Monday, April 23, 2012

BLACK PROGRAM: mărturia unui copil (3)

[urmare din partea a doua]


În ultimii 10 ani am avut şansa să întâlnim câţiva dintre aceşti copii, ce au fost implicaţi în ceea ce se numeşte "Programele Secrete Negre" ("Black Programs").

Acela care a acceptat să răspundă la întrebările noastre este unul dintre cei care au avut anumite funcţii în cadrul unui astfel de program şi, mai mult decât atât, el a fost şi chiar este încă învestit cu anumite responsabilităţi.

El este totodată unul dintre cei care au putut să îşi amintească destul de bine despre astfel de programe şi experienţe secrete la care a participat în mod direct. Este prin urmare o şansă cu totul aparte pentru noi faptul că putem să îi dăm din nou cuvântul, desigur în limita regulilor pe care deja el însuşi le-a stabilit anterior. Ca şi prima dată, prietenul nostru a acceptat să ne destăinuie anumite informaţii care, pe lângă faptul că sunt senzaţionale, dezvăluie totodată o realitate nebănuită, ce există în mediile ultrasecrete care sunt în permanenţă controlate din umbră de aşa-zişii "iluminaţi".

Prietenul nostru a ţinut să sublinieze din nou că ne va destăinui în continuare anumite informaţii de "prima mână", având însă grijă să nu dezvăluie nimic despre anumite Programe Secrete Negre (Black Programs) în care deja este angrenat actualmente. El ne-a mărturisit că face aceasta şi totodată îşi asumă anumite riscuri, tocmai pentru a ne ajuta să înţelegem anumite procese ce se desfăşoară în culise, şi el speră că toate acestea ne vor ajuta să descoperim într-o mai mare măsură care este natura realităţii ce ni se ascunde, precum şi care sunt ţelurile pe care aşa-zişii "iluminaţi" urmăresc să le realizeze acum cu o încăpăţânare diabolică. În cazul nostru, miza este şi rămâne aflarea adevărului, care cel mai adesea ne este ascuns.

Fiind vorba uneori (aşa cum vă veţi putea da seama) şi de unele dezvăluiri detaliate, toate acestea reprezintă în acelaşi timp o necesară punere în gardă a fiinţelor umane ce sunt pregătite să înţeleagă astfel de realităţi şi totodată aceste dezvăluiri reprezintă un mod de a fi puşi în temă cu tot ceea ce ni se pregăteşte acum în secret, pentru viitorul apropiat.

Subliniem că nici în cadrul acestui nou interviu nu se vor da informaţii complete şi foarte precise. Specificăm de asemenea că nu vor fi oferite unele date exacte, şi nici nu vor fi menţionate în mod riguros locurile în care se desfăşoară toate acestea, căci, aşa cum am arătat anterior, este stringent necesară respectarea anonimatului în cazul acestui bărbat, care riscă chiar foarte mult atunci când ne face astfel de dezvăluiri despre Programele Secrete Negre (Black Programs), dezvăluiri care, dată fiind acumularea zecilor de mii de dovezi convingătoare, ne permit deja să tragem concluzia că aceste programe nu numai că au existat, dar chiar continuă să existe, cu toate că "oficialităţile" neagă întotdeauna cu vehemenţă existenţa lor.
Referitor la aceste aspecte, putem să facem o paralelă cu situaţia bine cunoscută a OZN-urilor care, în ciuda zecilor de mii de fotografii concludente sau a sutelor de filmări edificatoare care deja s-au adunat de-a lungul timpului, continuă totuşi să fie tratate ca inexistente atât de către oficialităţi, cât şi de către guvernele marilor puteri ale acestei planete. Dată fiind importanţa acestor dezvăluiri, ce sunt publicate în premieră, vă sfătuim să citiţi de mai multe ori la rând aceste confesiuni, care nouă ne apar a fi extraordinare, pentru a reuşi încetul cu încetul să le înţelegeţi valoarea.

În felul acesta devine cu putinţă să vă faceţi o imagine de ansamblu mult mai clară, intuind apoi realitatea cel mai adesea nebănuită a anumitor manevre de culise ale aşa-zişilor "iluminaţi", manevre care sunt ascunse de ochii mulţimilor naive şi ignorante care, chiar şi atunci când li se oferă astfel de informaţii pertinente, se complac cel mai adesea să creadă că "aşa ceva este mult prea îngrozitor şi tocmai de aceea nu este cu putinţă să existe".

