Tuesday, June 26, 2012

2012 - intervenţia extraterestră pe Pământ (10a)

[urmare din partea a douazecisisaptea]

Ne îndreptăm cu paşi repezi către etapele foarte importante ale transformării noastre spirituale, care va cuprinde întreaga planetă. Unul dintre momentele capitale ale acestui proces complex a fost 21 iunie (solstiţiul de vară), care a reprezentat termenul final pentru ca "elita" masonică să se predea.

Este însă evident că această "elită" a răului şi a întunericului a preferat să nu cedeze, cel puţin nu în totalitate. Tocmai de aceea planul arestării membrilor ei continuă, dar pe o octavă superioară, în conformitate cu anunţurile făcute deja de civilizaţiile ET benefice.

Începând de la acest moment, acţiunile împotriva cabalei criminale a francmasoneriei mondiale vor fi mai radicale şi mai penetrante, implicând intervenţia directă a extratereştrilor benefici.

Negocierile care s-au purtat până în acest punct au avut sensul de a convinge membrii "elitei" satanice că este mai bine să se predea, să renunţe la întreaga putere şi avuţie pe care o aveau şi să recunoască în faţa întregii lumi răul imens pe care l-au făcut.

În special familiile Rockefeller şi Rothschild vor trebui să explice modalităţile perverse şi malefice prin care au gândit sistemul economic şi financiar modern, precum şi felul în care l-au implementat cu perversitate în viaţa oamenilor. Ceilalţi "venerabili", care în marea lor majoritate au fost marionetele de acţiune ale celor câteva familii principale ce au dirijat cursul economic al lumii până în prezent, îşi vor primi şi ei pedeapsa cuvenită, după ce vor recunoaşte de asemenea modalităţile prin care au îndeplinit ordinele primite de la vârful "elitei".

Este foarte important ca toate aceste aspecte să fie cunoscute de populaţia lumii, pentru ca ele să nu se mai repete niciodată de acum înainte şi pentru ca masele de oameni să înţeleagă faptul că noua paradigmă a vieţii pe Pământ se bazează pe echitate, cinste şi iubire.

Prin urmare, "Iluminaţii" au avut şansa de a ieşi astfel "la rampă" în faţa întregii lumi, pentru a-şi recunoaşte faptele abominabile pe care le-au săvârşit. Totuşi, având în vedere natura acţiunilor de până acum, precum şi structura psihică şi mentală a unora dintre ei, acest lucru era puţin probabil să se petreacă.

Este adevărat că o parte dintre ei – sursele indică un procent de aproximativ 50% - au decis să capituleze şi în prezent colaborează într-o formă sau alta cu autorităţile, însă această predare este necesar să fie făptuită în totalitate.

"Venerabilii" au avut astfel şansa lor pentru a pune punct într-un mod acceptabil influenţei exercitate pe Pământ, dar oferta generoasă care le-a fost făcută nu i-a determinat totuşi să abandoneze lupta. Refuzul lor a determinat practic trecerea la etapa următoare a planului de eliberare a planetei de sub influenţa lor malefică, plan ce a fost conceput în mod minuţios de civilizaţiile ET care ne sprijină şi ne ajută în aceste timpuri dificile. În principal, acest plan implică o acţiune directă şi radicală a civilizaţiilor ET în această problemă.

S-ar putea naşte întrebarea dacă o astfel de acţiune este justificată de legile cosmice, însă de la insider-ul Cobra aflăm că prin nerespectarea ultimatumului care le-a fost dat (21 iunie 2012), "Iluminaţii" s-au plasat sub incidenţa unui anumit articol din aşa-numitul Codex Galactic ce este aplicat în galaxie de către toate civilizaţiile afiliate într-o federaţie. În conformitate cu legile stabilite în acest Codex de către fiinţe ET superioare, Confederaţia Galactică a civilizaţiilor ET are dreptul necontestat de a restabili echilibrul în secţiunea de univers în care a intervenit o astfel de problemă, utilizând metode directe bazate pe o înaltă tehnologie şi chiar pe intervenţia militară.

Deşi aceste specificaţii pot să pară într-o primă fază destul de îngrijorătoare, în realitate ele exprimă o necesitate de ordin galactic. Violarea Codexului prin nerespectarea condiţiilor sau propunerilor care le-au fost făcute "Iluminaţilor" oferă baza legală pentru "gardienii galactici" de a interveni chiar din punct de vedere militar pe o planetă care este supusă răului ce ameninţă să strice echilibrul într-o zonă mai extinsă a universului.

De fapt, ceea ce se petrece în astfel de cazuri este că civilizaţiile ET benefice îndepărtează influenţele negative de pe planeta respectivă şi oferă asistenţă forţelor militare locale care sunt pozitive, pentru ca acestea să dobândească victoria totală asupra forţelor malefice.

Insider-ul Cobra ne informează că în cazul Pământului această intervenţie a fost deja declanşată de către Flota Interstelară Pleiadiană şi ea este cunoscută sub numele de Operaţiunea Stardust 2. Această operaţiune implică o tehnologie foarte avansată, care se referă la domeniul microscopic. În sinteză, este vorba despre un fel de "praf" ce conţine particule foarte fine (nanoparticule) care au fost răspândite în atmosfera din jurul membrilor cabalei masonice, intrând astfel în trupurile acestora.

