Monday, May 7, 2012

Octogonul ezoteric – scutul spaţiului românesc (2)


Pentru purificarea structurii subtile a ţării

Structura subtilă a ţării noastre (este vorba despre corpul ei energo-informaţional) prezintă numeroase răni, iar multe dintre le încă mai sângerează. Aceste răni s-au făcut de-alungul numeroaselor evenimente dramatice, de care acest pământ nu a dus lipsă (în decursul istoriei). Fie că a fost vorba de vreo invazie din afară, fie de bântuirea vreunei molimi, fie a fost vorba de vreo domnie cruntă, fie foamete sau alte lipsuri, fie chiar răni pe care noi înşine le-am făcut altora, ei bine, toate acestea s-au imprimat în structura subtilă a ţării şi multe dintre aceste răni încă îşi aşteaptă vindecarea.
Chiar dacă istoricii şi conducătorii au încercat să ascundă o anumită parte din istoria ţării, realitatea nu poate fi modificată, iar Legea Cauzei şi a Efectului îşi va face simţită prezenţa. Sunt multe răni de vindecat, precum şi câteva datorii... Nu de puţine ori, conducătorii au trădat, au minţit, au înşelat, au exploatat, şi au folosit cu neruşinare bunătatea şi bunul simţ al omului de rând. Din nevoia de-a forma modele pentru generaţiile viitoare s-au „vopsit” chiar şi ciorile, astfel că despoţi cruzi sunt prezentaţi azi ca „eroi”, iar conducători care au avut un rol extraordinar (ca Deceneu) sunt prezentaţi ca trădători. S-a făcut acest lucru fără să se ţină seama de faptul că, procedând astfel, s-au alimentat mecanisme subtile deloc benefice pentru structura subtilă a ţării.
Unii vor blama ceea ce am scris, însă alţii vor înţelege...
Pentru purificarea structurii subtile a ţării se va folosi tot octogonul ezoteric. Vom face aceiaşi paşi ca la protecţie, cu deosebirea că acum (după ce s-a realizat octogonul de lumină) vom crea două sfere strălucitoare, una aflată deasupra spaţiului terestru – aproximativ 300-400 km, şi o alta în interiorul scoarţei terestre (la aceeaşi distanţă aproximativă).
Sferele de lumină se vor forma astfel: vom vizualiza ţâşnind din inimile noastre două raze strălucitoare; una va fi întreptată spre cer, iar o alta va fi îndreptată spre pământ. Unghiul format dintre orizontală şi aceste raze ar trebui să fie de aproximativ 600. Sferele de lumină, rezultate din unirea celor câteva mii de raze de lumină (pornite din inimile tuturor participanţilor) vor reprezenta cele două vârfuri ale piramidelor octogonale.


Deşi par mai greu de vizualizat vârfurile sferelor, la o asemenea distanţă, este îndeajuns să aveţi intenţia pentru o astfel de poziţionare, şi să cereţi ajutorul Divinităţii (chiar şi lui Zamolxe şi entităţilor de lumină care „păstoresc” spiritual acest spaţiu), pentru ca sferele de lumină să fie astfel poziţionate. La fel se va proceda şi pentru sfera din interiorul pământului.
Sfera care va reprezenta vârful piramidei, se va afla în zona ionosferei, adică în zona unde se află o bandă energetică foarte puternică, şi care este deja activată de aşa-zisa centura fotonică. Ionosfera este o regiune cu o puternică încărcătură calorică şi ionică (electrică), datorată activităţii radiaţiei solare (purtătoare de înalte vibraţii); este şi zona de propagare a undelor electromagnetice (undele radio).

Cealaltă sferă – reprezentând vârful din interiorul pământului, se va afla în aşa numita zonă de trecere, dintre mantaua internă şi cea externă. Este o zonă foarte bogată în cristale naturale (olivină). Olivinele se împart în fayalite (Fe2SiO4), bogate în fier, şi forstelite (Mg2SiO4), bogate în magneziu. În aceste straturi de cristale se înmagazinează atât energiile psihice colective, cât şi structurile karmice ale spiritelor de grup.

