Saturday, January 21, 2012

Arhanghelul Mihail: Traind in Dimensiunea a 5 -a


(Multumim Lory pentru traducere)
Dragă Unime,

Această comunicare ajunge la voi ca urmare a solicitărilor adresate nouă de Lucrătorii Luminii, pentru înţelegerea naturii energiei chiar acum, precum şi a faptului că voi vă întrebaţi de ce vă este atât de greu să faceţi faţă dificultăţilor vieţii. Nimic nu pare că mai merge. Vă simţiţi nesusţinuţi şi abandonaţi în multe cazuri. Sunteţi epuizaţi şi anxioşi şi consideraţi că nu mai puteţi continua aşa.

Ei bine, acest lucru este destul de adevărat. Nu mai puteţi continua să trăiţi într-un mod care este, în primul rând, reprezentat de a 3-a dimensiune. Pământul şi-a făcut tranziţia, iar acum este ferm ancorat în a 5-a dimensiune. Şi totuşi, cei mai mulţi dintre voi, continuaţi să vă trăiţi vieţile în a 3-a dimensiune, ca şi când nimic nu s-a întâmplat.

Noi ştim că majoritatea dintre voi aşteaptă să se trezească într-o zi şi să vadă şi să simtă schimbările. Dar nu, o parte a rolului vostru ca Lucrători ai Luminii este să creaţi schimbările voi înşivă. Depinde de voi să începeţi să trăiţi Adevărul şi realitatea celei de-a 5-a dimensiuni.

Menţinerea iluziei de a trăi în a 3-a dimensiune este ceea ce crează stres şi epuizare printre voi. Structurile şubrede şi în descompunere ale fostei dimensiuni a 3-a nu mai sunt suficiente să vă menţină vieţile normale, nealterate. Banii şi economia bazată pe bani nu vă mai pot susţine viaţa aşa cum au făcut-o cândva. Relaţiile nu mai oferă sprijinul şi siguranţa pe care vi le ofereau cândva. Corpurile voastre fizice sunt obosite şi se resimt ca şi cum nu mai pot face faţă. Şi vă spunem: da, într-adevăr, este timpul să vă debarasaţi şi să îmbrăţişaţi pe deplin noua realitate.

Dar ceea ce este chiar mult mai epuizant pentru voi ca Lucrători ai Luminii este pendularea permanentă între realităţile dimensionale. Trăiţi noua realitate şi totuşi sunteţi traşi spre cadrul vechii realităţi, care este trăita de cei din jurul vostru. Permanenta schimbare a cadrelor şi a perspectivelor este un alt factor care contribuie la epuizare, anxietate şi a sentimentului de neajutorare.

Iubită Unime, noi înţelegem că cei mai mulţi dintre voi sunteţi un pic dezorientaţi în privinţa noii voastre realităţi şi aţi dori să aveţi un fel de “îndreptar” care v-ar putea ajuta. Ei bine, vă vom oferi  câteva linii directoare, dar în primul rând vă cerem să înţelegeţi cât de instabilă şi de dezordonată este realitatea voastră în prezent.

Cei care nu sunt conştienţi de procesul ascensiunii nu au nicio explicaţie pentru ceea ce se întâmplă în vieţile lor şi simt numai stres şi anxietate pentru că ei văd doar dovada dezintegrării şi a haosului. Ei devin din ce în ce mai derutaţi şi nefericiţi. Dar înţelegeţi că, pe măsură ce ei simt aceste emoţii, se apropie, din ce în ce mai mult, de “trezire” şi de înţelegerea a ceea ce este real, şi încep să creeze noua realitate împreună cu voi.

Vă oferim, foarte pe scurt, înţelegerea celei de-a 5-a dimensiuni. Cea mai importantă diferenţă între realităţile celei de-a 3-a şi a 5-a dimensiuni este o schimbare în natura timpului şi spaţiului precum şi a modului în care le percepeţi voi. Timpul şi Spaţiul erau realităţi imuabile/fixe în a 3-a dimensiune. În a 5-a dimensiune, ele sunt sunt fluide şi sunt considerate în mare măsură iluzorii.

