Wednesday, June 20, 2012

Perspective Andromedane, cu Tolec şi Mark Kimmel


Într-un recent interviu audio, numit Perspective Andromedane, Tolec discută cu Mark Kimmel despre perioada de mari schimbări în care ne aflăm, despre data de 21 decembrie 2012, despre transformarea acestei planete întro lume în dimensiunile superioare, despre Consiliul Andromeda şi Federaţia Galactică originară din sistemul Tau Ceti, inclusiv despre fiinţele mult superioare din dimensiunile 6 – 9 aflate în sistemul stelei Arcturus, despre fiinţele celeste şi extratereştri, despre rolul “ajutoarelor” din perioada de după transformări, despre cine suntem noi cu adevărat devenind exact ceea ce trebuie să fim… minunate fiinţe de lumină şi iubire, binevoitoare, despre anunţatele vizite ale Andromedanilor şi a celor din Consiuliul Andromeda, pe măsură ce ne pregătim pentru schimbările fizice transformatoare evolutive pe care această planetă le suportă, şi care vor continua pe măsură ce va deveni o lume superioară.

Mark Kimmel este oaspetele lui Tolec, iar amândoi comunică cu fiinţe superioare din Andromeda. ăn continuare vă oferim transcrierea acestui interviu audio.

Tolec îşi începe emisiunea specificând că oamenii din Consiliul Andromeda sunt fiinţe umanoide din dimensiunea fizică (a 3-a), dar şi din cele superioare (4, 5 şi 6), iar cei din Arcturus există chiar şi în dimeniunea a 9-a. El reaminteşte că este vorba atât de oameni din constelaţia Andromeda care se află în galaxia noastră (Calea Lactee), cât şi despre oameni din galaxia vecină, Andromeda.

La rândul lui, Mark specifică faptul că el are legături cu acei oameni care se află la bordul navei spaţiale Athabantian, care a venit în acest sistem solar în urmă cu 70 de ani, pentru a ajuta această planetă în perioada de transformare actuală. De asemenea, la bordul acestei nave spaţiale se află şi fiinţe celeste cu care Mark comunică.

Tolec ne reaminteşte că aceste câteva luni, care ne mai rămân până la sfârşitul anului 2012, constituie încheierea ultimului ciclu al acestui sistem solar, o perioadă de transformări importante. El dă exemplu numărul de cutremure care au loc acum pe planetă şi care sunt mult mai frecvente decât în trecut. Ele vor continua şi pe parcursul lunilor care vor urma, şi vor apare de asemenea pământuri noi de sub ape, alte pământuri însă se vor scufunda în ocean, şi vulcani vor erupe.

Pe baza informaţiilor aflate de la cele 5 contacte din Consiliul Andromeda, Tolec afirmă că toate aceste modificări fizice vor continua până la sfârşitul anului 2012.

Oare ziua de 21 decembrie 2012 are vreo semnificaţie de natură cosmică?

Aşa este, are. Cu toate acestea, Tolec insistă asupra faptului că această zi nu este deloc sfârşitul lumii acesteia, fizice. Absolut deloc. Tolec dezvăluie că toate contactele sale i-au arătat că în această zi specială Pământul se aliniază cu ecuatorul galactic, şi cu această ocazie planeta va primi o infuzie intensă de energii specifice.

Din această cauză atunci va începe sfârşitul timpului aşa cum încă îl percepem noi astăzi. Gradat, vom descoperi că vom percepe timpul întrun mod nou, diferit. Alte detalii nu sunt disponibile nici lui Tolec, deocamdată.

În anul următor, 2013, vor continua toate aceste fenomene fizice de deplasare a crustei planetei, cutremure, scufundări de terenuri, apariţia unor noi pământuri din ocean, şi în general suprafaţa Pământului va suferi modificări evidente. Deşi poate părea incredibil, Tolec afirmă că a fost informat cu privire la o anumită rotaţie cu 90 de grade a crustei planetei. Astfel, el dă exemplul continentului american: SUA are în prezent două coaste oceanice – la vest este oceanul Pacific, iar la est există oceanul Atlantic – dar după această rotaţie cu 90 de grade aceste coaste maritime vor fi la sud şi la nord.

De asemenea, va avea loc o “alunecare” a polilor magnetici de la poziţiile actuale la poziţii inversate. Astfel, rezonanţa magnetică a polului nord va migra către sud, iar rezonanţa magnetică a polului sud va ajunge în nord. Prin urmare, va exista această inversare a polilor magnetici ai planetei. Tolec a fost asigurat de către sursele sale din Consiliul Andromeda că această inversare a polilor magnetici nu va determina niciun eveniment dramatic care să pună în pericol major viaţa oamenilor de pe Pământ.

