Tuesday, August 7, 2012

2012 - intervenţia extraterestră pe Pământ (25b)


[continuare din partea a saizecea]

Transporturile, comunicaţiile, medicina şi construcţiile vor fi revoluţionate din temelii; la început, noile tehnologii vor folosi ca bază funcţională infrastructura veche din 3D, însă curând aceasta va fi complet înlocuită.

Mulţi oameni vor alege să se mute în zonele de munte, la ţară sau în alte zone în care natura nu este afectată, punând astfel bazele unor nuclee în jurul cărora se vor dezvolta apoi, gradat, în funcţie de afinităţi şi de alte caracteristici, comunităţi spirituale din ce în ce mai mari.

Ce anume va determina acest aparent exod în alte zone decât marile metropole, ce vor deveni tot mai afectate de lipsuri şi de felurite alte probleme? În primul rând va fi vorba despre vibraţia diferită a conştiinţei, care va face ca diferite categorii de oameni să nu mai poată convieţui împreună; diferenţele vor fi la un moment dat atât de mari, iar năzuinţele şi aspiraţiile atât de separate, încât pur şi simplu nu vor mai putea exista puncte comune de înţelegere şi de convieţuire.

Astfel, cei care au ascensionat deja la nivelul 4D vor începe să se retragă şi să construiască alte aşezări, iar cei din 3D se vor împărţi în mai multe categorii: o parte nu vor înţelege nimic din realităţile acestor vremuri şi, prin urmare, cel mai probabil ei vor părăsi destul de repede planul fizic, în virtutea unor necesităţi karmice dure de "epurare" a societăţii şi a vibraţiei planetei; o altă categorie va fi cea a oamenilor cu un nivel de inteligenţă mai ridicat, dar care, deşi vor înţelege noile realităţi ale lumii, vor continua totuşi - în virtutea unor obişnuinţe reprobabile - să încerce să păstreze ce ştiau ei să facă cel mai bine, adică să rămână cantonaţi în limitările penibile ale planului fizic grosier.

Această categorie a populaţiei, dacă nu se va reforma într-un timp scurt, va avea de suferit enorm de pe urma teribilelor teste pe care va trebui să le depăşească. Mai există de asemenea categoria - destul de numeroasă - a celor care vor opta pentru relocarea în altă zonă a universului, atunci când această posibilitate va deveni operaţională, undeva spre sfârşitul anului 2013, în conformitate cu afirmaţiile lui Tolec (reprezentantul de pe Pământ al Consiliului Andromeda). Pentru acei oameni, deşi noua viaţă va începe abia peste 10-12 ani (perioada care va fi petrecută pe navele-mamă extraterestre (biosfere), care îi vor transporta pe acea planetă), totuşi perspectivele lor vor fi net mai bune decât cele de pe Pământ, atât la nivel ideologic, cât şi la cel tehnologic. Tocmai de aceea, este de aşteptat ca această categorie de oameni să evolueze destul de repede şi peste câteva cicluri cosmice să poată ascensiona şi ea la nivelul 4D.

Una dintre caracteristicile importante ale fiinţelor umane care vor ascensiona la nivelul de conştiinţă a dimensiunii 4D este aceea că, datorită rafinării materiei din care este alcătuit trupul, comunicarea între acesta şi energia mentală (idei, gânduri, intenţii) va fi mult mai eficientă, astfel încât tot ceea ce oamenii vor gândi şi vor dori atunci se va manifesta mult mai repede şi de asemenea cu o forţă mai mare.

Prin comparaţie cu existenţa în 3D, atunci gândirea va fi orientată preponderent în sens benefic, pentru că rezonanţa cu energiile elevate ale dimensiunii 4D va face aproape imposibilă manifestarea unor intenţii duşmănoase, ori a unor gânduri negative. Certitudinea transformării fiinţei şi a noilor capacităţi pe care ea le are va deveni din ce în ce mai puternică, deoarece atunci efectele a ceea ce gândim vor apărea foarte rapid în existenţa noastră.

Din acest motiv, o serie întreagă de probleme care în timpul existenţei fizice constituiau un serios handicap în evoluţia spirituală - cum ar fi bolile ori alte afecţiuni ale trupului etc. - vor dispărea în ritm accelerat, pentru că trupurile oamenilor vor fi atunci în mare parte de natură energetică radiantă, iar partea fizică aşa-zis grosieră va exista doar într-un mic raport; chiar şi în aceste condiţii ea va fi totuşi infuzată de energia pură a vibraţiei elevate a conştiinţei.

