nu au nimic de a face cu felurite aspecte senzaţionale ce sunt prezentate în anumite seriale TV. Vă mărturisesc că de fapt cazul meu este cu totul aparte şi nu seamănă cu nimic din ceea ce este prezentat în astfel de seriale, care sunt cel mai adesea catalogate ca fiind ştiinţifico-fantastice.

Dar aceasta nu înseamnă că totuşi, toate aceste aspecte despre care am vorbit
în cele două interviuri nu există. Dimpotrivă, toate acestea sunt perfect reale. Unele dintre fiinţele inteligente care au doar in aparenţă o înfăţişare umană sunt de fapt purtătoare (prin aceasta, domnul X sugerează că astfel de fiinţe extraterestre sunt în realitate nişte sui generis canale de manifestare - n.t.) ale anumitor aspecte enigmatice sau energii imense pe care nici nu vi le puteţi imagina.

Aş putea să mai adaug că diferenţele dintre o fiinţă umană şi o astfel de fiinţă extrarerestră, care are doar o înfăţişare umană, nu pot fi detectate nici printr-o radiografie, nici prin intermediul scanerului medical.

R: Fiindcă veni vorba, îmi amintesc că la prima noastră întâlnire aţi făcut aluzie la faptul că aveţi anumite implanturi. Ne puteţi spune mai multe despre aceasta?

CPSN: Da, am într-adevăr 4 implanturi speciale în trup, nu este nimic extraordinar de spus în această direcţie. Este totodată vorba despre nişte măsuri de înaltă securitate, care îmi permit oricând accesul în anumite baze subterane secrete.

Am nivelul de acreditare UCTS-E6 şi doar aceste implanturi speciale sunt mărturia acestei acreditări. Pot să vă spun că nu există un alt mod de identificare în afara acestei tehnologii. Aceste implanturi sunt de fapt nişte cristale ce conţin anumite informaţii strict secrete, particulare. Numai aparatele din complexele subterane pot să citească şi să identifice acest gen de informaţii. Aceasta îmi permite de asemenea să mă aflu în prezenţa membrilor anumitor rase extraterestre fără niciun risc, căci frecvenţele de vibraţie ce sunt emise de aceste cristale indică instantaneu cine sunt, în virtutea acestei acreditări.

Adaug însă că aceste implanturi speciale sunt activate sau dezactivate numai atunci când ajung într-un anumit loc ce face cu putinţă aceasta, în rest, aceste implanturi speciale sunt nedetectabile, iar atunci când sunt dezactivate sunt inoperante. Ele pot fi totuşi detectate şi activate eventual de la distanţă, de pe un anumit satelit sau dintr-o navă spaţială.

Mai există aici şi alte aspecte pe care deocamdată nu le voi putea aborda. Vom vorbi eventual despre aceasta ceva mai târziu, atunci când situaţia mea va fi net favorabilă acestui gen de dezvăluire.

R: Actualmente e vorbeşte din ce în ce mai mult despre anul 2012 ca despre o dată foarte importantă. Ne puteţi da căteva informaţii esenţiale despre ceea ce s-ar putea produce atunci?

CPSN: Anul 2012 este un moment de referinţă, ce indică de fapt încheierea unui anumit ciclu, moment în care sunt susceptibile să se producă în ambianţa planetei noastre anumite evenimente cu totul extraordinare, cu ecouri cosmice. Ţin însă să subliniez că nimic nu dovedeşte deocamdată faptul că aceste evenimente vor avea loc exact în anul 2012. Aceste evenimente pot avea loc în anul 2013, aşa cum ele pot avea loc în anul 2014 sau chiar câţiva ani mai târziu. La modul general vorbind, anul 2012 rămâne însă un an de referinţă.

Cele 8 planete principale ale acestui sistem solar se vor alinia, formând astfel o configuraţie cu totul aparte, care va declanşa un anumit proces de interferenţă. Cu acea ocazie, câmpul gravitaţional global va fi perturbat şi aceasta va influenţa într-un anume mod întregul sistem solar.

Acest aspect va putea provoca o dereglare a polilor magnetici, ceea ce va declanşa mari mişcări tectonice: toate acestea vor putea să cauzeze anumite catastrofe şi în consecinţă toate acestea vor face să apară un număr chiar foarte mare de morţi. Este semnificativ faptul că deja la nivelul Soarelui a început o activitate complexă, s-ar părea că favorizează apariţia unor astfel de evenimente catastrofale.

După cum aţi aflat deja, noi am reuşit să călătorim adeseori în timp. Am explorat în felul acesta anumite evenimente din trecut şi, atunci când a fost posibil, am explorat chiar unele momente din viitor. Studiul dintr-un anumit punct de vedere al unor aspecte a necesitat realizarea unor călătorii în timp. Cu toate acestea, după cum am constatat, nu s-a putut trece de data de 21.12.2012.