El spunea însă că ar putea surveni anumite probleme cu reţelele de distribuţie a energiei electrice, perturbari care vor dura doar 2 – 3 ore, pentru că oamenii din Consiliul Andromeda sunt pregătiţi să intervină prompt pentru a corecta orice disfuncţionalitate care ar putea apare.

Mark intervine şi spune că această inversare a polilor magnetici va surveni exact în 21 decembrie 2012 atunci când Pământul se va afla în aliniere perfectă cu planul ecuatorial al galaxiei noastre. El menţionează că oamenii de ştiinţă de la noi au măsurat prin metode specifice şi au descoperit că această inversare apare la fiecare 26.000 de ani, adică exact atunci când planeta intersectează planul ecuatorial galactic.

Mark subliniază că modificările fizice ale crustei planetare vor avea loc întrun interval de timp mai mare şi vor fi graduale, fără impact dezastruos, graţie acţiunilor Consiliului Andromeda şi a celorlalţi extratereştri benefici care moderează energiile planetei astfel încât evenimentele să se desfăşoare mai gradat, şi nu brusc.

Este important ca oamenii să înţeleagă că noi primim un ajutor binevenit în toată această conjunctură de la extratereştrii benefici, care sunt de fapt rudele noastre din spaţiu. Aşa cum ar spune indienii Lakota, “Mitakuye Oyasin”, adică “Noi toţi suntem Unul”.

Mark spune că va exista o “alunecare” a axei planetei, care acum este înclinată la 23,5 de grade faţă de verticala planului ecliptic (planul în care Pământul se roteşte în jurul soarelui), ceea ce determină existenţa anotimpurilor. Această “alunecare” va face ca axa să fie perfect verticală, ceea ce va elimina anotimpurile, iar planeta va avea o climă mult mai uniformă şi mai medie. El adaugă că această corecţie deja a început, şi se realizează gradat, astfel ca să fie evitate “deranjamente” majore.

Tolec confirmă şi el că a fost informat de acelaşi aspect al corectării înclinaţiei axei de rotaţie a Pământului, aceasta devenind practic verticală. El adaugă că, în urma multiplelor schimbări fizice care vor avea loc gradat, pe toată planeta va fi o climă temperată, mediteraneeană, fără variaţii majore, fără extreme, pe tot parcursul anului.

Începand cu ianuarie 2014, această planetă va vibra pe o frecvenţă din dimensiunea a 4-a, spune Tolec. Mark afirmă că în toată această perioadă premergătoare, toate instituţiile civilizaţiei umane de pe Pământ vor dispare (guverne, instituţii, etc), iar Tolec confirmă toate acestea. Ulterior, după ce aceste instituţii care caracterizau societatea umană actuală vor dispare, urmează ceea ce încă nu a fost definit, stabilit. Pentru că noi, oamenii de pe această planetă trebuie să ne decidem ce urmează. Noi suntem în măsură să stabilim cum vrem să fie. Noi, oamenii de aici, trebuie să ne clarificam multe aspecte şi să ne hotărâm să acţionăm pentru împlinirea lor îi edificarea noii lumi pe care o dorim cu toţii.

Desigur, prietenii noştri din cosmos se află deja aici pentru a ne ajuta, dar ei nu ne vor spune ce să facem. Ei nu se vor amesteca în stabilirea deciziilor care trebuie să fie 100 % ale noastre. Ei doar ne vor ajuta, atunci când va fi nevoie, şi atunci când noi vom solicita ajutorul lor. Practic, următoarele 18 luni sunt foarte importante pentru clarificarea tuturor acestor aspecte esenţiale.

Până în ianuarie 2014 actualele structuri, actuala civilizaţie umană se vor disipa rând pe rând, gradat, pentru că se vor dovedi inutile în faţa schimbărilor prin care oamenii vor trece. Va exista această perioadă de câteva luni în care civilizaţia se va reduce numai la aspectele “de bază” (comunităţi locale). După ianuarie 2014 va începe re-construcţia noilor structuri sociale care vor fi atât de diferite de ceea ce există astăzi, încât practic întreaga veche paradigmă va fi înlocuită.

