Thursday, June 21, 2012

2012 - intervenţia extraterestră pe Pământ (7b)


[urmare din partea a nouasprezecea]

Mai mult decât atât, în anumite locaţii (cum ar fi Africa de Sud) au fost descoperite unele cranii care demonstrează că ele au aparţinut unui alt fel de fiinţe umane. Ele au fost denumite "craniile Boskop", după localitatea în care a fost descoperit primul craniu de acest fel, în anul 1913.

Deşi savanţii contemporani încearcă să acrediteze ideea că mărimea neobişnuită a craniilor Boskop nu reprezintă decât nişte anomalii sau pur şi simplu să înlăture subiectul prin încadrarea lui la categoria "controversat", totuşi existenţa acestor cranii - a căror capacitate este mai mare cu 30% decât un craniu uman obişnuit - exclude orice "anomalie" invocată de ştiinţa modernă.

Chiar şi revista Discover Magazine, deşi este un oficios al ştiinţei materialiste, a finanţat unele cercetări în această privinţă, însă cele mai dure dovezi şi concluzii au fost oferite de cartea lui Gary Lynch şi Richard Granger, intitulată: Marele Creier - Originile şi viitorul inteligenţei umane (Big Brain: The Origins and Future of Human Intelligence); sinopsisul ei poate fi citit aici: amazon.com , iar un scurt review despre conţinutul ei, aici: discovermagazine.com.

Deoarece ne aflăm în această zonă a analizei subiectului, o inteligenţă mai practică ar putea să ridice următoarea problemă: din moment ce Pământul - împreună cu toţi cei care se vor afla în viaţă pe suprafaţa lui - va ascensiona în dimensiunea 4D şi apoi în 5D începând din luna decembrie 2012, de ce să ne mai intereseze faptul că sistemul financiar va intra în colaps sau că tehnologia revoluţionară bazată pe energia liberă va pătrunde în fiecare domeniu al existenţei noastre?

Aparent, întrebarea este logică, dar în realitate ea nu are suport. Ascensiunea spirituală care se va petrece odată cu trecerea anului 2012 nu implică faptul că oamenii, după aceea, nu mai fac nimic, ci stau şi privesc într-o continuă reverie cerul şi norii de pe el. Chiar dacă nivelul de vibraţie a conştiinţei va fi mai înalt şi, prin urmare, aspiraţiile, conduita şi ţelurile vor fi mult mai elevate, totuşi oamenii vor trebui să-şi structureze activitatea în domeniile pe care ei le cunosc, dar după principii mult mai sănătoase decât până acum.

Spiritualitatea va precumpăni în orice acţiune, iar virtuţile, armonia şi echilibrul se vor impune tot mai mult. Din această perspectivă, modificarea sistemului financiar mondial şi accesul la tehnologii foarte dezvoltate semnifică în primul rând opţiunea şi atitudinea noastră pentru modul în care dorim să ne trăim viaţa.

De pildă, oamenii doresc să aibă un sistem financiar şi economic transparent, care să facă parte din viaţa lor "transparentă", deoarece atunci şi ei vor fi lipsiţi de măştile pe care acum sunt nevoiţi, din ignoranţă, să le poarte, pentru a se "apăra" de răutatea şi perversitatea celorlalţi. În realitate, sistemul bancar se va "dilua" gradat, iar necesitatea comerţului - aşa cum este el înţeles în ziua de azi -, precum şi a altor tipuri de tranzacţii care implică finanţele, va dispărea probabil cu totul în câţiva zeci de ani de acum înainte.

Problema banilor şi a câştigurilor financiare intervine în dimensiunea fizică (3D), însă ea nu mai există aproape deloc în dimensiunea 4D a ascensiunii şi cu atât mai puţin în dimensiunea 5D sau mai sus decât aceasta.

Prin însăşi natura ei, operaţiunea Dezvăluirea va avea un efect de "tăvălug"; odată ce ea va fi amorsată, deconspirarea nenumăratelor secrete care au fost tăinute zeci şi chiar sute de ani de către nucleul cabalei satanice se va petrece "în cascadă", uluind zilnic masele de oameni care vor afla atunci adevăruri despre care nu aveau nici cea mai mică ştiinţă.

Constrângerea libertăţii fizice şi de exprimare, precum şi supunerea în faţa unor legi absurde ori gândite special pentru a înrobi fiinţa vor fi pentru totdeauna eliminate, deoarece ele au fost menite să prevină cunoaşterea de sine şi a adevărului în lume.