Ele pot fi asemănate cu un fel de chemtrails cosmice şi din acest punct de vedere putem vedea că cine sapă groapa altuia, cade tot el în ea; "Iluminaţii" au folosit metoda otrăvirii populaţiei cu substanţe chimice cancerigene prin răspândirea lor pe cer (chemtrails), însă acum se pare că ei înşişi se confruntă cu acelaşi tip de acţiune, numai că la un nivel mult superior.

Praful de particule extrem de fine pe care ei l-au asimilat prin respiraţie în corpurile lor fizice nu poate fi îndepărtat prin nicio tehnologie cunoscută pe Pământ. Nanotehnologia care este implicată în acest "praf" face posibilă activarea lui oricând se doreşte. Această activare se va face în două faze sau etape: mai întâi "praful" de nanoparticule blochează sistemul central nervos al persoanei care l-a inhalat, astfel încât aceasta paralizează şi nu se mai poate mişca deloc; în a doua fază persoana respectivă moare.

Activarea "prafului" de nanoparticule se va face în momentul declanşării Evenimentului care a fost menţionat de Cobra, care se referă la manifestarea pulsului de energie elevată şi foarte puternică ce va proveni din centrul galaxiei noastre şi care va fi preluat de civilizaţia pleiadiană pentru a fi dirijat mai apoi spre planeta noastră şi spre locuitorii ei.

În timpul perioadei de manifestare a acestui puls electromagnetic este foarte important ca "elita" satanică să nu poată face niciun rău, adică să nu îngreuneze - prin intermediul planului de detonări nucleare numit Doom 33 - acţiunile ce vor fi declanşate de oameni şi de membrii civilizaţiilor ET benefice care asistă omenirea.

În majoritatea cazurilor, activarea primei faze a "prafului" de nanoparticule va fi suficientă pentru a contracara orice astfel de intenţii malefice ale cabalei criminale a masoneriei, dându-i o lovitură de graţie. Ne putea întreba de ce nu se acţionează totuşi în acest fel încă din momentul prezent şi se aşteaptă Evenimentul pentru ca întreaga operaţiune să fie declanşată?

Răspunsul este că într-un plan grandios ca cel al trecerii Pământului şi omenirii la o frecvenţă superioară de vibraţie există anumite necesităţi şi înţelegeri a faptelor care trebuie asimilate; chiar dacă unii gândesc acum în mod simplist că anihilarea imediată a cabalei criminale ar fi cea mai indicată prin intermediul acestei tehnologii foarte avansate (Stardust), totuşi putem intui că din punctul de vedere al transformării interioare omenirea nu ar înţelege foarte multe.

În plus, legile cosmice sunt de aşa natură încât ele oferă până în ultimul moment libertatea de alegere şi de expresie a oricărei făpturi din univers, în care sunt incluşi de asemenea şi "venerabilii". Prin urmare, trebuie să înţelegem că aceste acţiuni sunt divin integrate, au un sens foarte profund şi se corelează perfect cu evenimentele viitoare.

În această direcţie, Cobra ţine chiar să precizeze că tehnologia Stardust nu va fi activată înainte de marele Eveniment. Chiar şi atunci când "praful" va acţiona şi va anihila acţiunea "elitei" satanice, facţiunea militară benefică de la Pentagon alături de autorităţile civile implicate în lupta contra cabalei criminale vor trebui să acţioneze eficient, deoarece răul a fost foarte adânc implementat în structurile societăţii şi el va trebui extirpat cu atenţie şi în mod minuţios.

De fapt, scopul acţiunii ET prin intermediul acestei tehnologii foarte avansate este acela de a face munca mai uşoară pentru autorităţile pământeşti în direcţia anihilării puterii şi influenţei masonice la nivel mondial.

Este uşor ca majoritatea oamenilor să nu creadă în aceste afirmaţii – mai ales cei direct implicaţi, adică "Iluminaţii" -, însă Cobra afirmă că, dacă aceştia (membrii cabalei criminale) doresc o dovadă în sensul că Operaţiunea Stardust 2 este reală, acest lucru va putea fi aranjat fără probleme. Acum, se pune problema: care dintre "venerabili" îşi va asuma acest risc?

În această idee, Cobra sugerează membrilor "elitei" satanice a masonilor ca ei să se predea totuşi înainte de producerea Evenimentului, deoarece aceia care vor proceda în acest fel vor fi trataţi cu mai multă îngăduinţă. El precizează de asemenea că cei mai mulţi membri din familiile "venerabililor" nu sunt neapărat vinovaţi, ci necesită mai curând un gen de vindecare interioară şi nu de condamnare efectivă. Un exemplu în acest sens este confesiunea recentă a unuia dintre membrii familiei Rockefeller, care prezintă o parte din adevărata genealogie a familiei şi explică o serie de mistere ale trecutului ei (http://iamstasha.blogspot.ro/2012/06/my-dirty-little-secret-im-rockefeller.html).

[continuare în partea a douazecisinoua]

Sursa: AIM1 comment:

  1. chiar daca nu e adevarat .. e adevarat ! :X

    ReplyDelete