Lumea va fi centrată la nivel de oraşe, de comunităţi mici, pentru o perioadă de tranziţie de 10 – 12 ani, în care ajutorul mutual va fi preponderent la nivel de schimb de mărfuri. Mark adaugă că banii vor dispare. Noi trebuie să decidem ce fel de structuri sociale vom avea, cum vor fi ele stabilite, cum vor funcţiona ele, toate aceste detalii importante noi înşine le vom stabili în viitorul apropiat, după ce vechile structuri vor dispare.

Aici trebuie amintit de rolul foarte important al aşa-numiţilor “ajutători” sau “îngrijitori” (deşi nu este tremenul cel mai fericit pentru traducerea cuvântului “caretakers”). Mark intervine şi spune că nu toată lumea va rămâne pe această planetă. Pentru că există acei oameni care vor să nu se transforme deloc, vor să continue aşa cum sunt, şi nu acceptă nicio schimbare, ei nu văd niciun fel de transformări ale acestei planete, deşi ele sunt evidente (pentru ceilalţi). Dar, pe măsură ce planeta îşi va ridica frecvenţa de vibraţie, viaţa pentru aceşti oameni va deveni foarte grea, din cauza refuzului lor de a accepta schimbarea.

Pe de altă parte există o categorie de oameni care se concentrează foarte mult pe evoluţie spirituală, pe ascensiunea frecvenţei proprii de vibraţie, pentru că ei sunt conştienţi de toate aceste transformări planetare şi cosmice.

Aici apare o a treia categorie, aceea a “ajutătorilor”, fiinţe din dimensiunile superioare, care vor avea o înclinaţie marcantă pentru a-i ajuta pe ceilalţi, pentru a instaura cooperarea deplină şi armonioasă la nivelul comunităţilor locale; ei vor avea puteri telepatice, dar şi alte înzestrări paranormale. Ei vor prefera să acţioneze mai mult individual, şi nu “în spectacol”, pentru că ei deja de pe acum realizează anumite acţiuni pentru a creşte frecvenţa de vibraţie a planetei. Din această cauza ei sunt deja pregătiţi de pe-acum pentru rolul pe care îl vor avea atunci. Mark estimează că vor fi câteva miloane de astfel de fiinţe care vor alege să îi ajute pe ceilalţi oameni. Mark dezvăluie că acesta este modul preponderent de existenţă al celor din galaxia Andromeda, acela de “ajutători”. Ei sunt fiinţe din dimensiunile 5 şi 6.

Planeta Pământ va avea o frecvenţă de vibraţie mai înaltă decât acum; viaţa aici va fi tot bazată pe materie, dar materia va fi mai luminoasă, mai uşoară, cu o frecvenţă de vibratie mai înaltă.

Mark subliniază că aceşti oameni care intră în categoria de “ajutatori” vor beneficia la rândul lor de îndrumarea şi ajutorul fiinţelor din dimensiunile superioare (5 şi 6) care DEJA SE AFLĂ AICI în apropierea Pământului la bordul biosferelor Consiliului Andromeda şi al celorlalte nave cosmice andromedane.

Oamenii au făcut în trecut o mare greşeală – aceea de a domina planeta – ceea ce s-a dovedit a fi dezastruos pentru civilizaţia umană. De îndată ce oamenii vor deveni mai înclinaţi să aibă grijă de planeta pe care trăiesc, milioane de fiinţe superioare vor veni pe Pământ pentru a-i îndruma şi a le oferi ajutorul.

Tolec arată că lumea fizică în care trăim se află la o distanţă foarte mare – ca frecvenţă de vibraţie – de dimensiunile superioare (4, 5, 6, etc). Însă, odată ce Pământul va deveni o lume în dimensiunea a 4-a, tranziţia în dimensiunea a 5-a se va face mult mai uşor deoarece distanţa vibraţională între dimensiunea 4 şi 5 este mult mai mică, gradul de separare este mult mai redus, decât în cazul dimensiunii a 3-a (fizice). Şi în cazul dimensiunilor superioare este vorba tot de materie, dar această materie este de natură spirituală, fiind foarte fină, uşoară, luminoasă, şi vibrează pe frecvenţe mult mai înalte decât materia fizică, organică.

Mark explică în mod plastic că nu e vorba de o separare între dimensiunile superioare, este ca în cazul spectrului luminii, separarea este mai mult conceptuală, trecerea între diferitele lumi cu frecvenţe de vibraţie apropiate se face foarte uşor. El dezvăluie că aceste fiinţe superioare au un anumit nivel de conştiinţă care le permite să îşi aleagă la voinţă nivelul de vibraţie, frecvenţa pe care doresc să se manifeste. În acest fel ele fac trecerea dintro lume în cealaltă.