Această teribilă limitare s-a manifestat într-un mod insidios în toate domeniile existenţei, cu precădere în ştiinţă, deoarece prin cuceririle ei s-ar fi putut pune la dispoziţia oamenilor o viaţă mult mai simplă, mai liberă şi mai fericită, ceea ce i-ar fi eliberat din strânsoarea suferinţei, a ignoranţei şi a disperării, redându-le libertatea de exprimare şi dorinţa de a evolua. În prezent, minciunile care au "orbit" zeci de generaţii sunt pe cale să fie dezvăluite; dintre acestea, cele referitoare la tăinuirea existenţei civilizaţiilor ET (extraterestre) şi a legăturilor pe care ele le-au avut cu pământenii trebuie revelate neîntârziat.

Atât cercetătorii contemporani, cât şi arheologii şi istoricii sunt tot mai mult forţaţi să ia în vedere că ceea ce ei au conceput şi au crezut în trecut despre ştiinţă şi despre fundamentele ei este în mare parte eronat.

De exemplu, aşa-numita "istorie" a omenirii, care ne este "servită" pe tavă prin mijloacele mass-media sau prin intermediul sistemului educaţional - ce reprezintă interesele "elitei" masonice - a fost mai întâi scrisă, apoi impusă şi în cele din urmă ea a fost acceptată de către toţi oamenii ca un fapt ce nu mai trebuie cercetat.

Jean Jeacques Rousseau spunea chiar că "falsificarea istoriei a indus în eroare omenirea, îndreptând-o pe un drum greşit, mai mult decât orice altă minciună sau înşelătorie". Până când adevărul istoric nu va fi restabilit, omenirea va rămâne sub controlul malefic al "elitei" masonice, care a planificat intrarea economiei mondiale în recesiune pentru a avea astfel controlul total asupra fiecărui stat şi guvern, prin instaurarea Noii Ordini Mondiale.

Falsificarea istoriei se petrece chiar şi în prezent, sub ochii noştri. În ultimul timp se poate constata că focarele de război apar şi sunt dezvoltate exclusiv în ţările care nu au datorii, dar nu vedem niciun război şi niciun conflict armat în ţările care sunt aservite cabalei criminale prin povara datoriilor guvernamentale apăsătoare.

În schimb vedem toate aceste probleme cum sunt iscate doar în ţările care prin însăşi cultura şi modul lor de acţiune nu au fost nevoite să decadă, nu au dorit să se împrumute de la "elita" criminală masonică şi nici nu au vrut să contribuie la planurile ei satanice.

Cea mai mare parte din populaţia lumii este confuză şi ignorantă faţă de aceste lucruri, mai ales datorită faptului că adevărul a fost ţinut ascuns de cunoaşterea publică. Aproape tot ceea ce oamenii cred sau cunosc despre istoria sau religia lor este eronat, contrafăcut, modificat şi cenzurat de aşa manieră, încât să nu permită fiinţei umane să ştie cine este ea cu adevărat şi care sunt adevaretele ei origini.

Cabala criminală a creat în acest fel o puternică iluzie, pe care cei mai mulţi oameni au acceptat-o fie din lene, fie din prostie, fie din indiferenţă. Complicitatea lor, chiar şi inconştientă, a ajutat "elita" satanică a masoneriei să construiască închisoarea de temut în care oamenii sunt prizonieri fără ca măcar să ştie aceasta.

În dorinţa lor acerbă de a menţine populaţia Pământului sub un control total, "Iluminaţii" realizează adeseori ritualuri satanice care implică sacrificii umane, pentru care în prezent - aşa după cum am amintit - există deja numeroase dovezi de netăgăduit.

Astfel, cei care se implică în aceste acţiuni cumplite de magie neagră sunt de asemenea cei care conduc sistemul bancar, care conduc trusturile media şi care dirijează din umbră guvernele ţărilor. Mai mult decât atât, ei au reuşit chiar să controleze viaţa locuitorilor planetei, prin anumite legi ce structurează un sistem putred şi înşelător, care distruge sănătatea, aspiraţiile şi dorinţele înălţătoare ale omului.

