Wednesday, June 20, 2012

2012 - intervenţia extraterestră pe Pământ (6c)


[continuare din partea a şaptesprezecea]

Anumite civilizaţii extraterestre foarte evoluate cunosc bine acest proces şi l-au explicat de-a lungul timpului unor civilizaţii de pe Pământ, ceea ce a dus la apariţia în culturile noastre a scrierilor despre succesiunea "erelor omenirii".

Ceea ce trebuie înţeles aici este faptul că "noua eră" sau "era de aur" nu înseamnă o distrugere în masă a umanităţii; dimpotrivă, ea implică în primul rând o transformare spirituală profundă a fiinţei umane, care o face să înţeleagă menirea şi importanţa fundamentală a energiei iubirii în Univers.

Se poate spune chiar că "Universul este făcut din energia iubirii" şi de altfel există mai multe studii care demonstrează acest lucru; de pildă, s-a constatat că oameni care manifestă o iubire puternică şi o direcţionează conştient către molecula de ADN, pot influenţa legăturile covalente din aceasta, distribuţia atomilor în structura ei, precum şi nivelul energetic subtil care se manifestă în acel cadru, realizând astfel vindecări sau modificări spectaculoase de informaţie energetică, cu efecte extraordinare în celelalte planuri de manifestare ale fiinţei respective (fizic, eteric, astral etc.).

În legătură cu acest aspect, în ultima perioadă s-a remarcat faptul că, la nivel global, oamenii au tendinţa să devină mai puţin violenţi, indiferent ce se relatează în mass-media. Mai mult decât atât, un studiu redat în cotidianul Huffington Post arată foarte clar că anul trecut (2011) "cantitatea" de război pe planeta a scăzut şi că această tendinţă este tot mai accentuată. Cu alte cuvinte, oamenii încep să realizeze tot mai mult, chiar şi la nivel subconştient, inutilitatea violenţei, a războiului şi a competiţiei, eliminând astfel "arma" principală de subjugare, de control şi de profit a cabalei criminale masonice.

Se poate pune întrebarea: nu cumva există totuşi şansa ca "Iluminaţii" să câştige lupta şi să instaureze Noua Ordine Mondială? La aceasta se poate răspunde destul de simplu: obiectivul lor este să omoare câteva miliarde de oameni pentru a-şi putea duce cu succes la îndeplinire planul satanic de stăpânire a lumii.

Totuşi, ei nu pot realiza această faptă abominabilă decât dacă deţin controlul asupra armamentului, însă cei care deţin acest control, adică generalii de armată, refuză să acţioneze în acest mod. Mai mult decât atât, o parte dintre ei pregatesc anihilarea influenţei cabalei criminale în lume. Iniţiativa lor nu este însă singulară, ci regăsim pretutindeni în lume astfel de organisme sau grupări ale "băieţilor buni", care luptă pentru eliberarea omenirii de sub influenţa malefică a cabalei criminale.

Actualmente, împotriva Rezervei Federale sunt coalizate 143 de ţări şi ele creează structura legală pentru ca arestările în masă ale membrilor "elitei" satanice să aibă loc cât mai curând.

Totuşi, este posibil să apară o dilemă: dacă există această "dispensă divină" care permite civilizaţiilor ET benefice să intervină şi să ne ajute în acest fel, făcând ca armamentul atomic al oricărei puteri nucleare să nu mai funcţioneze, atunci de ce mai este nevoie să fie făcute arestările în masă ale cabalei criminale?

Aici ajungem la aceeaşi problemă care a fost analizată şi în unele dintre episoadele anterioare ale acestei serii: civilizaţiile ET benefice nu doresc - şi nici nu este indicat - să vină precum nişte "salvatori în lumină", realizând totul în locul nostru, ci este necesar ca noi înşine să învăţăm din această lecţie, să dobândim experienţa necesară şi să facem alegerile corecte ce ne vor propulsa mai apoi pe drumul ascensiunii spirituale.

Acesta este de altfel sensul evoluţiei. Chiar dacă evenimentele care ne vor transforma existenţa suferă anumite amânări, nu înseamnă totuşi că ele nu se vor mai petrece; aceasta este doar o problemă de timp, nu de acţiune. Ele vor fi declanşate în mod constituţional de către armată, în colaborare cu forţele poliţieneşti şi cu cele ale justiţiei. Pentru efectuarea arestărilor, dovezile există şi ele sunt zdrobitoare.

