Thursday, March 8, 2012

MESAJUL LUI MATEI pentru luna martie (2)

(1 mart. 2012; channeler Suzanne Ward)
(partea a doua)

Matei
15. “Vor mai exista insecte dăunătoare pentru om și pentru animale, după ce vom trece în 4D?” Nu, nu vor mai exista. Tot ceea ce însemnă viață în acest univers provine de la Dumnezeu și este manifestată ca esenţa iubirii-luminii de la Creator. Cu toate acestea, întunericul a contaminat dimensiunile inferioare cu creații proprii, utilizându-și puterea pentru crearea unor forme de viaţă concepute să devină dăunatoare civilizației din acea dimensiune. Unele forme cu viață efemeră, cum sunt și insectele dăunătoare, se regăsesc în natura dimensiunii a treia, având un nivel de evoluție primitiv și pot proveni din suflete umane decăzute pe scara evoluției, prin alegerile lor nefericite. Cândva ele au avut existență umană dar au decăzut atât de mult încât nu au mai putut să-și mențină condiția umană. Le-a dispărut conștiința iar conștiența s-a redus doar la căteva atribute, cum ar fi: capacitatea de procreare, de hrănire și de conservare.

16. „Oamenii negri au o karmă specială?” Nu, karma nu este o caracteristică de rasă.  Oamenii aparțin unor diferite rase, sexe, formă a corpului şi pot avea abilități, aptitudini, însușiri, nivel de cunoaștere, credințe etc. care să-i deosebească pe unii de alții
Înainte de a porni într-o nouă viață (călătorie), fiecare siflet și-a ales toate aceste capacități și însușiri, precum și planeta din univers, în conformiutate cu setul de experiențe pe care și le-a prevăzut. Practic nu există două contracte de viață care să fie identice.
17. “Cum pot eu reuși să ies la Lumină, din moment ce toți membrii familiei mele au ales să existe în cel mai adânc întuneric?” Gândurile, convingerile și sentimentele sincere sunt cunoscute doar de tine, şi voința ta te poate ajuta să-ți menții echilibrul și drumul în Lumină. Nimeni nu-ți poate lua acest drept, îndiferent cărei familii aparții. Urmează-ți calea, fără a fi necesar să ți-o impui cuiva. Întunericul din ei nu ți se transferă și ție, dacă nu-l accepți.
18. Vă rugăm să reţineţi că un acord de familie se face cu acceptul total al tuturor sufletelor implicate. Acordul se realizează în beneficiul fiecărui participant, unii acceptând să preia sarcini dificile în relația dintre ei, cu maximizarea avantajelor în evoluție pentru fiecare jucător. Tu nu poați cunoaște obiectivele, la nivel de suflet, ale fiecărui membru al familiei, așa cum au fost ele stipulate în contractul de viață ales.
19. “Cum se va optimiza numărul de decese (părăsiri ale corpului foizic) astfel ca planeta să respecte programul de ascensionare prevăzut pentru acest an?” Decesele care au loc în prezent au aparența unora cu cauze obișnuite, deși foarte multe dintre ele sunt impuse de cerințele speciale ale acestei perioade. În măsura în care va fi necesar, numărul deceselor având cauze cunoscute (obișnuite) se va regla astfel ca rata deceselor să fie corelată cu momentul ascensionării. Cunoașteți deja că sufletele care părăsesc planeta ajung în Nirvana, unde urmează etapele cunoscute în ceea ce privește recuperarea și existențele viitoare în planuri fizice sau nemateriale. Perenitatea sufletelor este asigurată, astfel că nu există motive pentru regrete profunde în legătură cu decesul celor dragi nouă.
20. “Ce putem spune despre soarta copiilor mici lăsați să moară din cauza părinților care nu acceptă terapii medicale, care contravin credinței lor religioase sau despre părinții bolnavi care refuză tratamente medicale pe motive religioase, deși știu că lasă pe drumuri copii minori ?” Toate alegerile au loc la nivel ce suflet și corespund unor înțelegeri reciproce, care urmăresc binele cel mai înalt al fiecărui suflet. Asta înseamnă că este dificil să ne pronunțăm, căci nu cunoaștem scopul urmărit de fiecare.
21. Atașamentul declarat față de o anumită religie, de multe ori, nu este acelaşi lucru cu ceea ce ne spune inima sau mintea. Persoanele despre care ați putea spune că sunt atee sau în conflict cu dogmele religioase, pot fi, la nivel de suflet, foarte evlavioase, sau invers. Nu toți, aș spune că foarte puțini, dintre cei care trec pragul bisericii sunt și credincioși în Dumnezeu, tot așa cum mulți dintre cei care nu au o relație stabilă cu biserica, pot fi profund iubitori de Dumnezeu. Oricum, biserica nu este un criteriu prin care să se facă o partajare între iubitorii de Dumezeu și ceilalți.
22. Dacă ambii părinţi mor, copiii lor vor fi îngrijiţi de către membrii familiei rămase în viață sau de către organizațiile specializate. Mulți copii rămași orfani păstrează legături telepatice cu părinții decedați care fac tot ceea ce depinde de ai pentru ca acești copii să crescă frumos și sănătos. Pot avea loc adevărate consultări între copiii în corp fizic și părinții decedați, cu o frecvență și utilitate greu de crezut pentru voi, cei aflați în corp material. Deci, cu siguranță, îndrumarea și grija părinților pentru copii continuă și după decesul părinților.


Sursa: DaniilGaucan

No comments:

Post a Comment