În a 5-a dimensiune, Timpul este perceput ca un etern ACUM, sau prezent. Ciclurile zi-noapte sunt înţelese ca fiind nişte delimitatori mecanici ai ciclurilor existenţei, dar nu au niciun efect real sau putere efectivă asupra potenţialului creativ al mişcării ACUM. Asta înseamnă că ceea ce creaţi şi trăiţi în momentul prezent este, în esenţă, singura experienţă importantă. Trecutul şi viitorul nu au nicio relevanţă ca atare. Ceea ce creaţi şi trăiţi în acest moment este “cine” şi “ce” sunteţi şi ceea ce veţi fi, cu excepţia situaţiei în care vă schimbaţi intenţia.

Odată ce aţi înţeles pe deplin acest principiu, veţi înţelege cum să faceţi faţă sentimentului că niciodată nu aveţi suficient timp pentru a vă îndeplini misiunea. Concentraţi-vă pe momentul prezent, trăiţi-l cu plenitudine în mod direct/nemijlocit şi veţi vedea că timpul se dilată pentru voi şi devine eternitate. Da, sună magic, dar a 5-a dimensiune este un loc magic! Şi să ştiţi că lucrul pe care vă concentraţi atenţia va deveni din ce în ce mai puternic şi se va manifesta în viaţa voastră, pe masură ce deveniţi din ce în ce mai conştienţi de puterea voastră în calitate de creatori în a 5-a dimensiune.

Acelaşi lucru este valabil pentru Spaţiu. Veţi înţelege din ce în ce mai mult că Spaţiul şi distanţa sunt doar iluzii din planul material. Sunteţi mereu şi imediat conectaţi cu alţii care sunt familia voastră de suflet şi de inimă, indiferent de locul unde ar putea fi aceştia pe planetă. Internetul v-a învăţat în mod fizic cum poate fi depăşită iluzia de spaţiu. Veţi înţelege curând că, în interiorul fiinţelor voastre, aveţi capacitatea de a menţine, telepatic, aceste legături cu cei cu care sunteţi conectaţi.

Iar după această înţelegere va veni înţelegerea că fiecare om este mereu conectat la orice alt om, la nivel energetic, şi că ceea ce voi numiţi “planeta” nu este mai mult decât o co-creaţie a tuturor fiinţelor de pe planetă, inclusiv a animalelor şi fiinţelor lipsite de conştiinţă. De fapt, o planetă este, într-adevar, un mare “nod” creator în care mulţi “zei” creatori lucrează împreună pentru a produce o realitate consensuală. Odată ce înţelegeţi pe deplin acest lucru, veţi înţelege cum să utilizaţi Matricea Paradisului care a fost înfiinţată în scopul de a co-crea Paradisul celei de-a 5-a dimensiuni, care a fost planul vostru iniţial pentru planetă.

Odata ce aţi înţeles aceste principii puteţi avansa în Aventura desfăşurării momentului creativ ACUM. Înţelegeţi că realitatea voastră va părea că se mişcă mai repede datorită faptului că vibraţia voastră este acum mai înaltă. Evenimentele se vor desfăşura rapid. Lucrurile se vor schimba rapid. Va trebui să fiţi fluizi şi flexibili şi deschişi la schimbări rapide. Va trebui să aveţi încredere absolută in Sinele vostru Superior care, în tandem cu Spiritul, ştie ce nevoi aveţi şi unde să vă ducă, şi puteţi acorda încredere acestei desfăşurări.

În cele din urmă, va trebui să ţineţi permanent legătura cu Pasiunea voastra Creatoare! Este singurul lucru care vă ajută să avansaţi în acest moment. În caz contrar, veţi stagna. În a 5-a dimensiune nu mai avansaţi pe “potecile” carierei şi muncii care v-au susţinut cândva. Acum, cea care vă va împinge înainte va fi energia şi mişcarea pasiunii voastre creatoare. Sunteţi dornici să vă eliberaţi de vechile structuri şi să intraţi în fluxul noilor creaţii şi al noilor realităţi? Măsura în care vă agăţaţi de vechile structuri va fi proporţională cu măsura stresului şi anxietăţii pe care le veţi simţi. Doar atunci când te conectezi cu fluxul Pasiunii Creatoare vei avansa în propria ta desfăşurare creativă. Aceasta este adevărata esenţă a experienţei tale multi-dimensionale a ceea ce eşti, şi este darul noii planete din dimensiunea a 5-a.

Speranţa noastră este că acest mesaj vă va ajuta să înţelegeţi provocările timpului vostru prezent şi să treceţi mai rapid prin această tranziţie în bucuria creatoare deplină a dimensiunii a 5-a.

No comments:

Post a Comment