Thursday, March 8, 2012

MESAJUL LUI MATEI pentru luna martie (1)

(1 mart. 2012; channeler Suzanne Ward)

(prima parte)


Matei
 1. Cu salutări pline de iubire din partea tuturor sufletelor de pe această navă spațială. Sunt Matei. 
Există acum pe planeta voastră o asemenea efervescentă activitate încât chiar și lucrătorii în lumină resimt această încărcătură de activitate intensă, mai ales dacă se are în vedere cât de îndârjită este opoziția întunecaților la înaintarea luminii. Arma de care se folosesc cel mai des Illuminații în lupta lor împotriva luminii este crearea sentimentului de frică pe care îl alimentează atât prin colportări de știri alarmiste, exagerate la maximum posibil, cât și prin deformarea realității. Sunt răspândite știri false despre unele probleme care încă mai sunt de actualitate prin strădania acelei părți a mass-mediei aservite. Câteva dintre acestea sunt: eforturile Iranului de aș pune la punct arma nucleară, un presupus atac terorist asupra New York City, posibilitatea unui alt cutremur devastator în Japonia, creșterea puterii militare a Coreii de Nord, care ar deveni o amenințare pentru pacea în regiune.
2. Din punctul nostru de vedere, care putem aprecia mai corect posibila evoluție a evenimentelor, prin vizualizarea tendințelor în conștiința colectivă a umanității, scenariile catastrofice care se vehiculează nu sunt întemeiate și nu apar ca potențialități în viitorul previzibil al umanității. În schimb, putem vedea cum planeta voastră se îndreaptă ferm spre Epoca de Aur.
3. Voi însera aici punctul de vedere al unui cititor al comunicărilor mele, care afirmă că: ” Teama poate fi un sentiment pozitiv dacă știi cum să-l gestionezi. În această situație, de ce spunem că ar trebui să stăm departe de frică?”
Noi spunem “evită starea de frică!”, deoarece acest tip de energie amplificată împiedică lumina să ajungă la conștiința înaintată, ființa rămânând afundată în densitatea a treia, unde sunt foarte mici șanse de a evolua intelectual și spiritual. Frica se opune raţionamentului, bunului simţ, și nu este capabilă să se ridice împotriva tiraniei şi a corupţiei ceea ce a permis marionetelor forțelor întunecate să țină sub control popoarele de pe Pământ timp de multe milenii. Cei întunecați nu ar avea nicio șansă să subordoneze lumea, dacă nu ar exista energia fricii.
4. Este încurajator faptul că sentimentul fricii a început să dispară la nuvel de colectivitate; bilanțul rămâne însă cam același deoarece a crescit energia fricii la inivel individual (frica zilei de  mâine, a lipsei locului de muncă, a hranei, a locuinței și căldurii etc). Conform Legii Universale a Atracției, energia persoanelor stăpânite de teamă, depășind un anumit nivel, atrage din univers energii cu caracteristici similare, ceea ce face ca efectul să fie o amplificare a acelei energii în viața individului stăpânit de frică. Cel implicat va face din ce în ce mai greu față acestei stări nedorite. 
Vestea bună este că există un remediu sigur și cu efect imediat la această stare de frică, sau panică, și anume schimarea acelei stări. Printr-un act de voință, faceți o altă alegere, treceți la un gând pozitiv, vedeți “partea plină a paharului”, care există în orice situație. Interesant este că, în majoritatea situațiilor, această basculare nu cere un act de voință deosebit. Prin această manevră, întrerupeți conexiunea cu sursa universală a energiei fricii și vă comutați pe sursa energiilor universale pozitive. Consecința este că, foarte repede, starea de rău, de teamă, dispare, lăsând locul unei stări de bine.
5. Este adevărat că miliarde de oameni trăiesc în condiţii îngrozitoare, care, adesea, sunt mai dure și de mai lungă durată decât a avut stipulat fiecare în contractul de viață cu care a venit pe Pământ. Nu-i mai puțin adevărat și faptul că atunci când apar depășiri ale contractelor de viață la nivel de suflet, are loc instantaneu o reformulare a acelui program, în punctul afectat, cu o compensație corespunzătoare pentru cel care a avut de suferit. Astfel, unele dintre datoriile karmice care ar fi trebuit lichidate mai târziu (de exemplu, în alte vieți viitoare) pot fi stinse în avans, astfel încât acel suflet să încheie ciclul încarnărilor pe Pământ mai devreme.
6. În această perioadă de încheiere a ciclului cosmic, se oferă ființelor umane mai multe oportunități, decât deobicei, prin care poate fi accelerată evoluția sufletului. Cu cât sufletele se implică mai mult în procesul de ajutorare a celor care au nevoie de sprijin spiritual, cu atât părți mai importante din datoriile karmice pot fi stinse în devans. Desigur, ajutor se oferă și dinafara planetei, de la civilizațiile avansate care vă urmăresc evoluția, dar este important și acel ajutor care se realizează între pământenii înșiși. Oferind iubire necondiționată, compasiune, spijin, care să nu lezeze propria dezvoltare, ființa umană are posibilitatea de a-și grăbi propria evoluție.
