Thursday, July 5, 2012

2012 - intervenţia extraterestră pe Pământ (12b)

[urmare din partea a treizecisitreia]

Am putea spune că omenirea s-a blocat într-un fel de ciclu al manipulării, săpând mereu şi mereu acelaşi "şanţ" în direcţia obedienţei, care este dublată de ignoranţă. Din această cauză, ea nu a putut să depăşească până în acest moment condiţia de asuprire şi control la care a fost supusă de milenii, contribuind subconştient la perpetuarea şi chiar la amplificarea ei. Motivul pentru acest rezultat surprinzător este chiar apatia populaţiei, despre care am amintit mai sus.

Aparent, oamenilor aproape că nu le mai pasă de ceea ce se petrece cu adevărat în lume, deoarece ei sunt prea ocupaţi cu elementul "supravieţuirii" şi cu grija "zilei de mâine". Trebuie să înţelegem însă că e momentul să facem mai mult decât să supravieţuim şi să ne ocupăm de "micile afaceri" ale vieţii, chiar dacă suntem ajutaţi în procesele complexe de transformare ale condiţiilor de viaţă pe Pământ de către multe civilizaţii extraterestre benefice.

Cele mai multe dintre civilizaţiile ET benefice au trăit şi au acumulat această experienţă în trecut; prin urmare, ele ne pot împărtăşi în prezent cunoaşterea şi înţelegerea lor în această privinţă şi ne pot de asemenea asista prin intermediul tehnologiilor extraordinare pe care le deţin.

Complexitatea interacţiunilor în univers este practic nesfârşită, dar la modul fundamental se poate vorbi despre "eterna luptă dintre bine şi rău". Oricare ar fi zonele universului fizic şi galaxiile în care se manifestă, această luptă se duce aproximativ după aceleaşi principii, dar modurile de acţiune diferă, în funcţie de caracteristicile situaţiei respective.

Eficienţa împotriva răului creşte atunci când există o forţă benefică, superioară, reunită în ceea ce constituie aşa-numitele Confederaţii galactice, care poartă felurite denumiri dar care, generic vorbind, reprezintă consiliile de lumină despre care am amintit în articolul precedent. De pildă, în galaxia noastră (Calea Lactee) există multe astfel de Confederaţii sau consilii de lumină.

Dintre acestea, cele mai importante şi mai mari - care de asemenea sunt implicate în mare măsură în acţiunea foarte delicată şi complexă de ascensiune spirituală a Pământului - sunt Federaţia Galactică a Luminii şi Consiliul Andromeda.

În general vorbind, o Federaţie de civilizaţii care sunt reunite într-un organism galactic reprezintă un anumit sector al galaxiei în care există sistemele solare din care provin civilizaţiile ce o compun, însă această condiţie nu este obligatorie. De pildă, în cadrul Federaţiei Galactice a Luminii există un centru de coordonare care ţine de sistemul Sirius, dar de asemenea această Federaţie mai are în componenţa ei numeroase alte civilizaţii care provin din alte sectoare ale galaxiei şi chiar din alte galaxii vecine.

Sistemul Sirius se percepe cu ochiul liber ca o singură stea, dar în realitate el este un sistem binar de stele format din două stele albe (Sirius A şi Sirius B), care orbitează reciproc cu o perioadă de revoluţie de aproximativ 50 de ani şi la o distanţă echivalentă cu cea dintre Soarele nostru şi planeta Uranus.

Steaua mai mare a sistemului (Sirius A) este cea mai luminoasă stea de pe cer în timpul nopţii, în timp ce Sirius B, care iniţial a fost o stea mai mare decât Sirius A, a evoluat şi a devenit o aşa-numită pitică albă, deci ea a depăşit stadiul de gigantă roşie, dar nu are o masă suficientă pentru a evolua mai departe, în sensul că elementele din centrul ei nu pot fuziona nuclear din cauza faptului că temperatura stelei nu este suficient de ridicată.

Din ceea ce se cunoaşte până acum şi în conformitate cu cele transmise de Fondatori, cei din Sirius B au venit cu mult timp în urmă pe planeta noastră şi au provocat multe probleme oamenilor, aducând războaie teribile, conflicte cu alte rase din cosmos şi impunând anumite agende malefice de acţiune pe Pământ. Printre altele, se ştie că ei sunt cei care au furnizat iniţial tehnologia folosită în cadrul Proiectului Montauk. Deoarece reprezintă o rasă alterată de sub-rasa draconiană din sistemul Orion, ei manifestă aproximativ aceleaşi credinţe şi moduri de acţiune ca şi reptilienii orionieni.