Unul dintre motivele de bucurie pentru oamenii din Consiliul Andromeda care se află acum în acest sistem solar ajutând la ascensiunea vibraţiei planetei noastre este că această trecere în dimensiunile superioare se va face FĂRĂ CA OAMENII SĂ MOARĂ, şi este vorba de milioane de oameni. Este pentru prima dată în istoria umanităţii când se petrece asta.

Acelaşi lucru se va petrece pentru alte planete şi alte lumi din această zonă galactică. Este un eveniment de importanţă uriaşă.

Mark adaugă că din perspectiva andromedană, acesta este evenimentul cel mai important din întregul Univers de la momentul Creaţiei încoace. Este o experienţă unică şi extraordinară. Pentru că oamenii vor transcende această dimensiune a 3-a, şi astfel o vor transforma pentru ca să dispară frica, şi să existe din plin iubire şi armonie. Va fi o lume fizică superioară, din toate punctele de vedere.

Tolec arată că aceasta se va petrece oricum, dar există două alternative: oamenii să înţeleagă despre ce este vorba, să fie curioşi, să întrebe, să înveţe despre toate astea, şi să spună “Vreau să ajut şi eu, ce pot face?”. Asta este calea cea uşoară. Calea cea grea, este atunci când oamenii nu înţeleg despre ce este vorba, când se împotrivesc datorită fricii şi a ignoranţei, şi atunci amânările nu fac decât să determine evoluţii bruşte, dizarmonioase…

Este vorba de un cu totul nou mod de a fi, de a ne comporta, spune Mark.

Extratereştrii şi fiinţele celeste

Tolec trece în revistă câteva detalii despre Consiliul Andromeda şi Federaţia Galactică. Membrii seniori ai Consiliului Andromeda sunt din:
1. Sistemul stelar Arcturus, planeta Pitolla
2. Sistemul stelar Antares, planeta Nikotae
3. Sistemul stelar M103, planeta Legola
4. Sistemul stelar Procyon, planeta Kaena
5. Sistemul stelar Vega, planeta Percula
6. Sistemul stelar Capella, planeta Pershea
7. Sistemul stelar Polaris, planeta Ventra
8. Sistemul stelar Sirius A, planeta Toleka
9. Sistemul stelar Deneb, planeta Ritol
10. Sistemul stelar Tau Ceti, planeta Xeta
11. Sistemul stelar Alhena, planeta Degaroth
12. Sistemul stelar Betelgeuse, planeta Etorth

Unii dintre ei sunt din dimensiunea a 3-a (fizică), alţii din dimensiunile superioare (4, 5, 6, 7, 8, şi 9).

Cei din sistemul Arcturus sunt “păzitorii porţilor”, ei vibrează în frecvenţe foarte înalte, sunt buni, iubitori, fac tot ce le stă în putinţă pentru a aduce pacea din lumea lor în alte dimensiuni inferioare. Ei vor asista planeta Pământ pentru a se “vindeca” pe drumul ei către dimensiunile superioare. Ei joaca un rol “cheie”. De aceea ei sunt pe poziţia 1 în Consiliul Andromeda.

Federaţia Galactică este răspunzătoare de respectarea regulilor de colaborare şi cooperare, de organizare a activităţilor şi acţiunilor obişnuite, de zi cu zi, de folosire a tehnologiilor specifice, de folosire a sistemelor educaţionale pe care fiecare civilizaţie le-a dezvoltat.

Oamenii din sistemul Tau Ceti (leagănul Federaţiei Galactice) realizează acele acţiuni practice care asigură bunul mers şi dezvoltarea civilizaţiilor din galaxie. Consiliul Andromeda trasează şi stabileşte regulile de acţiune şi modul de rezolvare a diferitelor situaţii din galaxie.

Principalele planete (primele 5) constituente ale Federaţiei Galactice sunt:
1. Sistemul stelar Mirach, planeta Terial (4D)
2. Sistemul stelar Procyon, planeta Kaena (4D-5D)
3. Sistemul stelar Arcturus, planeta Pitolla (6D)
4. Sistemul stelar Sirius A, planeta Toleka (4D)
5. Sistemul stelar Tegella, planeta Dakote (4D)

În afară de acestea, în Federaţia Galactică mai există încă 255 de alte planete.