Pe de altă parte, aceaste zone se află în contact direct cu matricea energetică a Geei.
Odată stabilizată structura octogonală, fiecare participant va trebui să emită gânduri de iubire, iertare şi compasiune spre cele două vârfuri-sferă. Se vor avea în vedere perioadele când ţara noastră a avut mai mult de suferit. Se va începe chiar cu perioada ultimelor două decenii, astfel că se va avea intenţia ca vârfurile strălucitoare ale sferelor să pătrundă în aceste perioade întunecate şi să vindece, atât rănile făcute de alţii cât şi rănile făcute de noi înşine. Se va continua cu perioada comunistă cuprinsă între 1965-1989 (perioada lui Nicolae Ceauşescu), apoi cea dintre 1947-1965, cunoascută ca fiind perioada cea mai neagră a totalitarismului comunist, când elitele ţării au fost, fie silite să fugă din ţară, fie erau supuse unor crunte procese de „reeducare”.
Din perioada comunistă, alte dureri impregnate în egregorul naţional au fost: inducerea fricii faţă de autorităţi şi faţă de cei din jur; inducerea unor complexe de inferioritate faţă de alte alte persoane; minimalizarea onoarei şi a demnităţii umane, egoismul, lipsa de respect faţă de muncă, etc.
Apoi se va avea în vedere eliberarea de durerile celor două mari războaie mondiale, şi tot aşa, se va merge până în perioada sec. 14, odată cu fondarea Valahiei şi Moldovei. După care se va merge mai departe, eliberându-se de durerile pricinuite de invaziile pecenegilor, maghiarilor, protobulgarilor, slavilor, avarilor, gepizilor, hunilor, goţilor.
O etapă extrem de importantă în cadrul acestei meditaţii, o reprezintă eliberarea de marele rău venit de la Vest, adică cel adus de Imperiul Roman, odată cu războaiele din 105-106 şi mai ales 101-102. Marea distrugere a venit în primul război; atunci s-a prăbuşit încrederea dacilor în propriile forţe.
Se vor avea în vedere eliberarea de orice fel de influenţă venită prin Imperiul Roman. După cum bine se ştie, pe acest teritoriu, nimic bun n-a venit de la Roma, ci doar distrugere şi moarte.

Pentru infuzarea cu energie benefică

Vortexul anahatei planetare, fiind o bandă energetică purtătoare de înalte vibraţii, poate avea, pe lângă rolul de protecţie şi purificare, şi altele, extrem de importante pentru această zonă geografică.
Pentru infuzarea cu energie benefică, vom folosi de asemenea, octogonul ezoteric. Tehnica de captare şi infuzare a energiei vortexului va fi, în acest caz, puţin diferită.
Ca şi în cazul protecţiei şi purificării, este recomadabil ca în fiecare oraş al octogonului să fie cel puţin trei sute de participanţi. Este, de asemenea, foarte important să avem un număr aproximativ egal de participanţi pentru fiecare punct (oraş) în parte, altminteri pot apărea unele dezechilibre din punct de vedere vibraţional (poate duce la o deviere a vârfurilor piramidelor octogonale). De asemenea, pe direcţia traseului ar trebui să fie angrenate aproximativ acelaşi număr de persoane ca la octogon. Deci, dacă avem aproximativ 2400 de persoane (8x300) angrenate în octogon, este bine să avem aproximativ tot atâtea persoane pe direcţia traseului. Locaţiile indicate cu pătrate galbene sunt pentru oraşele: Abrud, Brad, Tg. Jiu, Curtea de Argeş, Braşov, Sf. Gheorghe, Câmpulung Moldovenesc. Alte locaţii relativ bune sunt: Uricani, Rm. Vâlcea, Piteşti, Buşteni, Sinaia, Predeal, Miercurea Ciuc, Bălan, Piatra Neamţ, Vatra Dornei.
Cei aflaţi pe direcţia vortexului se vor poziţiona cu faţa îndreptată în direcţia de “curgere”; cei din Câmpulung Moldovenesc vor avea faţa îndreptată spre SSE; cei din Sf. Gheorghe, spre SSV; cei din Braşov, spre SV; cei din Curtea de Argeş, spre EES, cei din Tg. Jiu, spre NV; cei din Brad-Abrud, spre NE.
Cel mai indicat ar fi ca participanţii la infuzarea cu energie benefică să se pregătească ceva mai bine, adică pe lângă tehnicile de curăţare energetică, emoţională şi mentală (tehnici de respiraţie, duşuri sonice şi de lumină, conexiuni la elemente, entităţi de lumină etc.) să fi ţinut post cu o zi în urmă, sau măcar să se fi consumat doar alimente naturale, deci netratate termic, cel puţin 3-4 zile înainte.
În continuare, după ce s-a realizat sincronizarea dintre cei participanţi la octogon şi cei de la vortex (se va ţine cont de o anumită oră) se vor avea în vedere următoarele:
- folosindu-se de respiraţie şi de triada intenţie-imagine-emoţie, cei aflaţi pe direcţia vortexului vor capta energie prin creştet (centrul sahasrara), o vor direcţiona spre inimă şi apoi prin braţe o vor difuza în afară. Braţele vor fi ţinute lateral; se va forma o cruce între traseul vortexului şi braţe. Se va vizualiza o lumină aurie ieşind prin palme şi degete, asemenea unor puternice lanterne.
- cei din octogon vor forma un puternic flux de energie şi lumină, având direcţia de la stânga la dreapta. Folosindu-se de respiraţie şi intenţie-imagine-emoţie, se va amplifica acest flux de energie luminoasă. Prin inspir se va primi energie din stânga, iar prin expir (după ce va trece prin inimă, impregnându-se cu vibraţia de iubire a fiecăruia) prin braţul dreapt, se va trimite către celălalt punct (oraş) al octogonului.
Vor fi două curente de energie care se vor roti în sens invers (sistem MerKaBa). Cei aflaţi pe direcţia benzii energetice a vortexului vor capta, şi apoi direcţiona, înspre afara traseului o mică parte din energia vortexului, iar cei din octogon (prin crearea unui flux energetic de direcţie contrară) o vor dispersa uniform spre spaţiul românesc (chiar şi dincolo de graniţele noastre).

Sursa: Remerra


No comments:

Post a Comment