Cei care ne-am proiectat în viitor în cadrul programelor la care am participat am constatat că ne apare în faţă, în mod evident, o enigmatică spirală ce se înalţă către o imensă gaură neagră. Pe baza experienţei pe care deja am acumulat-o în cadrul călătoriilor în timp, am dedus că aceasta reprezintă de fapt o ocultare ce este de fapt provocată.

Mai precis, este un fel de "barieră" stranie, ce ni se infăţişează în final ca un perete foarte întunecat şi totodată imposibil de atins. Pur şi simplu am constatat că nu ne este permis să trecem prin intermediul călătoriilor în timp - în dimensiunea viitorului - pentru a vedea ce se petrece dincolo de această dată. Mai multe programe de explorare a viitorului au urmărit fiecare în parte să treacă de această limită, dar cu toate acestea niciunul dintre ele nu a reuşit.

Mai mult, am avut chiar câteva contacte cu alţi călători în timp ce au venit la noi din viitor. Niciunul dintre ei nu a fost capabil să ne dea răspunsuri edificatoare, căci am putut să ne dăm seama că de ei ne desparte un anumit salt cuantic de mare importanţă şi un imens hiatus, în care totul este vid. Aceşti călători din viitor aparţin celui de-al 34-lea secol al erei noastre.

Am putut constata în felul acesta că ei continuă să aibă o înfăţişare umană şi în plus au o sănătate mult mai bună decât cea pe care o au oamenii, la modul general vorbind, aici, pe planeta Pământ. Am descoperit totodată, cu uimire, că ei sunt capabili să trăiască mult mai mult.

Ceea ce este însă şi mai uimitor este faptul aceşti călători care au venit la noi din viitor se confruntă cu aceleaşi dificultăţi pe care le-am întâlnit şi noi in explorarea acestui interval de timp, ce este imposibil de atins (pentru ei aceasta reprezentând de fapt o deplasare în trecut).

Ei ne-au mărturisit că totul se petrece ca şi cum ar exista o zonă ultraprotejată, ce persistă pentru un anumit interval de timp. Pentru noi este cert la ora actuală că în cel de-al 34-lea secol din viitor, nici timpul şi nici spaţiul nu mai prezintă aceeaşi densitate pe care deja o cunoaştem. Acest aspect este semnificativ şi ar trebui să ne dea de gândit. Poate că la aceasta se referă, prin intermediul unui mesaj criptic, acea profeţie din Apocalipsă în care se vorbeşte despre un "nou cer şi un nou pământ".

Este de la sine înţeles că acel "nou cer şi nou pământ" care va apărea reprezintă în realitate acea transformare majoră şi misterioasă despre care se vorbeşte în textul Apocalipsei şi care este cu putinţă să se petreacă în jurul datei de 21 decembrie 2012 sau la un anumit timp după aceea.

În viziunea noastră este stringent necesar ca umanitatea, care acum se complace într-o stare de înlănţuire şi de adormire spirituală, să se trezească în totalitate.

Puneţi fiecare dintre voi umărul la această trezire şi acţionaţi astfel încât să fiţi, cât mai mulţi dintre voi, verigi umane ale procesului de trezire şi de elevare spirituală planetară. Până la urmă mi-am putut da seama că trecerea timpului nu are nicio importanţă, doar viaţa ce este trăită intens, pur şi cu pasiune este cea care contează

R: Dacă v-am cere să le daţi un sfat cititorilor, care ar fi acela?

CPSN: Trăim deja cu toţii într-o epocă bulversantă, în care cel mai adesea modul nostru de viaţă ne este impus de anumite forţe în mod evident nefaste, invizibile şi care devin pe zi ce trece din ce în ce mai puternice. Deja la ora actuală aceste tehnologii existente ne influenţează din ce în ce mai mult în rău modul de viaţă şi ne împing într-o manieră insidioasă către o inconştientă sclavie crescândă şi către o stare cumplită de letargie, care ne face să fim nişte morţi vii şi, cu toate că ea sugrumă imensa majoritate a oamenilor, este totodată insidioasă şi nu poate fi cel mai adesea detectată.