Pe de altă parte, civilizaţia benefică din Sirius A vrea să ajute şi să asiste Pământul şi omenirea în procesul translaţiei la o frecvenţă superioară de vibraţie a materiei (care va avea un prim moment de hiatus în luna decembrie 2012) mai ales pentru că ea se simte într-un anumit fel responsabilă de problemele şi suferinţele pe care omenirea a trebuit să le suporte datorită interacţiunii cu civilizaţia din Sirius B.

Aceasta se explică prin faptul că, la origini, cei din Sirius A au colonizat sistemul Sirius B şi acum se simt oarecum răspunzători pentru efectele nefaste ale acţiunilor săvârşite de "descendenţii" lor. Problema directivei primare - cea a neintervenţiei în treburile unei alte civilizaţii - era rezolvată, întrucât prin dispensa divină din preajma anilor ’50 s-a permis intervenţia nemijlocită atunci când este cazul, în sensul blocării autodistrugerii unei civilizaţii prin deflagraţii nucleare.

Rămânea problema primei directive a Confederaţiilor Galactice, ce menţionează că nicio civilizaţie ce face parte dintr-un astfel de organism nu va ajuta o civilizaţie inferioară care trece printr-un proces de restructurare generală decât dacă acea civilizaţie solicită ajutorul. În general vorbind, această solicitare se consideră valabilă atunci când se atinge un prag de trezire a conştiinţei la aproximativ 10% din populaţia planetei respective, ceea ce în cazul Pământului se presupune că s-a realizat în jurul anilor 2003.

Această dată se leagă de asemenea foarte strâns de activitatea celebrului Proiect Montauk. "Iluminaţii" şi membrii civilizaţiei regresive a reptilienilor draconieni sunt foarte înverşunaţi să păstreze cu orice chip controlul asupra umanităţii şi asupra planetei, dar motivul real rămâne oarecum obscur chiar şi pentru civilizaţiile benefice care supraveghează şi asistă toate procesele actuale de pe planeta noastră şi din jurul ei.

Totuşi, cea mai plauzibilă explicaţie ar fi aceea că reptilienii draconieni doresc să folosească în continuare Pământul ca o bază principală de lansare stargate prin intermediul Proiectului Montauk. Problema este că oamenilor din cadrul proiectului le-au fost oferite anumite coordonate din spaţiu în care ei se pot teleporta atât în timp cât şi în spaţiu, iar reptilienii vor să folosească aceste facilităţi pentru a dispărea ei înşişi atunci când şi unde vor.

Tehnologia implicată în acest "proiect negru" ultrasecret este foarte evoluată şi din diverse motive se pare că reptilienii au mare nevoie de ajutorul fiinţelor umane care le sunt loiale. În principal, acestea fac parte din "elita" masonică mondială, care în acest fel are oarecum asigurată posibilitatea de a scăpa prin "fuga cosmică" de arestare şi de judecată. Desigur, chiar dacă s-ar petrece aşa ceva, fiinţele reptiliene şi "venerabilii" nu vor putea niciodată eluda legile divine cosmice, dintre care cea a karma-ei este necruţătoare.

Problema care se punea în urmă cu mai mult de zece ani era că civilizaţiile benefice care ne asistă şi cele care ajută Pământul nu cunosc aceste coordonate din spaţiu şi timp, la care "Iluminaţii" doreau să se teleporteze în caz de pericol; îngrijorarea provenea de la faptul că atunci ei ar fi fost liberi să propage în continuare, într-un mod satanic, credinţele lor şi răul imens pe care îl fac şi în alte zone ale galaxiei, aducând o mare suferinţă şi dezechilibru civilizaţiilor din acele părţi ale cosmosului.

Prin "scanarea" diferitelor linii temporale, atât siriusienii cât şi andromedanii au realizat că dacă reptilienii draconieni şi "Iluminaţii" nu vor fi opriţi la timp, în următorii 350 de ani se va instaura un regim de mare teroare într-o arie foarte întinsă din galaxia noastră, ceea ce ar duce la un dezechilibru major. Întrucât o astfel de alternativă era inacceptabilă pentru Confederaţiile galactice, ele au acţionat în mod direct pentru a limita acţiunile de control ale reptilienilor.

Astfel, în prezent aceştia împreună cu "elita" masonică nu doar că nu mai au în plan agenda de manipulare pe termen lung a omenirii, dar chiar sunt foarte preocupaţi de propria lor supravieţuire şi nu doresc decât să ia ceea ce şi-au propus iniţial să obţină de pe Pământ, pentru a-l părăsi mai apoi definitiv.

