Monday, July 30, 2012

2012 - intervenţia extraterestră pe Pământ (24a)


[continuare din partea a cincizecisisasea]

Chiar dacă viziunea superficială a multor oameni îi face pe aceştia să creadă şi să spună că, de fapt, "nimic cu adevărat notabil nu s-a petrecut până acum, că arestările în masă nu au fost efectuate, că sistemul financiar nu a fost înlocuit şi că extratereştrii nu au aterizat încă pe Pământ", totuşi nu trebuie pierdut din vedere că în spatele întregii situaţii mondiale există mişcări masive ale evenimentelor şi foarte multe elemente care acţionează indirect, dar corelat în vederea atingerii valorii critice, dincolo de care totul va începe să se manifeste în cascadă.

Despre aceste aspecte am scris în unele dintre articolele anterioare şi nu vom mai reveni aici. Cei chinuiţi, mai mereu cârcotaşi, frustraţi şi aroganţi, care "ne spun de fapt cum sunt lucrurile" şi care "ne demonstrează că mai nimic nu este adevărat" vor trebui să se confrunte cu propriile neîmpliniri şi aberaţii atunci când totul va începe. Ei fac parte din categoria celor care, orbiţi fiind de manifestarea ieftină a orgoliului, se pierd de fapt în iluzia ţesută de sistemul ideologic care a fost impus de "elita" satanică a masonilor.

Practic vorbind, ei nu fac nimic constructiv, ci doar critică şi fac observaţii pe care le consideră "inteligente"; nimeni nu-i opreşte să acţioneze în acest sens, dar asta ne face să observăm structura lor lăuntrică, modul de gândire, sentimentele adevărate pe care ei cred că le "ascund" în spatele unor observaţii aşa-zis "ştiinţifice" sau "pertinente".

Problema cu aceşti oameni este că ei se confruntă în profunzimile fiinţei lor cu felurite forme ale sentimentului de frică, ce îi îndrumă (prin reacţii tipic egotice) să găsească tot felul de "explicaţii" sau "observaţii" la situaţia actuală a omenirii, ori la problemele de natură ştiinţifică sau de natură mai ocultată ce au fost tratate în această serie de articole.

Cealaltă categorie de fiinţe este mult mai luminoasă şi mai deschisă faţă de adevăr, dorind cu entuziasm să contribuie la ascensiunea conştiinţei omenirii pe un nivel superior de vibraţie. Ea are mult mai dezvoltat simţul intuiţiei spirituale şi, fiind mult mai pură, este deja în mare parte pregătită să înţeleagă transformările majore prin care va trece în curând Pământul şi întreaga umanitate.

Între aceste două categorii fundamentale de oameni se naşte astfel o "prăpastie" atât de natură ideologică, cât şi faptică. Prin urmare, este de la sine înţeles că nu toţi oamenii vor trăi sau beneficia în acelaşi mod de ceea ce va urma să se petreacă pe planeta noastră.

Ceea ce determină diferenţa dintre ei este tocmai natura frecvenşelor de vibraţie personală care îi caracterizează, structurată de destinul personal, de acţiunile pe care ei le făptuiesc, de aspiraţiile pe care le au. Această realitate a lucrurilor va ieşi cu atât mai mult în evidenţă în perioada imediat următoare, pe măsură ce la nivel mondial vor începe să se petreacă o serie de evenimente decisive, la care noi ne-am referit până acum şi care au fost explicate de multe ori chiar în detaliu.

Este însă nevoie de o putere de sinteză şi de viziune globală pentru a cuprinde toate aceste aspecte generale ale situaţiei, de corelare a lor şi de gestionare corectă înlăuntrul fiinţei noastre, pentru a evita astfel "derapajele", frica şi chiar înţelegerea prostească ce îi cuprinde pe unii atunci când află despre aceste elemente.

În general vorbind, oamenii nu prea înţeleg faptul că "mişcările" situaţiei şi ale evenimentelor la nivel mondial sunt nu doar foarte complexe, ci de asemenea că ele sunt şi foarte ample, adică au o "greutate" foarte mare prin raport la transformările ce vor avea loc în curând.

Tocmai de aceea "mişcările" şi acţiunile respective sunt şi ele "lente" sau apar ca fiind în acest fel, datorită importanţei enorme a efectelor pe care ele le vor genera în lumea noastră. Cel mai apropiat şi necesar astfel de efect va fi corelat cu adoptarea unui sistem financiar complet nou, care spre deosebire de cel actual va aduce numai bucurie, prosperitate şi independenşă financiară, fiind construit deja pe principii de echitate, cinste şi decenţă în schimburile comerciale. Niciodată până acum omenirea nu a mai experimentat un astfel de sistem financiar, care să-i transforme în totalitate existenţa.

