Monday, September 17, 2012

PROTOCOALELE DE CONTACT CU AUTORITĂȚILE ȘI MASS-MEDIA DE PE PĂMÂNT (2)

De la Federația  Galactică a Luminii
(ultima parte)
Energiile în cauză sunt reprezentate de faptul că rasa umană nu a reușit până în prezent să-și asigure o continuitate convenabilă în perspectiva dezvoltării sale viitoare.
Staționate într-un număr care a crescut vertiginos, tot mai multe nave spațiale survolează acum cerul planetei noastre și anunțarea prezenței lor din timp ar fi evitat posibilitatea declanșării haosului și fluctuațiile geopolitice, cu influențe directe asupra haosului geofizic de pe planetă.
Rasa umană, dar și întregul lanț trofic al Pământului, au ieșit slăbite după lunga perioadă a implementării sistemului de exploatare și nedreptate impus de forțele răului.  Aceast proces de degradare, pentru a fi vindecat, a necesitat și mai necesită mari cantități de energie. Energiile în cauză sunt justificate de faptul că rasa umană nu a reușit până în prezent să-și asigure o continuitate convenabilă în perspectiva prezervării vieții și dezvoltărea sa viitoare.
Federația Galactică a Luminii informează că, în ciuda tuturor marilor suferințe, Mama Pământ, care ar fi putut distruge rasa umană ce i-a produs atâtea neajunsuri, a hotărât să nu renunțe la această rasă și să medieze în favoarea noastră cu celelalte galaxii care au avut de suferit din cauza dereglărilor provocate de umanitate Pământului, pe care l-a transformat în bolnavul galaxiei.
Ceea ce se poate întâmplă în plan fizic la nivelul planetei, din cauza condițiilor precare create de om,  este complet imprevizibil pentru viitor.
Creșterea energiilor negative, neîncetata ură între ființele umane, au influență directă asupra fenomenelor care se produc la nivelul scoarței Pământului unde, în anumite sectoare se speră ca posibilitatea producerii unor efecte drastice să fie macar diminuată dacă nu anihilată.
Dacă scenariile pesimiste își vor urma cursul, ca urmare a neluării măsurilor celor mai urgente de către umanitate, o mare parte din planetă va deveni de nelocuit.
Federația Galactică a Luminii este aici, pentru a ajuta locuitorii planetei și Mama Pământ  să oprească suferința cauzată de diversele neînțelegeri și dispute, căci aceaste nemulțumiri, această dușmănie nefirească, aceste dispute stereotipe nu fac bine nici umanității, nici planetei și trimit influențe negative în galaxie, care nu vede de ce, din cauza disputelor de pe o mică și îndepărtată planetă, să se admită atentate la armonia universului.
Încă mai este valabilă intenția și strădania de a „salva atât mama cât și copiii.” Dacă însă nu vor avea de ales, vor fi sacrificați cei mai răi în beneficiul continuității celor buni. Nu se va mai admite ca oamenii, în inconștiența lor, să continuie să-si distrugă planeta care face eforturi disperate pentru a-i propteja pe toți. Cu siguranță că planeta va lua toate măsurile pentru a nu dispărea viața de pe ea, dar, pentru a-și salva existența, nu va ezita ca, în final, să renuțe la o bună parte din omenire. Aceasta, deoarece, în primul rând ea, va trebui să nu lase ca răul să se propage în galaxie și în univers, căci asta ar putea pune în pericol și alte planete, alte civilizații. Guvernele lumii voastre trebuie să devină cât mai conștiente de starea actuală și de soluțiile care ar putea fi adoptate, în funcție de gravitatea situației, în momentul luării unei decizii irevocabile.
Federația Galactică a Luminii dorește ca umanitatea Pământului să trateze cu calm și prietenie toate rasele care o compun, și ai căror reprezentați au venit să contribuie la salvarea vieții pe planetă, în primul rând prin ascensionarea în dimensiuni superioare. Tratați acest viitor contact ca pe o posibilitate minunată de a ne îmbogății reciproc cunoașterea.
Tot mai des veți vedea navele noastre survolând cerul planetei voastre. Cu cât mai repede se va încheia această fază a contactului dintre voi și civilizațiile vizitatoare, cu atât va fi mai bine și se vor crea condiții favorabile de demarare a proceselor din Programul Divin.
La drept vorbind, pentru rasa umană nici nu ar fi chiar o noutate de a accepta prezența altor ființe, din moment ce și până acum, într-un fel sau altul, au existat și există pe planetă diverse rase cu origini diferite.
Cu sau fără noi, societatea Pământului se îndreaptă implacabil spre accentuarea caracteristicilor feminine, atât de mult timp umbrită de prezența și manifestarea masculinului în toate laturile umanității. Schimbarea aceasta de polaritate va avea implicații și consecințe profunde pe planetă, în sensul că vor deveni prioritare sentimentele de iubire, ocrotire, înțelegere, calm și mult mai multă ponderație. Din această transformare va avea de câștigat foarte mult și regnul animal,  dar și sentimentul de frumos.
Omenirea se pregătește astăzi să intre în marea familie galactică și intergalactică, fiecare devenind o ființă multidimensională, cu posibilități de exprimare multiple și cu însușiri pe care nu le-a mai cunoscut până acum.
Totuși, să știți că ceea ce trebuie fiecare dintre voi să facă, nu este extraordinar de greu. În principal este vorba despre deschidere și acceptatre, despre renunțarea la frică și înțelegerea realității că nu există o moarte a sufletului ci doar calea evoluției sau involuției sale, și aceasta depinde numai de ceea ce fiecare suflet alege.
Sistemul este acum actualizat, mai ales prin tinerii direct interesați de schimbările rasei umane terestre alese de comanda Federației Galactice a Luminii, pentru îndeplinirea mandatului Creatorului. Suntem aici pentru a juca un joc diferit de cel din trecutul vostru îndepărtat.
Acum, suntem aici pentru a ne îngriji ca printr-o colaborare profundă și neezitantă, să facem împreună, din această planetă, o grădină a lui Dumnezeu, plină de frumuseți, de plante și flori de toate soiurile, de animale de diferite rase, de o faună și floră subacvatică demne de o Nouă Eră. Apele voastre vor deveni cristaline și nu vor mai otrăvi viața.
Ashtar Sheran, Comandantul Suprem, este sigur că umanitatea este, în marea ei majoritate, gata pentru schimbare pe această planetă. El este, de asemenea, convins că omul zilelor noastre este capabil de a lăsa în urmă greșelile comise candva și este capabil de a elimina orice urmă de karmă, care-i impune o perpetuă renaștere. El spune că: "Aceasta este o oportunitate pe care rasa umană trebuie să o fructifice în cel mai înalt grad și cu cel mai mare număr de indivizi. Această ocazie creată din înțelegerea și iubirea Creatorului, vine după cca 60 milioade de ani. Pentru următoarea, va trebui să se aștepte cam  încă 6 miliarde de ani. Oricum, în funcție de ceea ce omenirea va alege, există și varianta teribilă ca umanitatea să dispară în următorii 3 ani. "
În ceea ce priveste istoria umanității, Ashtar Sheran spune că cifrele anunțate sunt reale. De-a lungul eonilor, rasa umană a dispărut complet de 5 ori, după ce fiecare civilizație a atins cam același nivel de dezvoltare societală și tehnologică, diferențele de nivel fiind date de gradul de colaborare cu civilizțiile extraterestre. În interiorul fiecăreia dintre cele 5 ere civilizaționale, omenirea a trecut de 27 de ori la un fir de păr de prăpastie, de dezintegrare.
Vă aflați în fața celei de a 28-a etape. În cele 27 de etape de până acum, s-a parcurs distanța "de la grădiniță la clasa a 9-a" . De fiecare dată (n.m. adică în fiecare dintre cele 27 de etape), după acest nivel, a avut loc un declin care s-a soldat cu dezastre naturale și ruperi de civilizație. Spre deosebire de toate etapele anterioare, există acum două variante: să cădeți sau să promovați " la liceu".