Ne-am putea pune problema dacă generalii din armată nu sunt de fapt tot membri ai cabalei criminale, caz în care aceste arestări nu vor avea loc niciodată. Este adevărat că o parte din conducerea armatei oricărei ţări este în subordinea "Iluminaţilor", însă cei mai mulţi generali nu sunt de acord cu aceştia şi nu fac parte din rândurile lor.

În general vorbind, militarilor nu prea le place să se trezească în miez de noapte pentru a merge la ritualurile funeste ale "elitei" criminale. Lor nu le place nici ce se petrece acolo, nici care este scopul acelor întâlniri.

Marea majoritate a armatei vrea doar să îşi facă bine treaba, să îşi asculte superiorul şi să câştige bani pentru familie. În plus, militarii sunt legaţi şi prin jurământul făcut pentru protejarea ţării şi a locuitorilor ei şi tocmai de aceea nu vor fi deloc dispuşi să-şi calce acest jurământ pentru a omorî zeci sau sute de milioane de oameni pentru că aşa doresc nişte sceleraţi care nu mai au contact cu realitatea situaţiei.

Singura soluţie pentru membrii "elitei" criminale, care în majoritatea lor sunt albi şi nu prea suportă celelalte rase, este genocidul planetar, deoarece altfel ei nu vor putea stăpâni lumea aşa după cum şi-au propus. Unul dintre motivele principale pentru aceasta este că ei nu agreează ca numărul mare de oameni să aleagă unde se duc banii şi ce să facă cu ei; oameni mai puţini pe planeta înseamnă deci o dirijare mai eficientă a fondurilor de bani.

Din această cauză "elita" masonilor ascunde de zeci de ani tehnologia antigravitaţiei şi a energiei libere nepoluante, pentru că altfel zonele mai sărace ale globului ar înflori şi s-ar dezvolta foarte mult. În acest sens, textul care le dă apă la moară "Iluminaţilor" este analiza societăţii umane, redată în documentul Iron Mountain, o carte scrisă în anul 1967 de către un grup de 15 persoane a căror identitate nu a fost făcută publică. În această lucrare se arată că, pentru ca un guvern să se menţină la putere, este necesară crearea războiului sau a substitutului unui război. În acelaşi text se afirmă că, dacă oamenii ar continua să se înmulţească necontrolat, planeta nu i-ar mai putea întreţine.

Totuşi, David Wilcock afirmă că a discutat cu anumite persoane competente în domeniu, care i-au spus că doar bazinul Amazonului ar putea singur să susţină viaţa a peste 20 de miliarde de fiinţe umane. Prin urmare, argumentul cu "bomba suprapopulării" nu este fundamentat, mai ales că "elita" deţine tehnologia materializării hranei (food replicators). Dacă am avea la dispoziţie noile tehnologii, doar cu antigravitaţia şi cu această replicare a hranei am putea migra fără probleme pe oricare altă planetă am dori, pentru că energia sau hrana nu ar mai constitui atunci un impediment.

Presiunea asupra "Iluminaţilor" creşte din ce în ce mai mult. Arestarea lor este iminentă şi ea este indirect confirmată şi de respectatul jurnalist Tom Heneghan, care este redactorul şef al ziarului British Guardian. Afirmaţiile ziaristului vin să confirme anunţurile făcute de alţi "whistleblowers" (Drake, Fulford, Wilcock, Thierry etc.) şi atestă faptul că aceste arestări vor începe foarte curând.

Semnalul pentru arestări va fi dat de anunţul despre aşa-numitele Reglementări Globale între state, care vor implica anularea datoriilor, recapitalizarea băncilor din întreaga lume şi crearea unei rate echilibrate a dobânzii, care va rămâne neutră şi nu va creşte.

Toate valutele vor fi emise de Trezoreria fiecărei ţări sau de către grupurile de state care se vor asocia. Astfel, banii nu vor mai fi emişi de către băncile centrale private, pentru ca mai apoi să fie împrumutaţi cu dobânda guvernelor şi altor bănci. Aşa după cum am arătat, acesta a reprezentat un sistem financiar malefic, de creare a unei datorii artificiale care a epuizat guvernele şi populaţia ţărilor de resursele proprii.