În tot acest timp, aşa-zişii "iluminaţi" îşi continuă în secret, nestingheriţi, tenebroasele lor planuri satanice. Mulţimea ignoranţilor naivi şi sceptici continuă să creadă că este o banală coincidenţă faptul că bine cunoscutul cod cu bare, ce a fost implementat de către aşa-zişii "iluminaţi", conţine deja numărul 666, care este sinistrul număr al Fiarei, despre care se vorbeşte pe larg în textul Apocalipsei.

Tot aşa, ei consideră că este o banală coincidenţă faptul că, de fiecare dată când accesăm reţeaua internet suntem implicit obligaţi să tastăm "www" care, atunci când avem curiozitatea să studiem cu atenţie pentru a descoperi apoi care anume este corespondenţa exactă a acestor litere în alfabetul ebraic, ni se dezvăluie ca fiind tocmai numărul Fiarei, 666 ("w" este de fapt corespondentul literei ebraice "vav" care are întotdeauna valoarea numerică 6).

Iată că în felul acesta, de fiecare dată tastăm în mod bizar (fără să ne dăm seama) acelaşi număr al Fiarei, 666, despre care se vorbeşte cât se poate de clar în faimosul text al Apocalipsei. Pentru fiinţele umane ce sunt suficient de inteligente, intuitive şi care au o firimitură de bun-simţ, este însă cvasi-evident că toate aceste aspecte nu sunt deloc nişte coincidenţe. Cu toate acestea, cei naivi, superficiali şi proşti se mulţumesc să ridice din umeri şi să spună: "Aiureli!! Toate acestea nu mă interesează!".

Reporterul: Ţinând cont de interesul viu şi de vădita curiozitate pe care le-a trezit prima noastră întrevedere, am luat în consideraţie numeroasele reacţii şi întrebări legitime ce ne-au fost trimise la redacţie din partea cititorilor noştri. Vă mulţumesc încă de la început că aţi acceptat să continuăm dezvăluirile şi aţi fost de acord să dezvoltaţi anumite subiecte.

Copilul Programelor Secrete Negre (CPSN): Este necesar să subliniez încă de la început că aceasta depinde de ceea ce doriţi să aflaţi, căci unele informaţii strict secrete nu pot fi divulgate de mine în acest moment din motive bine întemeiate. Unele dintre aspectele pe care doriţi să le cunoaşteţi sunt încă destul de sensibile.

Tocmai de aceea, trebuie să vă daţi seama că astfel de dezvăluiri mult prea îndrăzneţe presupun anumite riscuri majore atât pentru mine, cât şi pentru persoanele din anturajul meu care îmi sunt apropiate. Cu toate acestea, sunt de acord să clarificăm în măsura posibilului anumite aspecte şi totodată ţin să subliniez că va fi posibil să revin mai târziu cu anumite explicaţii suplimentare.

În ultima vreme, aşa cum putem să observăm cu toţii, aproape totul se precipită, unele lucruri avansează pe această planetă într-un ritm ameţitor şi tocmai de aceea considerăm că este necesar să oferim unele lămuriri, în măsura în care toate acestea pot fi deocamdată divulgate.

R: Ţin să vă mulţumesc că aveţi o astfel de intenţie. Vă mărturisesc că acesta reprezintă chiar şi pentru noi un ţel important şi deja credem că aceste dezvăluiri vor contribui în mare măsură la descoperirea urgentă a anumitor adevăruri ce sunt ascunse cu străşnicie. Ţin să vă spun că noi dorim să realizăm o colaborare cu dumneavoastră pe termen lung. Dacă sunteţi de acord, în cele ce urmează vom putea aborda unele întrebări ce ne-au fost sugerate de cititorii noştri.

Răspunsurile pertinente pe care le-aţi dat în cadrul primului interviu au fost percepute de către unii cititori ca fiind o dezvăluire cam... prudentă. Unii dintre ei ne-au scris că toate acestea dau senzaţia unei uşi întredeschise care nu lasă totuşi să se vadă tot ceea ce se află dincolo de pragul ei. Cred că puteţi înţelege starea de frustrare pe care mulţi cititori ai aceste reviste au simţit-o.

CPSN: Se putea înţelege de la sine că prima noastră discuţie, ca de altfel şi aceasta care urmează, nu vor putea explicita în detaliu toate subiectele importante care au fost sau vor fi abordate. Ţin să vă spun că în mod intenţionat am fost mai mult sau mai puţin evaziv atunci când am abordat anumite subiecte.