Ashtar Sheran vrea să știți că Federația Galactică a Luminii este aici într-o misiune de pace absolută, în numele Creatorului și că durerea, suferința, vina și pedeapsa care au făcut ca planeta să fie bolnavul universului, pot fi depășite dacă vă amintiți că toți facem parte din UNUL. Ați pierdut examenul de licență de 27 de ori, puteți, și ar fi cazul, ca cea de a 28-a încercare să fie o victorie. În ochii Creatorului veți avea aceeași considerație ca și când ați fi reușit din prima. Toți sunt siguri că, de data aceasta, o puteți face și din acest motiv au venit să vă încurajeze și să vă țină pumnii.
Creatorul a prevăzut mințile cu instrumente minunate cu care să creați, dar, din păcate, voi nu le-ați folosit la capacitatea lor. (Nota C.M.: amintesc că ființa umană utilizează doar 10% din capacitatea minții, la nivel conștient). Creatorul consideră că acest ciclu se poate considera finalizat dacă absolvenții au trecut cu brio următoarele 9 domenii principale:
- Îngrijirea și întreținerea planetei, resursele sale Cycle Management,
- Cultura speciilor de animale în care ființa umană are rolul de a le proteja și a le asigura condiții optime de evoluție,
- Cultura lui UNU (n.m.: Creaționismul)
- Grija pentru generațiile viitoare,
- Formarea cuantică,
- Formarea condițiilor necesare tranziției,
- Gestionarea banilor ca mediu,(?)
- Pregătirea pentru Ascensionare,
- Exopolitica.

Deci, aflându-se în fața momentului 28, locuitorii planetei Pământ înțeleg că ceva a fost greșit în relația lor cu planeta mamă. Federația vine  cu mijloacele și modalitățile prin care omul poate vindeca rănile pe care le-a produs Mamei Pământ, astfel încât sentimentul de vinovăție să fie repede șters.
Sunteți așteptați la Universitate, Creatorul a obosit repetând mereu aceleași lecții! Desigur, există printre voi și absolvenți, posesori ai diplomei de co-creatori eminenți. Din păcate, aceștia nu sunt prea mulți!
Ashtar Sheran a trebuit să coboare la nivelul de vibrație al umanității voastre, din compasiune și aceasta a fost pentru el o experiență dureroasă, din cauza nivelului foarte scăzut la care s-a aflat civilizația umană. După cum cunoașteți Sharan și-a asumat întreaga vină a omenirii, ceea ce a însemnat un gest de profundă iubire și de sacrificiu.
Federația Galactică a Luminii și Elohim au primit autorizația de la Creator ca în viitorul foarte apropiat să apară în fața umanității atât în direct cât și prin intermediul canalelor de televiziune. Ne veți vedea atât în văzduh cât și pe străzile localităților voastre, chiar înainte de Buna Vestire
(n.m.: Asta ar fi pe 25 martie 2013).

No comments:

Post a Comment