Wednesday, April 25, 2012

BLACK PROGRAM: mărturia unui copil (5)

[urmare din partea a patra]

R: Ce părere aveţi despre aşa-zişii planificatori invizibili cu care s-ar părea că acţionează în cârdăşie cu elita aşa-zişilor "iluminaţi"?

CPSN: Răspunsul la această întrebare complexă ar trebui să fie nuanţat. După părerea mea, există mai multe tipuri de aşa-zişi planificatori invizibili. Există anumiţi planificatori umani, vicleni, malefic orientaţi şi un exemplu de acest gen îl reprezintă elita Francmasoneriei mondiale, care la rândul ei este condusă din umbră de aşa-zişii "iluminaţi".

Elita aşa-zişilor "iluminaţi" rămâne mai mereu în umbră, iar membrii acestei elite satanice sunt animaţi de evidente interese egoiste, malefice, nefaste.

Aşa cum am arătat, aceşti planificatori umani malefici se află sub controlul aşa-zişilor "iluminaţi" care şi aceştia, la rândul lor, se află sub controlul şi sub conducerea altor planificatori, ce sunt in mod evident orientaţi satanic şi care nu sunt oameni, dar care au, doar în aparenţă, subliniez în aparenţă, o înfăţişare umană.

Noi ştim că, la ora actuală, pe planeta Pământ există unele fiinţe ce au o inteligenţă diabolică şi care sunt cunoscute sub numele de reptilieni, iar aceste fiinţe extraterestre au venit pe planeta Pământ, unde se şi află încă, din diferite locuri. Aceşti reptilieni trag sforile din umbră într-un mod disimulat, vicios şi satanic.

Noi ştim că reptilienii sunt foarte periculoşi pentru oameni. Apoi este necesar să aflaţi că există şi un alt tip de planificatori invizibili, pe care nu-i cunoaşte nimeni de pe această planetă şi care rămân într-un mod viclean ascunşi pe planeta lor, de unde ei acţionează totuşi cu o imensă putere nefastă. După cum le dictează interesele lor egoiste, ei îi influenţează în rău pe şefii importanţi ai acestei planete, care conduc lumea.

Cu toate acestea, consider că este necesar să menţionez în trecere că unele structuri politice chiar foarte mari şi deosebit de importante cum ar fi ONU, NATO şi anumite agenţii ce există în ţările cele mai civilizate includ deja la ora actuală unele fiinţe extraterestre care au luat o formă umană şi al căror principal scop este să conducă pas cu pas această lume la pieire, în scopul de a prelua la un moment dat controlul şi de a-i subjuga pe cei care, în final, vor mai rămâne în viaţă din populaţia planetei Pământ.

Printre altele, ei au propus deja ca peste 5 miliarde de fiinţe umane să fie ucise prin felurite mijloace, printre care se află inocularea anumitor viruşi, infectarea cu HIV sau chiar declanşarea în anumite zone de pe planeta Părnânt a unor genocide de mari proporţii.

În final, atunci când sinistrele lor ţeluri malefice vor fi realizate în totalitate, această minoritate, care de fapt sunt extratereştrii malefic orientaţi ce şi-au asumat o aparentă formă umană, va prelua în totalitate controlul şi va urmări să conducă această planetă cu o aroganţă, cu un despotism şi cu o cruzime fără pereche.

Este necesar să ştiţi că aceste fiinţe extraterestre care şi-au asumat o înşelătoare formă umană sunt complet lipsite de sentimente, sunt reci, sunt incapabile de iubire şi cel mai adesea ele acţionează întocmai precum nişte clone bizare ale reptilienilor şi ale demonilor.

Pentru a descoperi măcar intuitiv toate acestea este suficient să privim cu o anumită obiectivitate, fără a ne lăsa prinşi de acţiune, anumite seriale TV în care se dezvăluie - cu un scop ascuns - prezenţa ciudată a vampirilor în toate structurile importante ale acestei planete, inclusiv în anumite sectoare profesionale sau private.