Dezvăluirea adevărului istoric va revela însă tabloul real al existenţei noastre ca specie umană, ajutându-ne totodată să ne înţelegem rostul sau menirea în univers ca fiinţe inteligente care şi-au regăsit căminul îndelung uitat. Blocajul evoluţiei umanităţii şi problemele cu care ea se confruntă se datorează faptului că "elita" criminală masonică, formată din câteva familii "bancare" - cum ar fi Rockeffeler, Rothschild, Warburg, Morgan sau Bush - a crezut că are dreptul să deţină controlul absolut asupra întregii planetei, ţinând oamenii într-o stare de sclavie şi de abrutizare mentală şi emoţională.

Nu vom găsi aceste realităţi expuse în cărţile sau manualele şcolare şi nici în universităţi sau în aulele academiilor. De-a lungul timpului au existat însă fiinţe umane care, călăuzite fiind de intuiţie şi corelând cu inteligenţă numeroase informaţii, au reuşit să descopere adevărul şi chiar să-l prezinte celor care au dorit să-l asculte.

Filosofi, gânditori, scriitori, oameni de cultură şi chiar politicieni au arătat lumii, de-a lungul ultimele sute de ani, adevărul ce era ascuns şi contrafăcut despre "elita" criminală a masoneriei. Aceasta este ceea ce trebuie să facem cu toţii, deoarece "trezirea" la adevăr a oamenilor este fundamentală pentru a putea începe munca de reconstrucţie a lumii ce a fost profund viciată de minciuna, manipularea şi corupţia instituite de cabala masonică.

Istoria SUA include chiar şi Preşedinţi care au urmărit fie să atragă atenţia populaţiei asupra pericolului pe care îl reprezenta influenţa crescândă şi dominatoare a "Iluminaţilor", fie chiar să reteze complet această influenţă.

De pildă, înainte de a părăsi fotoliul de preşedinte al SUA după cel de al doilea mandat al său, Dwight Eisenhower a atras atenţia asupra ameninţării tot mai mari pe care o constituia complexul industrial-militar al grupurilor oculte de interese. În acea perioadă (anii ’50 ai secolului trecut), influenţa grupului respectiv se răspândise deja în mai toate instituţiile importante ale statului, fiind cunoscut în anumite cercuri guvernamentale ca "guvernul ocult" sau grupul MJ 12.

Pe de altă parte, Abraham Lincoln (care a fost Preşedintele SUA între 1861 şi 1865) a fost asasinat pentru dorinţa lui de a instaura dreptul constituţional al Trezoriei SUA de a tipări bani, evitând în acest fel împrumuturile guvernamentale de la băncile deţinute de "elita" masonică.

Iniţial, Lincoln a solicitat unor bănci mari din New-York obţinerea unor împrumuturi consistente, pentru a putea plăti astfel costurile Armatei Uniunii, care a luptat în Războiul Civil dintre anii 1861 - 1865 (adică exact perioada cât a fost el Preşedinte). Bancherii "Iluminaţi", dând dovadă de o lăcomie incredibilă, au solicitat dobânzi enorme la acele împrumuturi. Atunci Lincoln a refuzat să mai colaboreze cu "elita" satanică a bancherilor masoni şi a trasat cadrul legislativ pentru dobândirea independenţei monetare a Americii prin intermediul Trezoriei SUA.

Acest fapt ameninţa însă puterea şi influenţa "elitei" criminale, care se baza exact pe monopolul financiar pe care îl deţinea. "Iluminaţii" au hotărât asasinarea lui Lincoln şi pentru aceasta l-au angajat pe John Wilks Booth. După comiterea crimei, Booth a reuşit să scape, iar în locul lui a fost condamnat şi apoi executat un alt tânăr, care era nevinovat, pentru a se ascunde astfel crima odioasă care a fost pusă la cale de "elita" masonică.

"Iluminaţii" recidivează şi în anul 1963 repetă aceeaşi poveste, punând la cale şi realizând asasinarea Preşedintelui John Kennedy. Elementele de culise au fost aproape identice ca în cazul lui Lincoln: Kennedy era hotărât să semneze celebrul Ordin Executiv 11110, prin care se restituia Guvernului SUA puterea de a tipări dolari, fără ca pentru aceasta să mai apeleze la organismul Rezervei Federale, instituit de "elita" masonică pentru a deţine astfel controlul asupra finanţelor ţării şi chiar ale întregii lumi (datorită faptului că dolarul era valută internaţională de schimb şi de tranzacţionare).