La aceasta a contribuit şi o emisie masivă energetică din centrul galaxiei noastre în deceniul trecut (anii 90), care nu a fost prevăzută nici de civilizaţiile din Federaţia Galactică a Luminii (FGL), nici de cele din Consiliul Andromeda (CA). Acea emisie energetică instantanee foarte puternică din centrul galaxiei a modificat brusc o serie întreagă de parametri legaţi de trecut, de prezent şi de viitor; a fost precum un fel de "reset" divin cu alte date, care a impus nişte probabilităţi diferite faţă de cele precedente în manifestarea vieţii din sectorul galactic în care ne aflăm.

Acest aspect este foarte interesant. Ascensiunea iminentă a omenirii la o densitate superioară, cu o frecvenţă superioară de vibraţie, care va avea loc în curând va duce la un fel de "implozie" a dimensiunii fizice (3D), însă acest lucru nu trebuie înţeles ca o dispariţie bruscă din faţa ochilor noştri a ceea ce suntem obişnuiţi să vedem şi să percepem.

Va fi o nouă realitate pentru majoritatea oamenilor care vor fi atunci în viaţă pe Pământ, însă nu pentru toţi şi nici într-un mod instantaneu, adică într-o clipire. Mai curând, va fi un proces gradat, în concordanţă cu caracteristicile energetice şi fizice ale fiecărei fiinţe. Unele fiinţe umane vor trăi foarte repede, aproape instantaneu translaţia extraordinară a conştiinţei la un nivel superior de vibraţie, însă majoritatea lor va parcurge acest proces într-un ritm mai lent, după propriile posibilităţi.

Vibraţia mentală a omenirii se va modifica şi aceasta va însemna implicit o altă "creaţie" dimensională, adică se va pătrunde într-o dimensiune nouă, cu o altă perspectivă şi chiar cu alte legi. Ceea ce trebuie însă înţeles este că această translaţie nu se va face în mod automat, ci mai curând ea va fi voluntară, implicând un efort de grup.

O parte dintre noi se vor "trezi" relativ brusc şi vor şti foarte bine ce s-a petrecut şi ce trebuie să facă; o altă parte va parcurge acel proces într-un ritm mai lent, dar va ascensiona totuşi, deoarece structura fizică şi cea subtilă îi va permite să realizeze aceasta, doar că într-un cadru mai restrâns, care se va dezvolta în timp.

În orice caz, transformarea nu va fi "peste noapte", pentru că atunci nu ar mai fi avut niciun sens să ni se dea nişte date precise; prin urmare, se presupune că va fi vorba despre un proces gradat. Totuşi, dimensiunea fizică (3D) nu va imploda complet pentru această regiune a Creaţiei, deoarece o parte a omenirii va dori să rămână la acest nivel de vibraţie (al planului fizic), refuzând evoluţia într-o dimensiune superioară a Creaţiei.

Cu alte cuvinte, multe dintre fiinţele umane care vor reuşi să rămână în viaţă în contextul evenimentelor viitoare şi al impactului energetic ce va avea loc în curând la o intensitate mult mai mare, nu-şi vor pune problema evoluţiei, în primul rând pentru că nu vor înţelege ce anume se petrece de fapt pe Pământ.

Sufletele lor nu sunt suficient de evoluate şi mai ales ele simt nevoia unei aprofundări a experienţei fizice în 3D, astfel încât vor alege să rămână în continuare în această dimensiune (cea fizică). Este libertatea lor de alegere, este un drept divin ce nu le poate fi contestat, iar din perspectiva spirituală el se încadrează perfect în legea ocultă a rezonanţei macrocosmice, care asigură un loc pentru fiecare, în conformitate cu nivelul său specific de vibraţie.

Aceste persoane vor rămâne prin urmare în dimensiunea fizică, iar departajarea de cei care vor trece în 4D (şi cu atât mai mult de cei care vor trece în 5D) se va face destul de repede, fiind caracterizată de anumite elemente specifice, dintre care cel mai evident va fi cel prin care oamenii din 3D nu vor mai vedea şi percepe oamenii din dimensiunile superioare.

Unele dintre aceste aspecte au fost însă prezentate în partea a IX-a a acestei serii. Vom continua în următorul articol cu analiza translaţiei la o frecvenţă de vibraţie superioară şi cu unele caracteristici ale departajării frecvenţei 4D de 3D.

[continuare in partea a treizecisicincea]

Sursa: AIM
No comments:

Post a Comment