Anumite Programe Secrete Negre (Black Programs) de tip Montauk, de tip Phoenix şi altele, pe care nu pot să le menţionez aici sunt deja încheiate de mult timp. Acum, mai mult ca altă dată, pot ajunge la noi, prin intermediul feluritelor unde foarte puternice, ce sunt distructive şi în mod evident negative (malefice - n.t.), anumite forme ciudate de viaţă, cărora li se deschide în felul acesta posibilitatea de a ne poseda trupurile şi minţile, şi care datorită influenţei lor negative (maiefice - n.t.) insidioase ne pot determina din aproape în aproape să comitem orice fapte rele şi în acelaşi timp ne păcălesc, căci ne creează impresia înşelătoare că toate acestea sunt şi rămân de fiecare dată iniţiativa noastră. În final, atunci când anumite acte în mod evident cumplite, negative (malefice - n.t.) sunt comise, apar scurte momente de luciditate care ne dezvăluie, atunci când deja este prea târziu, starea cumplită de confuzie şi de manipulare negativă (malefică - n.t.) în care mulţi dintre noi ne complacem.

Cel mai simplu mod de a ne elibera de aceste influenţe chinuitoare, angoasante sau vătămătoare ar fi să ne deconectăm măcar din când în când, fie chiar şi pentru câteva ore, de la această uriaşă matrice artificială care ne manipulează şi ne influenţează în rău 24 de ore din 24, 7 zile din 7, debranşând pentru început televizorul pentru 4-5 ore sau scoţând fie chiar şi pentru o zi întreagă bateria telefonului nostru mobil.

Mulţi dintre noi vom observa că la inceput ni se va părea că este aproape imposibil să facem aceasta. Atunci când mulţi dintre noi ne vom confrunta cu o astfel de stare bizară de neputinţă, ce este de fapt aparentă, va trebui mai ales atunci să ne întrebăm cu luciditate: "Cum de am ajuns în această stare jalnică, ce mă face să cred că sunt incapabil să fac aceasta!?" Apoi trebuie să ne întrebăm: "Cum de am ajuns să nu mai fiu în stare să-mi acord oricând libertatea de a acţiona în acest mod, atunci când vreau cu putere să fac aceasta!?" O altă întrebare pe care este important să ne-o punem în astfel de momente este aceasta: "Vreau cu adevărat să acţionez într-un mod ferm, astfel încât să-mi mobilizez imediat voinţa pentru a-mi transforma neîntârziat modul de viaţă, înainte ca să fie prea târziu?"

R: Acum ne vom opri aici. Vă mulţumesc că aţi acceptat să participaţi la această nouă întâlnire, care pentru noi este foarte instructivă. Sper ca cititorii noştri să aprecieze la adevărata lor valoare răspunsurile pe care ni le-aţi dat în codrul acestui interviu. Putem conta pe ajutorul dumneavoastră pentru o eventuală a treia întâlnire, ce va avea loc la un moment dat?

CPSN: Este o mare plăcere pentru mine să împărtăşesc cu dumneavoastră şi în mod indirect cu cititorii revistei această discuţie, sperăm, constructivă, care ne apropie din ce în ce mai mult unii de ceilalţi. Chiar dacă în unele cazuri nu pot deocamdată să vă spun mai mult despre anumite subiecte, sunt totuşi de acord să păstrăm o legătură fidelă şi vă asigur că va fi pentru mine o mare plăcere să ne revedem şi să continuăm discuţia.

Aş vrea ca lectura acestei discuţii să reprezinte pentru cititorii dumneavoastră un moment chiar extraordinar de îmbogăţire a cunoştinţelor, de deschidere a minţilor către anumite perspective nebănuite şi în final vă asigur că voi fi încântat să revin cu unele informaţii suplimentare sau să răspund după cum îmi va fi cu putinţă la noile întrebări ce vor fi formulate. Vă mulţumesc!

Sursa: AIM
3 comments:

 1. A scoate bateria din telefonul mobil nu este acelasi lucru cu a inchide telefonul? si daca nu, as dori sa stiu dece?

  ReplyDelete
  Replies
  1. Buna Maya,
   Nu este acelas lucru, telefonul mobil stins cu bateria inauntru este un circuit inchis alimentat dar in asteptare, acesta emite si primeste semnale atata timp cat este alimentat (cu bateria inauntru). Daca are bateria scoasa din el, acesta este circuit deschis si nu se poate alimenta deci nu poate emite si primii sici un fel de semnal/radiatii. Nota: C.I.A si F.B.I. poate sa activeze de la distanta microfonul telefonului mobil si sa asculte conversatiile unor persoane daca bateria este in telefon, chiar si cu telefonul stins, asta ar trebuii sa iti face o parere cam ce tip de radiatii si semnale se pot transmite cu telefonul stins si bateria inauntru.

   Delete
 2. Citesc de mult ce este postat pe syte, dar ami tot pun intrebarea ,de unde ai tu acces la aceste informatii in cazul in care sunt adevarate?

  ReplyDelete