În plus faţă de această măsură epocală, Preşedintele Kennedy era ferm hotărât să divizeze serviciul secret al CIA, care constituia un vârf de lance pentru acţiunile din umbră de natură malefică ale "Iluminaţilor", reducându-i astfel la minim puterea şi influenţa. Cei care doresc să se edifice în această privinţă pot asculta celebrul discurs al lui Kennedy despre influenţa societăţilor secrete în Statele Unite ale Americii, aici:

Toate acestea ar fi urmat să elimine practic "elita" masonică de pe scena mondială a finanţelor şi a puterii, oferind lumii un suflu nou, care ar fi îndreptat-o foarte repede pe calea progresului în toate domeniile. Însă prin asasinarea lui Kennedy pe 22 noiembrie 1963, cu ocazia vizitei sale în Dallas (Texas), s-a tras cortina peste încă 50 de ani de suferinţă şi manipulare a omenirii de către cabala criminală a "Iluminaţilor".

Probabil că niciuna dintre aceste nenorociri nu ar fi ajuns să se împlinească dacă nu ar fi existat opresiunea satanică a unei mici facţiuni de reptilieni ET, care în decursul timpului a implementat un sistem criminal de conducere şi asuprire a oamenilor.

Acest sistem a implicat în primul rând dinastiile monarhice; apoi, anumite credinţe ritualice; şi, mai apropiat de vremurile noastre, a însemnat odiosul sistem social de manipulare a populaţiei prin intermediul mass-media, controlată aproape în întregime de către cabala criminală a francmasoneriei. La acestea se adăugă sistemul financiar corupt, precum şi orchestrarea conflictelor interstatale, care sunt sprijinite de structurile de servicii secrete.

Prin urmare, îndepărtarea acestor paraziţi care au îngropat timp de zeci şi sute de ani evoluţia omenirii este de maximă importanţă, deoarece altfel nu putem demara transformarea din rădăcini a civilizaţiei noastre. Îi numim paraziţi, pentru că reptilienii malefici pot să supravieţuiască şi să acţioneze eficient pe planeta noastră numai dacă ei au suportul oamenilor, manifestat prin energiile suferinţei şi ale fricii, emanate de aceştia.

O lungă şi neagră perioadă de timp, această situaţie a acoperit precum un val gros conştiinţa omenirii, însă acum a sosit timpul pentru ca lumina să împrăştie întreaga minciună şi suferinţă pe care oamenii au îndurat-o timp de mii de ani.

Din nefericire, mulţi au căzut în capcana satanică cu care cei din "elita" masonică i-au ademenit; astfel, ei au fost făcuţi să creadă şi să simtă că a fi invitat şi a participa la anumite întruniri secrete şi ritualuri absconse reprezintă de fapt o acţiune onorabilă.

Cabala masonică induce astfel cu persuasiune ideea că cei care fac parte din rândurile ei ar trebui să fie mândri şi să se simtă foarte importanţi pentru că au fost "aleşi" să ia parte la acţiunile respective. De aici şi până la manifestarea sentimentului de superioaritate şi dispreţ faţă de ceilalţi oameni nu mai este decât un pas şi, de altfel, aceasta reprezintă una dintre trăsăturile distinctive ale acţiunii "Iluminaţilor" în lume.

Ei sunt experţi în a stimula sentimentele egotice din fiinţa umană, cum ar fi importanţa de sine, orgoliul, aroganţa şi lăcomia, dar au grijă să realizeze acest lucru în paralel cu inducerea unui acut sentiment de frică în cel racolat în rândurile lor. La început, totul pare ameţitor de frumos şi încântător; promisiunile abundă, favorurile la fel, o latură "strălucitoare" a vieţii pare că tocmai s-a deschis larg în faţa celui care intră în rândurile cabalei satanice a masoneriei.

Totuşi, foarte repede sărmana fiinţă începe să realizeze că "lumina" era de fapt întunecimea lumii, iar pentru favorurile primite adeseori trebuie ea însăşi să săvârşească fapte abominabile şi înjositoare. Pentru unii, această realitate cumplită ajunge să le domine atât de mult fiinţa, încât realmente ei sunt terorizaţi de o angoasă de nesuportat.

Mulţi vor să se "extragă" din strânsoarea malefică în care au intrat, însă atunci descoperă că pactul pe care l-au făcut şi în care au fost ademeniţi cu multă perfidie nu mai poate fi rupt fără consecinţe dramatice, căci pedeapsa stipulată printr-un groaznic jurământ este chiar moartea, adeseori în chinuri groaznice.

[continuare în partea a douazecisiuna]

Sursa: AIM
No comments:

Post a Comment