După realizarea ascensiunii, în următorii ani oamenii vor resimţi tot mai pregnant o stare generală de bine, de mulţumire interioară şi de libertate care va deveni status quo-ul existenţei lor. Aceasta va fi într-o directă legătură cu anumite realităţi de ordin fiziologic şi subtil, cum ar fi vitalitatea mult mărită, diminuarea considerabilă a nevoii de hrană şi de somn, lipsa bolilor şi a simptomelor îmbătrânirii.

Totuşi, aceste aspecte se vor manifesta gradat, în timp; cu alte cuvinte, va exista o tranziţie între stările caracteristice existenţei în 3D şi cele ale dimensiunii 4D, în care vor mai fi "experimentate" uneori tendinţe de natură egotică, ce vor alterna cu perioade de manifestare a calmului, a introspecţiei adânci, a bunătăţii şi chiar a înţelepciunii, ce vor caracteriza noua stare existenţială.

Odată cu trecerea timpului şi cu amplificarea energiei spirituale din fiinţa lor, oamenii vor resimţi tot mai accentuat modificarea structurii lor celulare, care în cele din urmă se va reflecta în "mutaţii" profunde la nivelul structurii ADN-ului; după o anumită perioadă de timp, ele vor fi remarcate chiar şi de oamenii de ştiinţă contemporani. Aceste mutaţii vor deveni din ce în ce mai evidente după 14-15 ani din acest moment, când genele responsabile cu procesul de îmbătrânire vor fi "sublimate" în gene aşa-zis "nemuritoare". "Forţa" ADN-ului uman va creşte atunci foarte mult, datorită spectrului mult mărit de rezonanţe macrocosmice la care el va avea acces.

În prezent, transformarea structurii ADN-ului este încă la un nivel incipient, dar ea urmează - la acele fiinţe umane care sunt pregătite pentru linia temporală a ascensiunii - drumul ferm al modificării structurii biologice de la o formă de viaţă bazată pe carbon la o formă de viaţă bazată pe siliciu.

Deşi cercetătorii contemporani sunt încă limitaţi la nişte concepţii retrograde în ceea ce priveşte evoluţia viului, iar instrumentele lor de măsurare şi control sunt încă relativ primitive pentru a le permite să constate aceste modificări incipiente, dar esenţiale, în structura ADN-ului uman, totuşi ei au descoperit deja la unii copii secvenţe suplimentare de ADN (de fapt, aceţtia sunt nişte receptori sau rezonatori suplimentari, care există în aşa-numitul ADN "rezidual") ce nu se află în baza lor de date. În cea mai mare parte acestea sunt fiinţele care s-au întrupat pe Pământ, venind din alte sisteme solare; prin urmare, ele poartă "zestrea" specifică a ADN-ului sau programului lor din acea parte a Universului, în care au trăit existenţele anterioare.

ADN-ul "rezidual" (care aşa după cum am menţionat în partea a doua a acestei serii de articole reprezintă aproximativ 95-97% din volumul informaţional al moleculei de ADN) conţine în special secvenţe de codificare de origine extraterestră, care au fost "închise" în decursul timpului prin anumite operaţiuni de manipulare genetică efectuate de rasa reptiliană draconiană. Aceste "secvenţe" oferă posibilitatea rezonanţei - atunci când sunt activate şi readuse "la lumină" - cu unele frecvenţe foarte elevate de vibraţie energetică.

Una dintre consecinţele acestor "mutaţii" la nivelul ADN-ului va fi aceea a măririi spectrului vizibilităţii noastre, care va creţte considerabil odată ce vom trece prin experienţa înălţării, cuprinzând şi zona vederii în infraroşu şi în ultraviolet.

Cu alte cuvinte, putem spune că există un program complicat de "calibrare" a ADN-ului la frecvenţele înalte de vibraţie ale ascensiunii sau înălţării care va avea loc pe 21 decembrie 2012 (el va continua şi după aceea în diferite grade de intensitate la fiinţele care sunt pregătite în acest sens).

Pentru aceasta este însă necesar ca frecvenţa generală de vibraţie a moleculei de ADN, care e specifică fiecărei fiinţe în parte (ea reprezintă nota ei distinctă în manifestare, modul ei particular în care s-a structurat în Creaţie şi în care a evoluat până acum) să poată fi ajustată la frecvenţa de vibraţie a ascensiunii în 4D sau în 5D; dacă această "ajustare" sau rezonanţă nu poate fi realizată (datorită unei diferenţe prea mari care există între aceste două niveluri vibratorii), atunci inevitabil va apare un dezechilibru ce va conduce la manifestarea unor blocaje specifice.

Ele nu vor putea fi depăşite deoarece nu există încă informaţia adecvată pentru realizarea evoluţiei acelei fiinţe pe respectivul nivel de vibraţie al conştiinţei. Ea va trebui să mai aştepte şi să cumuleze experienţă suplimentară, care să atragă în decursul timpului modificările de stare şi de informaţie în structura moleculară a ADN-ului, ce sunt necesare pentru ca acea fiinţă să realizeze saltul vibraţional major al ascensiunii.