 7. Abordând un alt aspect al vieții pământene, vom spune că eșalonul superior al Illuminati, cu preocupări în sectorul bancar, a fost eliminat din pozițiile de decizie pe care le ocupa până acum, urmând a da socoteală și în fața justiției. Sufletele unora dintre acești foști ocupanți ai unor scaune de conducerea, au hotărât să plece chiar înainte de a li se proiecta adevărata imagine în lume. Procesul este în derulare și veți vedea că foarte mulți dintre acești delapidatori își vor pierde averile acumulate prin fraudă.
8. În lunile următoare, în colaborare cu forțele luminii, vor fi eliminați membrii Illuminati și slujitorii acestora, care au oprimat unele populații. „Spiritul arab” se va manifesta din nou.
Economiile naționale ale unor țări, mai ales ale țărilor care au contribuit la ruinarea altor economii, vor cunoaște o cădere și mai adâncă iar redresarea lor va fi un proces de mai lungă durată.
Corupţia larg răspândită în corporaţiile multinaţionale va fi amputată, prin înlăturarea din posturile ocupate a celor care nu au practicat o politică onestă față de populație sau față de partea concurentă.
Vor intra în faliment economiile țărilor care nu s-au ridicat prin concurență loială. Entitățile a căror activitate s-a bazat pe o politică războinică, violență, șantaj, opresiune, inclusiv acea parte a mass-mediei aservite, vor părăsi planul terestru, în următoarea perioadă.
9. Procesul de elimiare este unul foarte simplu și se bazează pe neconcordanța dintre frecvența de vibrație a iubirii divine și oricare alte tipuri de vibrații caracteristice planurilor subversive, lipsei de onestitate, dorinței de înavuțire ilicită, urii, dorinței de război etc. Toate intențiile și faptele opuse iubirii nu pot intra în rezonanță cu aceasta și, ca urmare, nu pot supraviețui în asemenea mediu care, pentru ele, este „toxic”.
10. Trecerea în Epoca de Aur va însemna si colapsul religiilor actuale care folosesc și exploatează credința enoriașilor pentru interese de grup, folosindu-l pe Dumnezeu pentru a asigura prelaților o viață de îmbuibare. 
Noua religie se va baza pe legile universului și va fi strâns legată de știință. Toate dogmele bisericești vor fi abandonate iar noii prelați vor deveni adevărații îndrumători spirituali ai colectivităților.
11. Unul dintre adevărurile care se vor manifesta se referă la Sionism, care, prin intenţii întunecate a fost sinonim cu iudaismul, o mişcare politică belicoasă a Illuminati, al cărui scop, de-a lungul a peste șase decenii, a fost de a crea conflict şi instabilitate în întregul Orient Mijlociu.
Sioniştii, care au manipulat și au avut o influenţă puternică în cadrul şi în spatele guvernelor majore şi a forţelor lor militare, nu reprezintă poporul evreu din Israel, sau de oriunde altundeva. La fel ca toate celelalte facţiuni ale Illuminati, ei au urmărit obținerea dominației globale pe planetă.
12. Desi semiții sunt de diverse origini naţionale şi religioase, sioniștii au avut succes în a convinge că termenul “anti-semit” ar aduce atingere exclusiv poporului evreu şi ar da dreptul Israelului de a se apăra împotriva tuturor celor pe care-i considera dușmani. Această denaturare a ajutat să se obțină o largă simpatie a lumii și o finanțare masivă pentru crearea unui arsenal militar important, ajutor venit mai cu seamă din partea SUA. În fond, toate acestea au servit forțelor Illuminati care și-au sigurat imense profituri prin politica de înarmare. 
13. În plus, s-a realizat un control asupra maselor, prin răspândirea unor învățături dogmatice, religii, care au servit scopurilor întunecaților de a produce o asemedea profundă divizare a omenirii încât au putut fi provocate și menținute secole de-a rândul războaie și vărsarea de sânge între frați. Amintiți-vă în acest sens de cruciade, războaiele dintre catolici și protestanți, pogromurile de exterminare a evreilor, execuțiile pentru „blasfemie” a celor care refuzau să se “dezică de satana” etc.
14. Divizarea a fost mult timp un instrument eficient utilizat de forțele întunecate. S-a reușit împărțirea popoarelor lumii prin religii diferite și opozante, religii care își promovează propriul dumnezeu, altul decât al „adversarilor” și aspiră la o cât mai importantă lărgire a zonelor de influiență asupra popoarelor.
Suzanne
Mai toate guvernele au și o atitudine religioasă promovând concepțiile, regulile și credința unei anumite bisertici care se bucură de drepturi suplimentare față de celelalte, drepturi care se traduc prin atribuirea de către stat a unor terenuri, păduri, ajutor financiar, scutiri de taxe și impozite, promovarea acelei religii în formele de învățământ, asigurându-se, în acest fel, masa viitoare de enoriași etc. Practic, guvernele sunt părizoniere ale unei anumite reliugii căreia nu i se pot opune, dacă nu vor să-ți “pună lumea în cap”. Toate aceste practici și contorsiuni ale adevărului sunt proprii dimensiunilor inferioare. Ele nu se mai regăsesc în dimensiunile înalte, spre care se îndreaptă acum umanitatea.

No comments:

Post a Comment