Pe de altă parte, se cuvine să le amintesc tuturor că deşi îndrăznesc să fac aceste dezvăluiri, am grijă ca ele să nu provoace nici chiar cel mai mic rău, nu contează cui. Sper că vă daţi seama de riscurile pe care mi le asum, căci ele sunt evidente. Pe de altă parte, mi se pare important să orientăm în mod treptat dialogurile noastre către ceea ce mulţi cititori doresc să afle.

Toate acestea fiind spuse, aş dori încă de la început să fac o mică precizare. Trebuie să ştiţi că atât revista voastră ("NOVA POLICE"), cât şi altele de acest gen, în care se fac unele dezvăluiri deranjante, sunt atent citite de către "serviciile secrete" ale aşa-zişilor "iluminaţi", iar toate informaţiile secrete de un anumit gen ce sunt dezvăluite pe căi paralele, diferite de mass-media aservită, chiar împotriva voinţei capilor acestei grupări malefice, sunt apoi analizate cu o atenţie cu totul deosebită şi cel mai adesea se urmăreşte identificarea rapidă a aceluia care a încălcat regula de fier şi a "rupt tăcerea".

Nu trebuie să vă surprindă că cei care fac anumite dezvăluiri, ce sunt considerate mult prea îndrăzneţe, îşi riscă cel mai adesea nu numai statutul social, ci chiar şi viaţa. Riscurile sunt majore şi vă rog să mă credeţi că ceea ce vă spun nu este o glumă.
 Acesta este de asemenea motivul principal pentru care sunt şi voi fi destul de prudent în cadrul anumitor răspunsuri pe care am să vi le dau. Ţin să precizez că nu este deloc vorba că nu aş fi, după posibilităţile mele, de partea cea bună a lucrurilor.

Vă rog să ţineţi cont că nu este vorba despre aceasta, dar trebuie să nu pierdem din vedere că trăim cu toţii într-o epocă bulversantă, în care anumite lucruri ce se petrec sub ochii noştri au deja un caracter foarte delicat, iar dezvăluirea lor mult prea îndrăzneaţă poate conduce uşor la apariţia unor situaţii pe care nimeni, nici dumneavoastră şi nici eu, nu şi le doreşte.

R: Ce ne-aţi putea explica, mai mult decât de obicei, despre acea categorie oarecum enigmatică de fiinţe pe care noi, oamenii, le numim "extraterestre"?

CPSN: Ţin să precizez că, pentru a putea înţelege cât mai bine aceste aspecte, ar trebui ca în acest răspuns să pornim oarecum de la zero. Se vorbeşte adeseori despre existenţa dintotdeauna a umanităţii pe această planetă pe care o numim Pământ.

Dar de fapt este necesar să luăm în considerare faptul că specia umană este în mod evident subdivizată în mai multe rase. În felul acesta, ne putem da seama că la baza speciei umane există mai multe tipuri de fiinţe omeneşti care trăiesc şi evoluează pe acest glob, fiecare în ţinutul său specific.

Dacă vom compara o fiinţă umană de tip european cu o fiinţă umană de tip asiatic sau cu o fiinţă umană de tip african vom constata până la urmă unele diferenţe destul de mari, care există atât la nivel trupesc, cât şi în ceea ce priveşte obiceiurile lor.

În cadrul acestor diferenţe, nu este vorba despre nimic care ar putea fi considerat extraterestru. Dar merită totuşi să ne întrebăm: de ce oare există aceste diferenţe, care sunt evidente? Care este de fapt cauza lor? La ce folosesc ele în realitate? Cine le-a creat cândva, la origini, şi în ce scop?

Astfel de întrebări reprezintă un bun punct de plecare şi, după părerea mea, toate acestea se află la baza anumitor evenimente care pot fi elucidate numai atunci când investigăm prin anumite mijloace adecvate acele vremuri îndepărtate.

Pentru noi este evident că totul se petrece ca şi cum aici, pe Pământ, se desfăşoară deja în paralel mai multe programe experimentale, ce sunt realizate cu diverse forme de viaţă, care prezintă, în mod clar, o mare varietate de tipuri.

Omul pare să fi fost plasat în această ambianţă astfel încât să evolueze în cadrul unui sui generis imens "eleşteu", ce este compartimentat corespunzător. Cu toate acestea, există un întreg ansamblu de fapte şi aspecte ce scapă în totalitate viziunii superficiale a populaţiilor din întreaga lume. În unele situaţii, este chiar vorba despre existenţa altor forme, net inteligente, de viaţă, care nu au nimic în comun cu nicio fiinţă de pe Pământ.