Mai ales în primele faze, noul sistem ce va fi impus imediat după colapsul celui actual - corupt şi malefic, al "elitei" masonice - va fi atent monitorizat de către Federaţia Galactică a Luminii, care va opri orice tendinţă de folosire părtinitoare sau negativă a noului sistem, de furt sau de înşelăciune.

Până când "epurarea" psihică şi educaţionala a fiinţelor umane va avea loc în totalitate, o astfel de măsură este necesară, pentru că tendinşele impure ale naturii umane vor continua să mai persiste la unele fiinţe o anumită vreme după declanşarea transformărilor ireversibile.

Cel mai probabil această fundamentală modificare a paradigmei economice şi financiare la nivel mondial va avea loc peste câteva săptamâni sau cel târziu peste câteva luni (octombrie-noiembrie).

Explicaţia acestui fapt a fost oferită de mai multe ori până acum: nimic din aceste transformări fundamentale la nivelul omenirii nu poate avea loc până ce cabala criminală masonică nu a fost complet eliminată din poziţiile importante de conducere şi decizie pe care încă le mai deţine la momentul actual, întrucât ea reprezintă obstacolul principal ce împiedică manifestarea acestor transformări profunde ale omenirii.

Acţiunile în această privinţă au fost însă demult începute şi ele se accelerează pe zi ce trece, după cum poate fi constatat chiar şi din anunţurile ce transpar prin mass-media cenzurată de "Iluminaţi".

Atunci când numărul membrilor cabalei, care au fost arestaţi sau deposedaţi complet de funcţii, averi şi putere, va fi suficient de mare, imediat va intra în vigoare următoarea fază a planului general de acţiune la nivel mondial, care va impune în primul rând înlocuirea sistemului economic şi financiar actual cu cel nou, care deja aşteaptă să fie implementat cu succes.

Pentru aceasta este însă necesar ca omenirea să se convingă mai întâi că sistemul financiar actual este profund corupt, opresiv şi satanic în intenţiile lui; tocmai de aceea, dezvăluirile recente ale marilor scandaluri bancare (LIBOR, Banca Scoţiei etc.), precum şi auditurile care au fost aprobate pentru o serie de instituţii financiare de cea mai mare importanţă în lume (cum ar fi Banca Rezervei Federale a Americii, deşi informaşii de ultimă oră ne arată că proiectul de lege iniţiat de senatorul Ron Paul - proiect care acum trei zile a fost adoptat cu succes la vot, având o majoritate zdrobitoare - deja nu are şanse să devină lege pentru a intra în vigoare şi a deveni eficient, datorită opoziţiei preşedintelui Obama şi a presiunii enorme exercitate de cabala criminală), în paralel cu declinul accentuat al resurselor efective ale sistemului (mai ales în Europa şi America), manifestat printr-o serie de falimente şi degradări accentuate ale burselor de valori, sunt toate de natură să demonstreze oamenilor că tot ceea ce ei au crezut până acum, din ignoranţă, că ar fi bun şi corect (în legătură cu sistemul financiar actual), în realitate este fals, corupt şi murdar.

Actualmente trăim într-o lume controlată de ideea colectării, absorbţiei şi furtului aproape prin orice mijloace (în special pentru a parveni sau pentru a face jocul anumitor interese de putere). Acestea determină manifestarea lăcomiei, sperjurului, violenţei şi ipocriziei, acompaniate de o serie întreagă de emoţii negative, cum ar fi stresul, anxietatea, frica sau agitaţia.

Ele determină în fiinţele umane un comportament disfuncţional şi chiar aberant, ceea ce face ca viaţa lor să fie caracterizată în mare parte de felurite limitări, deficienţe, nemulţumiri, neînţelegeri, conflicte sau controverse.

Acest mod de viaţă exprimă o accentuare foarte puternică a legii "cauzei şi a efectului" care există în dualitate, adâncind fiinţa şi mai mult în ignoranţă şi suferinţă. Este chiar ceea ce îşi doreşte cabala criminală a masonilor.

De asemenea, aceasta explică de ce în decursul timpului tot mai puţini oameni s-au smuls din laţul impus de paradigma actuală a vieţii. Interesant este că după mii şi mii de generaţii, omenirea a rămas totuşi dedicată în mod dogmatic modelelor de violenţă, de separare şi de autodistrugere.

