Saturday, July 28, 2012

2012 - intervenţia extraterestră pe Pământ (22b)

[urmare din partea a cincizecisitreia]

Navele-mamă ce asigură controlul şi corelarea acţiunilor specifice inelului secundar al flotei sunt de dimensiuni relativ mari; practic vorbind, ele sunt nişte "planetoizi", adică sunt nişte corpuri sferice aproape de mărimea unei planete. Vom vedea în cele ce urmează că în cazul altor Federaţii Galactice, cum ar fi Consiliul Andromeda, aceste uriaşe nave-mamă sunt construite după acelaşi model, fiind numite "biosfere".

O altă misiune a celui de al doilea inel al flotei interstelare este aceea de a asigura evoluţia tehnologiei armamentului, a apărării şi, în plus, de a pregăti planeta Marte pentru ca pe aceasta să fie recreate condiţiile de viaţă adecvate populaţiei de pe Pământ, după ce ea va ascensiona la un nivel superior de vibraţie a conştiinţei.

Sarcina principală a celui de al doilea inel al flotei interstelare a FGL este de a împiedica folosirea unui armament sofisticat de către "Iluminaţi" împotriva facţiunilor pozitive de pe Pământ, care luptă pentru eliminarea cabalei criminale a masonilor, redând astfel libertatea întregii omeniri. În acest scop, FGL a plasat anumite "staţii" interplanetare pentru a bloca orice activitate a zonelor în care au fost construite aşa-numitele "porţi stelare" (stargate), pentru a împiedica astfel desfăşurarea planurilor militare malefice ale cabalei criminale a masonilor şi a aliaţilor ei.

Totodată, aceste veritabile "staţii" interplanetare, care au la bază o tehnologie foarte avansată, monitorizează orice distorsiune artificială a continuum-ului spaţio-temporal, pentru a preveni astfel eventualele construcţii de "porţi stelare".

Pentru cei care nu pot înţelege încă modalităţile de conversie a spaţiului şi timpului sau de accesare a diferitelor realităţi paralele ale Macrocosmosului, reamintim că planul fizic este de fapt o "concretizare" a unor realităţi mai subtile. Astfel, din "combinarea" energiei timpului şi a energiei luminii (la modul general vorbind, din combinarea timpului şi a electromagnetismului) a luat naştere "spaţiul fizic" aşa-zis tridimensional, din care este produsă "realitatea fizică", pe care ştiinţa actuală o ridică în mod penibil la rang de unică şi supremă realitate, chiar dacă sunt deja multe alte dovezi despre existenţa unor realităţi cu mult mai subtile decât cea "fizică".

Mentalitatea limitată şi puterea iluziei au determinat însă o presiune constantă asupra conştiinţei umane, pe care "elita" satanică a masonilor a dorit să o menţină şi chiar să o amplifice tot mai mult, astfel încât să aibă un control deplin asupra populaţiei planetei.

În această direcţie, "Iluminaţii" - în colaborare cu reptilienii draconieni şi micii cenuşii - au construit mai multe tipuri de arme şi dispozitive foarte avansate faţă de ceea ce se cunoaşte în prezent, pe care le-au folosit la crearea unor distorsiuni ale realităţii, la realizarea unor noduri de tangenţă între dimensiunea fizică şi alte dimensiuni mai subtile, ori la manipularea energiei timpului (prin "dilatarea" sau "contracţia" ei) în sensul creării unor "bucle temporale" pentru ca evoluţia omenirii să fie blocată, ca într-o cuşcă fără ieşire.

Unul dintre cele mai cunoscute "proiecte negre" de acest gen a fost celebrul Proiect Montauk. La perpetuarea acestor idei şi proiecte, care au făcut un rău imens întregii omeniri, au contribuit din plin prostia şi chiar imbecilitatea multor fiinţe umane care, pline de importanţă şi de iluzia "inteligenţei" lor, s-au străduit de-a lungul timpului să-i convingă pe ceilalţi că toate acestea sunt de fapt nişte fantasme, nişte "teorii ale conspiraţiei" sau nişte "povestiri SF", afirmând cu voci de stentori că nu există nimic altceva în afara materiei fizice.

Şi totuşi, în prezent au fost descoperite foarte multe dovezi în legătură cu existenţa şi activitatea acestor "proiecte negre". Documentaţia ce poate fi consultată în acest sens - fie doar şi la nivel informaţional, fără a mai intra în detalii tehnice - este atât de vastă şi laborioasă, încât ar fi o dovadă de nasfârşită prostie ca cineva să mai nege aceste realităţi.