Inteligenţa unor astfel de forme de viaţă este în anumite cazuri cu mult superioară inteligenţei umane, iar tehnologiile lor sunt deja cu mult mai avansate. În unele cazuri, acest avans este chiar de mii sau milioane de ani.

R: Vă rugăm să ne precizaţi dacă unele dintre aceste forme inteligente de viaţă le sunt ostile oamenilor de pe Pământ?

CPSN: Chiar dacă majoritatea fiinţelor umane nici măcar nu bănuiesc aceasta, Universul în care suntem cuprinşi este plin cu felurite forme de viaţă, de la cele mai elementare până la cele mai complexe forme de viaţă pe care ni le putem imagina. Chiar şi aici, pe planeta Pământ, putem avea o idee generală despre ce se petrece atunci când mai multe tipuri de fiinţe umane trăiesc unele alături de celelalte. În astfel de situaţii, nu trebuie să ne mire că apar conflicte.

Conflictele au existat – am putea spune – dintotdeauna, de la începuturile timpurilor. Planeta Pământ este, raportată la întregul Univers, precum un fir de nisip pe o imensă plajă. În vastul Univers se află un număr chiar foarte mare de planete, pe care deja există viaţă.

Transpuneţi toate acestea la scara întregului sistem solar, transpuneţi aceasta la scara altor sisteme solare şi apoi transpuneţi toate acestea la scara întregului Univers. Realizaţi apoi, după posibilităţile pe care le aveţi fiecare, că toate acestea fac sa apară nenumărate conflicte... ce evidenţiază feluritele interese.

Să nu uităm că, tocmai din ostilitate faţă de semenii lor, anumiţi oameni de pe Pământ au creat bomba atomică. Chiar şi dacă ar începe să se războiască doar ei între ei, este evident că oamenii de pe această planetă au deja mijloacele cu care să se autodistrugă.

Putem în felul acesta să ne dăm seama că dacă extratereştrii - care este evident că există - ar intenţiona să distrugă umanitatea de pe Pământ, ei nu ar avea nevoie la ora actuală de nu ştiu ce arme extraordinar de avansate. Pentru ei ar fi suficient să declanşeze, prin tehnologia sofisticată, perfectă, pe care o au la dispoziţie, armele care deja există sau, mai precis, ar putea să detoneze toate rachetele pe care oamenii le-au conceput în scopuri duşmănoase.

Şi ţin să precizez că aici nu vorbesc despre centralele nucleare, care sunt la fel de periculoase şi care reprezintă o ameninţare permanentă pe acest glob. Prin urmare, la întrebarea dumneavoastră dacă există unele forme inteligente de viaţă care le sunt ostile oamenilor de pe Pământ putem să răspundem că, momentan, aceste forme inteligente de viaţă nu ne sunt ostile, în sensul de a se fi hotărât să dezlănţuie un război planetar împotriva noastră.

Am urmărit să fiu cât se poate de clar atunci când am spus momentan, pentru că noi ştim chiar foarte bine că mai există şi alte aspecte nebănuite, care trebuie totuşi să fie luate în considerare şi care pot oricând să modifice răspunsul pe care l-am putea da la întrebarea dumneavoastră, dar despre toate acestea intenţionez să vorbim cândva, mai târziu.

R: Vă rugăm să ne spuneţi, există la ora actuală extratereştri aici, pe Pământ? Şi dacă răspunsul dumneavoastră este "DA", vă rugăm să ne spuneţi unde se află ei.

CPSN: La prima întrebare a dumneavoastră răspunsul meu este un "DA" ferm. Trebuie să ştiţi că de mai mulţi ani există pe Pământ fiinţe inteligente extraterestre, ce au venit aici din altă parte. Dar la această afirmaţie trebuie să dau mai multe explicaţii care sunt necesare pentru înţelegerea acestor aspecte:

- Începând cu anul 1914, ştim deja că au pătruns şi apoi au rămas în continuare undeva în stratosferă numeroase forme demoniace de viaţă, ce sunt într-o anumită măsură inteligente.

Aceste forme demoniace de viaţă sunt foarte viclene şi în permanenţă urmăresc să-şi atingă anumite scopuri malefice. Mai precis, vă pot spune că este vorba despre legiuni întregi de demoni, care au forma hidoasă a unor reptile uriaşe. NASA deţine de altfel în această direcţie o bază secretă de date, cu multe fotografii, dar nu le-a arătat niciodată, pentru a evita apariţia unor stări de panică ce este lesne de înţeles că s-ar dezlănţui dacă fiinţele umane ar şti adevărul despre toate acestea.