Ar trebui totodată să vă dea de gândit că aceşti vampiri ne sunt în mod paradoxal prezentaţi astfel încât să genereze în noi fie dorinţa de a-i imita, fie chiar o vie şi perversă simpatie.

Ştiind aceasta, vă sfătuim să nu priviţi niciodată toate acestea aşa cum vă sunt prezentate - mai ales în anumite filme - şi cum apar ele la prima vedere, căci întotdeauna în spatele a ceea ce ni se arată în astfel de filme descoperim, mai ales atunci când analizăm totul cu obiectivitate, fără a ne lăsa înşelaţi de aparenţe, că undeva "în culise" există o realitate cutremurătoare pe care adesea cei mai mulţi dintre noi nici măcar nu o bănuim.

În ultima vreme, se observă din ce în ce mai des că astfel de mesaje, care sunt în realitate malefice, ne sunt prezentate într-o formă tentantă şi atrăgătoare. În astfel de cazuri, răul este într-un mod abil amalgamat şi cu un pic de bine, pentru a ne tenta să cădem în înşelătoarea capcană ce ne este întinsă în felul acesta.

La ora actuală, astfel de aspecte stranii sunt prezente aproape pretutindeni în lumea întreagă şi ele vehiculează tentaţiile insidioase ale sferei demoniacului. (Demoniacul ca manifestare este foarte tentant pentru fiinţele umane ignorante şi naive, mai ales datorită faptului că în cazul demoniacului, răul este deja prezent, fiind însă amestecat şi cu foarte puţin bine. Aceasta face ca mulţi se lase cu uşurinţă influentaţi de aceste energii insidioase, care după aceea proliferează şi apoi le acaparează pe fiinţele umane care le cad pradă n.t.]. Acum mai mult ca niciodată, demoniacul este prezent aproape pretutindeni în această lume.

După părerea mea, nu există niciun continent pe această planetă care să nu fi fost afectat de influenţa demoniacului. Mulţi dintre noi credem că demonii se află undeva în spaţiu sau în nu ştiu ce infern.

Puţini ştiu însă ca de fapt demonii se află adeseori chiar în faţa noastră sau chiar alături de noi, dar cel mai adesea, datorită ignoranţei în care ne complacem, noi nu ştim şi nici nu bănuim nimic despre toate acestea.

Ar merita să ne întrebăm de ce anumite informaţii referitoare la mutilările misterioase pe care le realizează extratereştrii malefici, de ce unele ştiri referitoare la anumite dispariţii enigmatice sau unele dovezi concludente despre urmele inexplicablle ce există în anumite locuri pe această planetă lipsesc cel mai adesea din publicaţiile curente, din emisiunile de la televiziune sau de la radio...

V-aţi întrebat vreodată cine anume decide la vârf în cadrul agenţiilor de ştiri, ce anume poate fi spus şi ce anume nu poate fi spus; ce anume poate fi publicat şi ce anume nu poate fi publicat; ce anume poate fi arătat şi ce este strict interzis să fie difuzat?

V-aţi întrebat vreodată cine sunt acela care au astfel de funcţii? V-aţi întrebat vreodată cum este cu putinţă ca o mulţime de ştiri ce sunt în mod evident deranjante pentru aşa-zişii "iluminaţi" să fie de fiecare dată atent cenzurate şi apoi eliminate pentru totdeauna?

V-aţi întrebat de ce avem parte, în cadrul programelor de televiziune, doar de anumite emisiuni care cel mai adesea ne spală creierul şi totodată urmăresc o insidioasă formare a noastră, sau, mai bine spus, o deformare?

V-aţi întrebat de ce sunt propuse în anumite condiţii sume uriaşe pentru cumpărarea anumitor mijloace mass-media care sunt la un moment dat deranjante? V-aţi intrebat de ce anumite posturi TV care riscă să facă emisiuni îndrăzneţe despre anumite subiecte tabu dispar apoi pe neaşteptate, pentru totdeauna?

V-aţi întrebat vreodată cine sunt aceia care decid ce trebuie să predomine în cadrul emisiunilor TV sau în cadrul articolelor pe care le citiţi în ziarele care au o audienţă foarte mare?