De pildă, aproape toată lumea a simţit pe "propria ei piele" - într-o măsură mai mare sau mai mică - efectele nefaste ale acţiunii dispozitivelor HAARP ale Guvernului Ocult al "Iluminaţilor", care influenţează în mod negativ cu trupul nostru si cu corpul nostru mental şi emoţional. Aceste instalaţii ce implică o tehnologie destul de avansată, dar de natură malefică, au fost şi încă mai sunt folosite pentru a determina controlul total al omenirii la nivel mental şi psihologic.

Odată ce planul lor criminal ar fi fost realizat, "Iluminaţii" ar fi putut continua alterarea definitivă a informaţiei genetice la nivelul ADN-ului rasei umane de pe Pământ, împlinind astfel etapele care nu au fost încheiate din planul lor satanic ce a fost gândit după căderea Atlantidei, acum 13 000 de ani. Tocmai de aceea, una dintre misiunile importante ale FGL este aceea de a preveni şi a neutraliza orice utilizare pe scară largă a acestor tehnologii malefice. Toate aceste aspecte vor fi în curând revelate întregii omeniri, care are dreptul să cunoască modul satanic în care a fost manipulată de "Iluminaţi" mai ales în ultimele 300 de ani.

Între cel de al doilea şi al treilea inel de nave din flota FGL există o "zonă de tampon" ocupată de câteva nave-mamă gigantice, de mărimea unei planete (mai mari decât cele din al doilea inel al flotei), pe care se desfăşoară vaste activităţi ştiinţifice şi de explorare. De asemenea, acestea sunt şi navele de comandă principale pentru realizarea Primului Contact.

Ne putem întreba cum este posibil ca astfel de obiecte uriaşe să nu fie observate de pe Pământ cu ajutorul telescoapelor sau a altor mijloace. În acest sens, FGL urmează o procedură standard, stabilită de comun acord la nivelul Confederaţiilor Galactice, în ceea ce priveşte "ascunderea" sau ocultarea navelor respective în spatele unor ecrane protectoare, astfel încât să nu se permită observarea sau detectarea lor de către civilizaţiile inferioare din punct de vedere tehnologic (cum este cea de pe Pământ în acest moment).

Totuşi, din când în când ecranul energetic protector, care face invizibile aceste nave uriaşe pentru telescoapelor astronomilor, este îndepărtat pentru scurte perioade de timp, pentru a arăta în acest fel "elitei" satanice a masonilor (ce formează Guvernul Mondial Ocult) că FGL este prezentă în sistemul nostru solar şi că nu intenţionează să-l părăsească până misiunea pe care şi-a asumat-o nu va fi complet îndeplinită. "Iluminaţii" sunt terorizaţi de prezenţa unei asemenea flote imense în spaţiu, în sistemul nostru solar şi mai ales în jurul planetei noastre, mai ales pentru că ei realizează insignifianta putere sau capacitate de împotrivire pe care o au împotriva acţiunii ei.

Reprezentanţii ET ai FGL ştiu foarte bine că observarea episodică a unor nave-mamă imense, din inelele 2 şi 3 ale flotei interstelare, a fost realizată de multe ori de către astronomi (atunci când li s-a permis aceasta); oamenii de ştiinţă păstrează însă tăcerea asupra acestei informaţii esenţiale, tăcere care a fost impusă cu forţa prin cenzura cabalei criminale.

Totuşi, atât membrii "elitei" masonilor, cât şi acele fiinţe care nu sunt capabile să gândească mai profund ori să aibă o intuiţie mai clară asupra lucrurilor, nu realizează faptul simplu că dacă imensa flotă interstelară a FGL ar fi avut cu adevărat intenţii negative în ceea ce priveşte planeta noastră şi dacă ea ar fi dorit cucerirea ei, acest lucru nu doar că ar fi fost realizat de mii de ani (ori chiar şi în prezent) în doar câteva ore, dar el ar fi însemnat totodată şi distrugerea altor civilizaţii malefice care au infestat planeta noastră.