Chiar dacă de-a lungul timpului au existat eforturi consistente din partea multor fiinţe de lumină, eliberate spiritual şi chiar a avatarurilor încarnate pentru a renaşte spiritualitatea atunci şi acolo unde acest lucru era imperios necesar şi chiar dacă există multe metode şi "ajustări" ale naturii comportamentale şi de gândire a omului după principiile superioare divine, cu toate acestea putem observa că, per ansamblu, "fondul problemei" sau "imaginea generală" a fiinţelor umane de pe Pământ a rămas aproximativ aceeaşi, adică ea are cam aceleaşi caracteristici comportamentale, tendinţe subconştiente şi modalităţi de acţiune.

În mare parte acest lucru s-a petrecut pentru că despre Pământ se spune că el reprezintă cea mai densă şi mai dură manifestare a lumii fizice (3D), cel mai complex şi impredictibil "creuzet" al vieţii; parte datorită manipulărilor repetate ale ADN-ului iniţial al fiinţelor de pe suprafaţa planetei, parte datorită acţiunii manipulatoare sub cele mai diverse forme care a fost exercitată de unele civilizaţii ET malefice, în special a celei reptiliene din sistemul Draco-Hydra.

Odată cu trecerea timpului, aceştia au imprimat ideea subconştientă că noi existăm mai ales pentru a fi subjugaţi de alţii. De pildă, "Iluminaţii" şi cabala criminală a masonilor îşi exercită controlul şi asuprirea satanică asupra omenirii în special prin intermediul sistemului lor financiar, ce reprezintă "fundaţia" ideii de asuprire pe Pamânt şi însăşi sursa puterii lor, pe care ei o manifestă în mod satanic.

Crearea ideii de "datorie" în cadrul acestui sistem, precum şi a banilor "din nimic", prin simpla manipulare a unor cifre în conturile din calculator reprezintă centrul atenţiei lor şi obiectivul primar al planurilor pe care ei şi le-au făcut; toate acestea le saturează conştiinţa cu ideea de putere ce apare atunci când membrii cabalei posedă cantităţi uriaşe de bani.

Prin urmare, se poate spune că băncile sunt cu adevărat "instituţiile lor religioase", că banii sunt "Dumnezeul lor"; acolo, de fapt, ei îşi adoră stăpânii şi planifică "nivelarea" conştiinţei oamenilor, astfel încât aceasta să fie adusă la o stare placidă, lipsită de reacţie şi de înţelegere.

Ideea satanică a reptilienilor care au pus la punct planul de subjugare a rasei umane s-a concretizat mai ales în aplicarea unui mecanism psihologic. Reptilienii şi-au dat seama că "esenţa" subjugării este cea prin care conştiinţa individuală este "învelită" de vălurile generate de minte, reducând astfel dramatic capacitatea ei de a se expansiona şi evolua.

Pentru îndeplinirea acestui plan odios, ei au creat programe alternative de aşa-zisă "trezire" a conştiinţei, care suprapuneau realitatea înconjurătoare după modelul pe care tot ei l-au creat. În general vorbind, mare parte dintre cei care au contribuit la crearea acestor "programe de dependenţă şi de implementare a unor noţiuni şi concepte", precum o matriţă, au fost oamenii de ştiinţă orientaţi special pe direcţia unei paradigme materialiste. Subjugaţi de aceste "programe", fiinţele umane rămân prizoniere în vehiculele lor (atât în cel fizic, cât şi în cel emoţional şi cel mental), care sunt precum nişte "instrumente" ce îi definesc în manifestare. Reptilienii au descoperit modalitatea de a reactiva în aceste vehicule "programele" lor de subjugare; astfel, vehiculele, corpurile sau instrumentele umane au fost astfel concepute încât ele să fie sensibile la reacţia fricii (frica de moarte, frica de separare, frica de vid etc.). Oamenii rămân pur şi simplu prizonieri în aceste "vehicule programate" fără ca măcar să-şi dea seama.

Soluţia este un "salt" în afara acestui model malefic impus timp de zeci de mii de ani asupra rasei noastre umane. Acest "salt" este acum foarte aproape, este o grandioasă tranziţie ce va duce la o extraordinară transformare calitativă a modului în care percepem realitatea. Nu ne vom mai simţi separaţi ca şi până acum, nu vom mai crede că acţionăm individual, ci vom participa în mod colectiv la transformarea radicală a conştiinţei la nivel global, într-un deplin consens şi rezonanţă cu forţele şi energiile divine foarte elevate ale dimensiunilor superioare ale Macrocosmosului.