- O mare parte dintre aceste fiinţe extraterestre inteligente au reuşit deja să descopere metode pentru a ajunge aici, pe Pământ, folosind pentru aceasta anumite programe militare, ştiinţifice, ultrasecrete ce au fost efectuate... chiar de către oamenii de pe planeta Pământ.

Ştiu că unora vă va fi greu să înţelegeţi toate acestea, dar merită să vă gândiţi că unele experimente nesăbuite care au fost totuşi realizate la un moment dat în trecut, au fost în mod cert mai întâi inspirate şi apoi "teleghidate" cu dibăcie de astfel de inteligenţe extraterestre, care urmăreau astfel atingerea anumitor scopuri secrete chiar aici, pe planeta Pământ.

Ţin să precizez că unele programe secrete precum Montauk, Phoenix şi multe altele au permis experimentarea atentă a călătoriilor în timp, prin intermediul anumitor tunele energetice, ce au fost structurate într-un anume fel cu ajutorul unor câmpuri electromagnetice şi au făcut cu putinţă un incredibil eveniment, ce este păstrat secret până în zilele noastre.

Dar trebuie să ştiţi că aceste fiinţe extraterestre nu sunt singurele care au venit pe Pământ. Mai există şi alte fiinţe extraterestre care le-au urmat pe acestea şi care au ajuns la rândul lor să coabiteze cu oamenii într-un număr destul de mare aici, pe Pământ.

Trebuie să ştiţi că toate acestea se petrec de mai mulţi ani de zile, iar noi ştim deja că există acum, în cadrul populaţiei acestei planete, unele fiinţe care par a fi umane, dar care sunt în realitate non-umane. Unele dintre aceste fiinţe extraterestre au descoperit între timp cum este cu putinţă să aibă o aparentă înfăţişare umană, pentru a trece în felul acesta neobservate atunci când ele se află printre noi.

Alte fiinţe extraterestre trăiesc deja sau uneori chiar cresc în locuri subterane, extrem de atent protejate şi trebuie să ştiţi că unele dintre aceste baze secrete chiar foarte vaste se află la adâncimi foarte mari fie sub pământ, fie sub oceane. Toate acestea există deja în cadrul anumitor baze militare care au fost construite cu zeci de ani în urmă în anumite locaţii secrete de pe glob şi despre care imensa majoritate a fiinţelor umane nici măcar nu bănuiesc că există.

Mai mult decât atât, unele fiinţe extraterestre au învăţat deja să lucreze cot la cot cu militarii şi ele colaborează îndeaproape cu aceştia în studiul anumitor fenomene sau sunt angrenate în fabricarea anumitor tehnologii sofisticate ce sunt păstrate secrete.

Unele dintre aceste fiinţe extraterestre, ce sunt extraordinar de inteligente, oferă, după posibilităţile lor, ajutor, unele în domeniul spaţial, iar altele la dezvoltarea anumitor tehnologii secrete, despre care aşa-zişii "iluminaţi" au decis sau decid că ele trebuie să fie realizate aici , pe Pământ.

Desigur, toate acestea se petrec fără ca marea majoritate a oamenilor de pe această planetă să îşi dea seama.

Unii dintre aceşti extratereştri au deja o aparentă formă umană şi ei trăiesc printre noi, aici, pe Pământ. Alteori, mai mult decât atât, astfel de extratereştri, ce sunt "deghizaţi" sub aparenţa unor fiinţe umane, lucrează alături de unii oameni care nu bănuiesc absolut nimic în această privinţă.

După cum aţi putut observa, strategia vicleană ce se aplică în această direcţie implică întotdeauna, fără excepţie, negarea totală şi vehementă a existenţei extratereştrilor şi, mai mult decât atât, se urmăreşte în mod constant şi cu îndârjire discreditarea oricărei persoane care ar îndrăzni să vorbească despre aceste realităţi, pe care elita acestor aşa-zişilor "iluminaţi" le cunoaşte de suficientă vreme pe de-a întregul.

De altfel, este elementar pentru cei care au o fărâmă de inteligenţă să îşi dea seama că, dacă deja există o mulţime de fotografii cu OZN-uri, pe care le vedem în multe publicaţii, este de la sine înţeles că există şi extratereştri...

[continuare în partea a patra]

Sursa: AIM


No comments:

Post a Comment