Lucrurile în Creaţie nu trebuie să se desfăşoare însă în acest mod, ci este necesar ca ele să-şi urmeze cursul firesc al evoluţiei şi experienţei, în conformitate cu nivelul propriu de conştiinţă al fiecărei civilizaţii în parte. Însuşi comportamentul plin de înţelepciune, de bunătate şi iubire al FGL, manifestat prin acest plan grandios şi prin desfăşurarea unor forţe gigantice în spaţiu ce implică fără îndoială un volum imens de energie şi de efort depus de nişte fiinţe minunate, este o garanţie a intenţiilor lor pline de iubire şi înţelepciune. În acest fel, FGL demonstrează multă umilinţă şi cunoaşterea legilor universale ale Creaţiei lui Dumnezeu, pe care le aplică într-un mod armonios şi integrat.

Al treilea, ultimul şi cel mai larg inel al flotei interstelare a FGL este format din câteva milioane de nave-mamă imense, ale căror dimensiuni variază între câteva mii de kilometri în diametru (aproximativ de dimensiunea Oceanului Pacific, de exemplu), până la nave de dimensiunea planetelor Uranus sau Neptun.

Între aceste gigantice nave-mamă se află de asemenea numeroase "platforme de transport", de pe care navele civilizaţiilor membre ale FGL pleacă sau vin spre sau dinspre profunzimile spaţiului, de pe planetele şi din sistemele solare de care ele aparţin. Acest inel foarte vast şi complex cuprinde staţii imense de coordonare a zborurilor galactice, activitatea la acest nivel fiind foarte intensă.

Giganticele nave-mamă din cel de al treilea inel al flotei reprezintă "ariergarda", ultimul bastion de apărare a Federaţiei în cazul în care flota este atacată; ele sunt componente ale unui sistem militar sofisticat, ce intră în acţiune şi se deplasează pe nivelul doi (al doilea inel) numai atunci când acest lucru devine necesar.

Existenţa unui sistem organizatoric atât de vast şi de complex înştiinţează toate potenţialele civilizaţii cu intenţii oneroase că Pământul şi sistemul solar în care acesta se află experimentează în prezent un proces de transformare profundă, pe care nicio fiinţă, niciun grup de entităţi şi nicio civilizaţie - din planul fizic sau din planurile subtile ale manifestării - nu trebuie şi nu poate să o prevină.

Coordonatorii traficului cosmic al FGL dirijează în fiecare moment, asistaţi de imense computere organice, toate zborurile galactice şi intergalactice ale navelor, precum şi modificările relaţionate de poziţie ale acestora pe diferitele nivele ale celor trei inele principale ale flotei interstelare.

Flota interstelară a FGL este de asemenea împărţită în două mari "categorii": din prima categorie fac parte acele activităţi de lungă durată, ce includ personalul de control şi comandă, precum şi echipele medicale şi de explorare planetară; în cea de a doua categorie intră flotele unor civilizaţii membre ale FGL, care doresc să activeze temporar în această perioadă de transformări majore, ajutând flota principală a Federaţiei.

Astfel, activitatea de monitorizare a Pământului este foarte complexă şi tocmai de aceea conducerea FGL cunoaşte foarte bine situaţia în care se află planeta noastră şi fiinţele care o populează; de multe ori, atunci când forţele celeşti superioare - cu care civilizaţiile avansate ale FGL se află continuu în legătură - au permis aceasta, s-a intervenit pentru a ajuta umanitatea să traverseze anumite perioade dificile ale istoriei ei.

De fapt, orice acţiune a FGL este o urmare directă a evenimentelor care se petrec pe Pământ, iar Consiliul ei de Lumină aşteaptă cu nerăbdare realizarea Primului Contact, ce va însemna astfel primul pas în noua eră galactică ce se deschide pentru omenire. În această direcţie, controlul şi coordonarea unei flote atât de complexe, care la rândul ei este compusă din numeroase flote secundare, este neobişnuită în "economia galactică".

În mod normal, o singură echipă ştiinţifică şi de explorare a flotei interstelare este mai mult decât suficientă pentru a realiza Primul Contact cu o civilizaţie, chiar şi inferioară. Totuşi, în ceea ce priveşte Pământul, problema a fost şi este infinit mai complexă, deoarece ceea ce se pregăteşte acum, aici, reprezintă o dimensiune foarte importantă a vieţii în Creaţie, fiind unică prin caracteristicile ei.

Tocmai din această cauză, conjunctura actuală de pe planeta noastră se bucură de o atenţie deosebită atât din partea fiinţelor superioare celeste, cât şi din partea civilizaţiilor ET benefice, care toate conlucrează în vederea succesului deplin al translaţiei viitoare a omenirii la un nivel superior de conştiinţă.

[continuare în partea a cincizecisicincia]

Sursa: AIM


No comments:

Post a Comment