V-aţi întrebat de ce se face o publicitate atât de mare pentru anumite jocuri video, care, dincolo de aparenţe, urmăresc să ne sugestioneze în rău şi să ne direcţioneze gândirea într-un mod nefast? Aş mai putea continua cu multe alte întrebări de acest gen, dar prefer să mă opresc aici. Adaug însă că lista pe care pot să o alcătuiesc în felul acesta este lungă!

R: Aţi vrea să ne oferiţi câteva precizări cu privire la viaţa ce există dincolo de planeta Pământ?

CPSN: Vreau să vă spun încă de la început că această întrebare este pentru mine foarte importantă. Chiar vă mulţumesc că aţi formulat-o.

În primul meu interviu am afirmat că viaţa este prezentă aproape pretutindeni în Univers şi am subliniat că ea poate avea forme surprinzătoare, chiar neaşteptate, cel puţin în raport cu tot ceea ce ne reprezentăm noi ca fiind viaţă.

În afara diferitelor aspecte, unele dintre ele senzaţionale, ce sunt arătate fie în unele filme, fie în anumite seriale TV, pot să spun cu o certitudine de nezdruncinat că în anumite locuri din Univers există forme de viaţă foarte asemănătoare cu cea de pe Pământ.

Ceea ce diferenţiază viaţa de pe planeta Pământ de viaţa de pe alte planete sunt nuanţele. În viaţa de pe alte planete există diferenţe în ce priveşte nuanţele de culori, şi anume verdele care predomină aici este un verde viu, în timp ce acest verde este foarte pal pe alte planete.

Albastrul pe care îl admirăm cu toţii pe această planetă poate să fie un albastru foarte pal pe o altă planetă, însă acolo, pe alte planete ce au viaţă, întâlnim şi tonuri predominante de gri sau de portocaliu pal.

Fiinţele care trăiesc în acele locuri din Univers, pe anumite planete pe care există viaţă, sunt structurate la modul general vorbind la fel cum sunt structuraţi oamenii de pe planeta noastră, dar pot să adaug că acele fiinţe inteligente, ce se întâlnesc pe acele planete, au multe dintre ele un mod de viaţă mult mai avansat decât modul nostru de viaţă, pe care îl cunoaştem cu toţii aici, pe Pământ.

Dat fiind faptul că nu voi putea aborda toate aspectele pe care această întrebare le implică, nu voi spune deocamdată în ce relaţii trăiesc aceste fiinţe, dar totodată pot să afirm cu tărie că imensa majoritate a civilizaţiilor extraterestre sunt foarte paşnice şi trăiesc înti-un mod armonios şi plin de ceea ce am putea numi aici, pe Pământ, înţelepciune. Iubirea, bunătatea, bunăvoinţa şi ceea ce am putea numi bun-simţ le caracterizează cel mai adesea.

Astfel de civilizaţii au descoperit deja că există un Creator Suprem ce este plin de înţelepciune, veşnic şi Acesta este Cel despre care aici pe Pământ, mulţi dintre noi avem doar o reprezentare palidă şi incertă şi pe care îl numim Dumnezeu.

Oamenii au ridicat aici, pe Pământ, oraşe in care este concentrată populaţia. Şi în cadrul civilizaţiilor extraterestre există ceea ce am putea numi oraşe, dar trebuie să ştiţi că ele sunt mult diferite.

În cadrul acelor civilizaţii extraterestre avansate, fiecare fiinţă extraterestră are o suprafaţă locuibilă mult mai mare decât avem noi, oamenii, aici pe Pământ, iar modul lor de viaţă este în totală armonie cu natura.

Spre exemplu, pentru a răci aerul intr-o cameră, noi folosim o instalaţie ce consumă mult curent electric, ei au în schimb pereţi cu apă care au atât rolul de a reduce temperatura dintr-o cameră, cât şi menirea de decor.

În cadrul civilizaţiilor extraterestre, aproape totul este integrat într-o ambianţă foarte armonioasă, frumoasă, unde domneşte o stare profundă de pace şi linişte sufletească. Vă mărturisesc că am regăsit la astfel de civilizaţii extraterestre avansate aspecte care sunt identice cu modul de viaţă al venusienilor.