Aceste modificări sunt de asemenea în legătură cu câmpurile fluctuante electromagnetice ale corpului eteric, care la rândul lui este conectat cu structura eterică a Pământului, a Soarelui şi a celorlalte planete din sistemul nostru solar (şi chiar de la nivel galactic).

Cu alte cuvinte, structura ADN-ului nostru este totdeauna corelată cu nivelul de dezvoltare al conştiinţei noastre, ceea ce face, de pildă, ca o fiinţă relativ grosieră sau animată de aspiraţii şi tendinţe materialiste să nu poată avea acces la existenţa în dimensiunea 4D, deoarece în structura ei celulară nu există o bază de rezonanţă corespunzătoare pentru a o susţine în acel plan al Manifestării.

În acelaşi timp, procesul de conversie şi activare a genelor ADN-ului care sunt corespunzătoare acestor "mutaţii" specifice este controlat şi reglat de aşa manieră, încât el să nu provoace reacţii de respingere în trup prin activarea anumitor anticorpi sau elemente de apărare a organismului, ce vor putea interpreta o prea rapidă transformare ca fiind o "invazie" exterioară ce trebuie blocată.

Pentru cei care refuză - mai mult sau mai puţin conştient - să se integreze în procesul ascensiunii pe 21 decembrie 2012, acţiunea fluxurilor de energie cosmică elevată ce cuprind din ce în ce mai intens Pământul va determina în fiinţa lor o decădere accentuată a sistemului imunitar, ceea ce demonstrează că pentru acea fiinţă Pământul nu mai reprezintă un loc potrivit unde ea ar putea să-şi continue experienţa existenţială. Astfel, sufletul respectiv se va încarna pe o altă planetă din 3D, unde sunt îndeplinite cele mai apropiate condiţii pentru ca el să-şi continue evoluţia de la nivelul conştiinţei la care se află.

Pentru fiinţele care vor trece cu succes perioada de hiatus a translaţiei din luna decembrie 2012, ascensiunea nu va consta doar într-o transformare bruscă şi totală de stare a conştiinţei, ci ea va fi de fapt un proces care va ajunge la "maturitate" după mai mulţi ani, în directă legătură cu rapiditatea de adaptare a conştiinţei la noile frecvenţe de vibraţie elevată.

Durata medie de asimilare completă a frecvenţei ascensiunii în 4D sau 5D este de 20-30 de ani, timp în care fiinţa se "ajustează" gradat la diferitele ei nivele cu noile cerinţe şi particularităţi ale lumii în care există. Chiar dacă acum unii ar putea considera această durată de timp ca fiind mare, ea va fi totuşi percepută ca o binecuvântare, întrucât va permite asimilarea unei vaste experienţe, a bucuriei şi iubirii ce vor izvorî gradat din înţelegerea profundă a realităţii înconjurătoare şi a misterelor ei nebănuite.

Vechile căi şi modalităţi de acţiune pur şi simplu nu vor mai funcţiona; aceasta poate să fie dezamăgitor mai ales pentru cei obişnuiţi cu anumite paradigme "ieftine" ale vieţii, cu unele concepţii nesănătoase, cu un mod de acţiune lipsit de o finalitate constructivă (cum ar fi cele ale mediului viciat al afacerilor, al câştigurilor oneroase, al intrigilor penibile din politică, al luptei pentru înavuţirea materială etc.), dar adevărul este că toate aceste "păreri de rău" nu reprezintă decât influenţa grosieră a egoului, care încă mai luptă pentru o susţinere a modului anterior de viaţă.

Acele fiinţe umane par să nu fie deocamdată conştiente că tot ce se petrece în prezent pe acest Pământ este încununarea unei teribile experienţe de zeci şi chiar de sute de mii de ani, ce trebuie să conducă la evoluţia spirituală glorioasă a omenirii. Este un act final din piesa suferinţei, este sfârşitul iluziei în care am trăit până acum.

Datorită aşa-numitelor "dispense divine" care au făcut posibilă intervenţia de multe ori punctuală a civilizaţiilor extraterestre benefice în destinul omenirii, astfel încât ea să nu alunece pe aceleaşi căi distructive care au condus la anihilarea multor civilizaţii din alte colţuri ale Universului (mai ales după şablonul războaielor atomice), s-au creat condiţiile necesare pentru ca un număr destul de mare de fiinţe umane să poată realiza translaţia în masă la o frecvenţă superioară de vibraţie a conştiinţei, ce corespunde dimensiunii 4D.