Tolec mai dezvăluie că mai există încă 3 planete în dimensiunea fizica (3D) care fac parte din Consiliul Andromeda şi din Federaţia Galactică, ele fiind toate trei localizate în sistemul Alpha Centauri (cea mai apropiată stea de Soare):

1. Alpha centauri A, planeta Lena
2. Alpha Centauri B, planeta Expetelli
3. Alpha Centauri C, planeta Ulima

În baza de date a Consiliului Andromeda şi a Federaţiei Galactice mai există încă 100 de planete care se află în dimensiunea fizică 3D. Iată trei dintre ele:

1. Sistemul stelar Keakh, planeta Arpon
2. Sistemul stelar Beta, planeta Orika
3. Sistemul stelar Sirius A, planeta Luridia
Un fapt interesant: oamenii de pe planeta Luridia sunt de fapt originari din sistemul stelar Lira.

După cum puteţi intui, există numeroase aspecte de administrat în această organizaţie galactică, atât în lumea 3D, cât şi în dimensiunile superioare, atît din Calea Lactee cât şi în galaxia Andromeda.

Cele 12 biosfere ale Consiliului Andromeda care există în sistemul nostru solar includ două dintre ele de mărimea planetei Jupiter (sunt absolut uriaşe) destinate pentru a transporta pe acei oameni care vor dori să-şi continue viaţa în forma 3D organică, dar pe o altă planetă din galaxie, şi care vor pleca de aici la sfârşitul verii din anul 2013.

Mai există 4 staţii spaţiale ştiinţifice care vin de pe Jupiter şi care se află în jurul Pământului, mnonitorizând îndeaproape schimbările geologice şi energetice prin care trece planeta noastră şi Soarele.

Toţi aceşti oameni, fraţii noştri din spaţiu, se află aici privindu-ne şi ajutând planeta în transformare.

Vor fi 3 oameni din Consiliul Andromeda – ambasadorul Tanka, diplomatul Maka, vicepreşedintele Tania – care vor veni aici pe Pământ şi vor vorbi oamenilor de pe Pământ despre schimbările ce se petrec acum aici, pregătindu-i pentru ce urmează. De asemenea, vor fi foarte curând după aceea, vizite personale de prietenie ale oamenilor de pe 4 planete din Consiliul Andromeda, şi care vor vorbi în mod direct oamenilor de pe Pământ despre istoria noastră şi despre ei înşişi.

Mark continuă să vorbească despre fiinţele celeste, specificând că acestea sunt fiinţe din dimensiunile superioare. El menţionează că Universul este o Creaţie minunată, unică, compusă din planul fizic (3D) şi până la cele mai înalte dimensiuni spirituale. Sunt frecvemnţe de vibraţie ale vieţii, care acoperă un întreg spectru. Vizualizând toate aceste adevăruri grandioase, ai posibilitatea să realizezi cine eşti tu cu adevărat în acest minunat Univers.

Mark subliniază faptul că noi, oamenii, suntem suficient de importanţi pentru întreaga galaxie (şi nu numai) pentru că, iată, beneficiem de ajutorul şi îndrumarea frăţească binevoitoare a întregii Vieţi galactice ce depune eforturi cosmice (care sunt greu de închipuit pentru o minte obişnuită)! Doar urmărind să realizezi magnitudinea acestor eforturi uriaşe corelate şi organizate, totul devine copleşitor!

Gândiţi-vă că ei şi-au spus: “Priviţi, avem posibilitatea să-i ajutăm pe cei de pe Pământ ca să treacă mai uşor prin această perioadă de transformări majore, este corect să-i ajutam? Bineînţeles!”. Tolec apreciază că acesta este unul dintre modurile cele mai frumoase de a exprima iubirea pentru alte fiinţe. Aceşti oameni au lăsat deoparte tot ceea ce aveau de făcut pentru ei înşişi, şi s-au hotărât să vină aici să ne ajute. Este copleşitor, dacă ţinem cont de faptul că noi suntem o civilizaţie multi-rasială, cu multiple aspecte specifice (teologice, etice, sociale, etc), şi avem o foarte mare diversitate aici. De aceea este necesar un efort atât de mare şi care trebuie să fie foarte bine sincronizat şi coordonat, din partea Consiliului Andromeda.

Tolec şi Mark subliniază că Pământul conţine o atât de mare diversitate în toate aspectele vieţii, încât poate fi numit un micro-cosmos, un cosmos în miniatură. Este vorba de o diversitate uriaşă de plante, o diversitate unică de animale, şi de rase umane, şi de aceea suntem foarte importanţi pentru Viaţă. Planeta aceasta este o bijuterie a Vieţii!


No comments:

Post a Comment