R: Programele Secrete Negre (Black Programs) în cadrul cărora aţi fost implicat au într-o oarecare măsură legătură cu exploatarea planetelor pe care există viaţă extraterestră?

CPSN: Vă pot spune că, într-adevăr, de mai mulţi ani, noi, cei care suntem angrenaţi în astfel de Programe Secrete Negre (Black Programs) intrăm adeseori în contact cu diferite rase extraterestre, ce există în anumite baze militare, care sunt amplasate în diferite locuri de pe glob, iar unele dintre programele în cadrul cărora am lucrat şi încă mai lucrez îmi permit să întâlnesc anumite fiinţe extraterestre inteligente, ce sunt non-umane.

Multiplele experienţe pe care le-am realizat in ultimii 20 de ani m-au îmbogăţit foarte mult şi tocmai de aceea pot să afirm că sunt perfect sigur că omul nu a fost niciodată singur în acest Univers. Pot să vă spun că mult timp am realizat în cadrul unor astfel de programe secrete unele cercetări amănunţite ce vizau determinarea elementelor care fac posibilă activitatea în comun cu anumite rase extraterestre.

Pot să vă mai spun că am întâlnit anumiţi geneticieni care trăiesc de multă vreme doar la bordul unor nave spaţiale imense, ce au dimensiuni de câteva sute de kilometri. Aceşti geneticieni creează apoi în laborator anumite rase, pe care după aceea le plasează în anumite locuri din Univers, pe anumite planete unde există viaţă, pentru ca aceste rase să-şi continue după aceea nestingherite evoluţia.

Desigur, una dintre întrebărite pe care s-ar putea ca mulţi dintre voi să v-o puneţi este aceea dacă nu cumva şi omul este de fapt una dintre experienţele genetice ce au fost realizate cândva în trecut de către o civilizaţie extraterestră... Chiar dacă pe unii dintre voi vă va uimi acest răspuns, eu afirm că sunt în măsură să cred că răspunsul la această întrebare este "DA". Aici pot să mai adaug ceva. Civilizaţia extraterestră care ne-a creat cândva, la origini, nu a venit niciodată după aceea să ne mai vadă, căci altor rase extraterestre le-a fost uitericr încredinţată această activitate.

Tocmai de aceea, planeta Pământ a fost adeseori vizitată de unele rase extraterestre şi în felul acesta anumite evenimente cumplite ce ar fi putut să apară pe această planetă au fost evitate, căci de mai multe ori omul s-a aflat la limita suprimării vieţii pe Pământ, mai ales datorită dorinţei lui demente de a dobândi putere totală asupra semenilor săi.

R: Aţi putea să ne spuneţi care a fost Programul Secret Negru (Black Program) în care aţi fost cel mai mult timp implicat?

CPSN: Nu-mi pot permite să dau acum astfel de informaţii, ce ar putea fi fatale pentru mine. Vă rog să aveţi în vedere că fiecare lucru care îmi este cu putinţă va fi realizat la vremea sa. Consider că nu a venit încă vremea să vorbesc despre acest program secret.

Trebuie însă să ştiţi că acesta nu este unicul Program Secret Negru (Black Program) în cadrul căruia am fost implicat. La ora actuală mai sunt şi alte programe secrete în desfăşurare. Eu personal particip la trei dintre aceste programe. Dar aceste aspecte vor fi explicate abia atunci când va fi cu putinţă aceasta.

La ora actuală, consideraţi că eu sunt un om dintre cele 6,5 miliarde de oameni de pe Pământ, chiar dacă în simultaneitate sunt investit cu anumite funcţii şi responsabilităţi şi în altă parte. Vă pot spune că aceste funcţii pe care le am nu fac din mine o fiinţă arogantă sau orgolioasă, departe de mine aşa ceva. Oamenii care mă cunosc îndeaproape ştiu că am umilinţa de a fi pe cât posibil la fel precum toţi ceilalţi.

[continuare în partea a sasea]

Sursa: AIM

No comments:

Post a Comment