Un număr considerabil mai mic de fiinţe vor fi capabile să realizeze ascensiunea la nivelul dimensiunii 5D. Totuţi, cea mai mare parte din populaţia actuală a planetei nu va fi capabilă să realizeze translaţia din luna decembrie 2012, pentru că nivelul ei de vibraţie a conştiinţei este mult prea jos şi prea lent pentru a se putea ajusta la frecvenţa ascensiunii.

Lumea se află în mod evident la un moment de răscruce. Translaţia din decembrie 2012 va însemna schimbarea totală a paradigmei existenţei pe Pământ. Progresele ştiinţei şi ale tehnologiei, care vor fi făcute în următorii trei ani şi care se vor baza pe energia liberă şi pe cu totul alte concepţii despre natura vieţii şi a Universului, vor determina o modificare substanţială a vieţii pe planeta noastră.

Pentru cei care vor realiza ascensiunea, aceasta transformare fundamentală va dovedi că prosperitatea şi abundenţa există deja în planurile eterice şi doar aşteaptă să fie activate. Economia va fi structurată din temelii, deoarece bazele ei rigide şi corupte, care au existat până acum, nu vor avea nicio susţinere în condiţiile noilor tehnologii şi posibilităţi extraordinare care se vor deschide omenirii.

Am ajuns astfel la finalul acestei serii de articole, sinteză corelată a situaţiei actuale pe Pământ, în legătură directă cu intervenţia civilizaţiilor extraterestre benefice care ajută omenirea. Ne exprimăm speranţa că informaţiile furnizate aici vor contribui în mod benefic la alegerile pe care fiecare dintre noi le va face în lunile care au rămas până la momentul hiatusului din decembrie.

O nouă lume ne aşteaptă, un nou tărâm se deschide în faţa noastră. Tot ceea ce umanitatea a realizat până în prezent va fi resorbit şi apoi renăscut pe o treaptă superioară a evoluţiei. Nu ne rămâne decât să ne abandonăm plini de uluire ţi de încântare în faţa complexităţii ţi frumuseţii divine nesfârţite în Creaţie; să regăsim fiorul libertăţii ţi al acţiunii perfect armonioase; să fim noi înţine chiar lumile celeste in manifestare.


Sursa: AIM5 comments:

 1. situ-l asta nu e citit de nimeni?eu sant singurul fraier care i-l citeste???
  Deci in continuare nici un cuvant despre falsele informatii despre debarcarea extraterestrilor la 4 august?Pai nu ,caci aceste informatii au fost preluate de la "aim",postate mai demult,iar "aim" le-a preluat de pe un site administrat de MISA,e.t.c........lansam informatii si ne consideram spirituali,dar oare exista intr-un final si pedeapsa divina?

  ReplyDelete
 2. Ba, si eu il citesc, nu esti singurul fraier, eu sunt al doilea :)

  Inca nu-mi dau seama cit de mult se abereaza pe aici si cum sa raspund, de aia nu am lasat inca comentarii. NIci nu stiu daca se merita efortul insa, nu prea am timp la dispozitie.

  La prima vedere vad ca se impletesc f mult ideile New Age, Orientalismul si Crestinismul Ortodox. Lucruri total incompatibile dpdv teologic si ideologic, Ortodoxismul fiind singurul care poate sta in piciare fara nici un ajutor din celelalte ideologi. Ce va de genul, sunt lucruri lipsa in Ortodoxism, care ni se explica din celelalte 2 ideologii. Ca sunt lucruri bune si interesante si in New Age si Orintalism, nu neg, insa sunt si erori f mari. Ele sunt capabile sa explice anumite lucruri si sa fie o busola spirituala si morala cit de cit benefica ptr Umanitate. Si ei invataza sa fi bun, sa nu furi, omori, samd. Insa adevarul suprem il gasim doar in Biblie si Isus Cristos.

  Mai studiez inca ideile postate pe aici sa-mi dau seama ce sa critic si ce sa aplaud. Deocamdata prima mea impresie e ca sunt multe idei aberante. Sunt postulate niste idei "senzationale" insa care au ca rezultat urmatorul efect: "sta matza-n coada", atit. O sa revin cu niste contra-argumente care sa exemplifice aceasta declaratie.

  ReplyDelete
 3. Mai sant si altii care-l citesc ,,,important e sa fim pregatiti pentru eveniment,,,,

  ReplyDelete
 4. Mai sunt si altii care citesc articolele , le gasesc foarte interesante , de ajutor; cat timp vor exista oameni pe planeta , vor exista opinii pro si contra .Fiecare alege ce doreste pentru el si nu pentru altii.
  NAMASTE

  ReplyDelete
 5. Veniti privighetoarea canta
  Si liliacu-a-nflorit!

  ReplyDelete