Poate cei mai în temă cu aceste aspecte şi cei care, într-un fel, au generat "furtuna" profeţiilor şi a ideilor ce infuzează lumea actuală, sunt mayaşii sau, mai curând, scrierile lor vechi şi tradiţia ezoterică ce în prezent este fie contestată, fie greşit înţeleasă de cea mai mare parte a omenirii şi a comunităţii ştiinţifice contemporane. De pildă, antropologii vizitează vechile temple (unele descoperite de curând de către arheologi), citesc inscripţiile de pe zidurile lor, dar nu interpretează în mod corect toate acele semne şi simboluri.

Alţii scriu despre diverse profeţii care ar aparţine poporului mayaş, afirmând că "lumea se va sfârşi în decembrie 2012"; în realitate, aceste afirmaţii sunt false, deoarece lumea nu va fi distrusă, ci ea va fi transformată din temelii. Astfel, ceea ce spune în realitate tradiţia mayaşă este că Lumea celui de al Patrulea Soare s-a sfârşit deja, dar omenirea nu a trecut încă în Lumea celui de al Cincilea Soare; ea se află în perioada de tranziţie care o conduce spre aceasta.

Pe măsură ce ne apropiem de luna decembrie 2012, are loc o colosală convergenţă a transformărilor ce vor constitui baza construcţiei unei noi societăţi. Prin urmare, umanitatea va continua să existe, dar într-un alt mod decât până acum. Structurile materiale şi cele bazate pe idei materialiste se vor transforma din temelii, ceea ce va da posibilitatea oamenilor să devină mult mai senzitivi şi mai profunzi în percepţii şi în judecata lucrurilor.

Tradiţia mayaşă afirmă că actualmente noi trăim în mijlocul celei mai importante ere a calendarelor şi profeţiilor mayaşe. Toate profeţiile lumii şi toate tradiţiile converg spre această perioadă dificilă şi extrem de complexă, pe care o trăim în prezent. Idealul spiritual al vremurilor actuale este acela al acţiunii divin integrate şi armonioase.

Citirea şi interpretarea calendarelor mayaşe de către cercetători a fost în mare parte eronată până în prezent. Înţelegerea sistemelor complicate ale timpului, a succesiunii erelor şi a ciclurilor, precum şi intuirea semnificaţiilor lor reale este incompletă. Civilizaţia Maya a structurat 17 calendare diferite (unele dintre ele expunând cu mare acurateţe curgerea timpului pentru o perioadă mai mare de zece milioane de ani) şi tocmai de aceea cuprinderea lor este vastă, dificilă şi sofisticată.

În conformitate cu tradiţia mayaşă autentică, pe data de 21 decembrie 2012 totul se va transforma şi lumea va intra atunci într-un nou ciclu major, al celui de al Cincilea Soare. Acel moment va semnifica începutul unei ere al cărui start va fi dat de intersecţia meridianului solar cu planul ecuatorial al galaxiei; axa Pământului se va alinia atunci cu centrul galaxiei noastre.

Astfel, la răsăritul zilei de 21 decembrie 2012, pentru prima dată în ultimii 26 000 de ani, Soarele va "lumina" intersecţia dintre planul ecliptic al sistemului nostru solar şi planul eclipticii întregii galaxii. În conformitate cu tradişia ezoterică mayaşă, această intersecţie este considerată a fi sacră şi totodată fundamentală pentru evoluţia viitoare a umanităţii.

Alinierea axei Pământului în acea zi cu centrul galaxiei va deschide un canal foarte important de energie ce va inunda atunci planeta, pătrunzând pe la poli şi răspândindu-se mai apoi radial pe întreaga ei suprafaţă.

Aceasta va conduce implicit la o purificare masivă a tuturor structurilor, atât de la suprafaţa Pământului cât şi din interiorul său, prin creşterea substanţială a frecvenţei de vibraţie. De fapt, acest proces care va deveni foarte intens a început deja de multe luni şi se va accelera continuu în perioada următoare, pe măsură ce ne apropiem tot mai mult de data solstiţiului de iarnă.

Pentru a realiza o transformare majoră a fiinţei noastre şi a întregii planete (presupunând că ea nu va fi distrusă într-o măsură prea mare până atunci) este însă necesar să transformăm mai întâi forţele şi energiile enorme care se opun creşterii nivelului de vibraţie al conştiinţei omenirii, care îi blochează progresul şi evoluţia spirituală.

[continuare în partea a cincizecisiopta]

Sursa: AIM

No comments:

Post a Comment