În loc să stimuleze dezvoltarea, el a condus spre sărăcie şi suferinţă, deoarece cea mai mare parte a bogăţiei lumii a ajuns în decursul timpului în mâinile băncilor centrale, controlate şi deţinute de către familiile "elitei" satanice a masonilor. Aceste imense bogaţii au fost folosite, printre altele, pentru a controla liderii naţiunilor, pentru a provoca războaie între state şi pentru a semăna distrugerea sistemelor sociale astfel încât planurile lor întunecate să fie îndeplinite.

Toate acestea au reprezentat o teribilă crimă împotriva umanităţii şi evidenţa ei a fost recunoscută de-a lungul anilor de multe fiinţe umane inteligente. Cu toate acestea, sistemul a fost atât de adânc înrădăcinat şi atât de puternic implementat în conştiinţa maselor, încât el a rezistat oricărei tentative de schimbare. În realitate, el este un sistem corupt, care nu poate sfârşi decât în mod catastrofic.

În acest moment s-a ajuns în situaţia în care nu mai există nicio cale de a-l susţine; "soluţia" salvatoare la care au apelat de atâtea ori până acum "Iluminaţii" şi care a constat în tipărirea a tot mai mulţi bani, fără a avea pentru aceasta nicio justificare reală, nu mai este posibilă.

Sfârşitul acestui sistem canceros a fost prevăzut chiar de către "Iluminaţi" de mult timp, însă secretul lui a fost păzit cu străşnicie. Acum, marea întrebare este dacă el va genera haos sau se va desfăşura într-o formă organizată şi predictibilă.

Aşa după cum am arătat, intenţia este ca trecerea la noul sistem să se realizeze cât mai sinuos, fără sincope, fără panică şi fără ca populaţia să sufere de pe urma transformărilor inerente care vor urma.

Noul sistem financiar va da posibilitatea fiecărei naţiuni să creeze propriii ei bani. În conformitate cu unele informaţii de culise, acest lucru ar fi trebuit să se petreacă de mai multe ori până acum, în ultimii 20 de ani, însă au existat serioase impedimente, dintre care cel mai mare a fost refuzul acerb al "elitei" criminale de a renunţa la puterea pe care ea o dobândise.

Reglementările Globale care au fost discutate între naţiuni implică, în mare, un dublu proces. Mai întâi se va proceda la o restituire a sumelor de bani furate de Rezerva Federală de la toate celelalte ţări (în prezent, 143). Această sumă se ridică la 47 trilioane de dolari, însă unele surse sugerează că suma este în realitate mult mai mare. Restructurarea globală a sistemului financiar a fost dificil de realizat datorită naturii sale complexe şi a numeroaselor particularităţi pe care le prezintă.

Până în acest moment nu a existat nici energia şi nici ocazia potrivită pentru a realiza această mişcare decisivă pe plan mondial, însă acum, că vechiul sistem corupt se distruge prin el însuşi, iar cabala criminală a "Iluminaţilor" se străduieşte din toate puterile pentru a aprinde flacăra celui de Al Treilea Război Mondial (în scopul de a îndrepta atenţia lumii de la falimentul inevitabil care o pândeşte), cele 143 de naţiuni realizează mari presiuni, pentru a forţa rezolvarea imediată a lucrurilor.

A doua doua parte a Reglementărilor Globale o reprezintă un proces de reevaluare (RV) a ţărilor în scopul de a cunoaşte valoarea lor în funcţie de resursele pe care ele le posedă, în special aur şi alte metale preţioase. Alte resurse şi bogăţii, cum ar fi petrolul, caracteristicile reliefului, construcţiile, capacitatea agricolă a ţării, capacitatea ei industrială, educaţia populaţiei vor contribui şi ele la această reevaluare, însă în mod secundar.

Odată ce această valoare este stabilită şi s-a căzut de acord asupra ei (din informaţiile care există, această etapă a fost deja realizată), aceea va fi valoarea sumei în valută proprie, pe care ţara respectivă poate să conteze.

Sistemul de impozitare al populaţiei va fi abolit, căci el a fost impus ca o măsură de prevedere că datoria către Banca Centrală (Rezerva Federală) va fi plătită. Nu este încă foarte clar cine şi cum va controla acest nou sistem financiar, dar se pare că el va fi dirijat de către o nouă entitate financiară internaţională, un fel de Fond Monetar Internaţional, condus de grupul celor 143 de state (numit şi G-19). ONU va fi şi el transformat, iar Banca Mondială va suferi schimbări majore.

Toţi banii pe care o ţară îi va avea la dispoziţie vor fi banii Trezoreriei Naţionale, creaţi fără datorie. La începutul acestei resetări a sistemului economic şi financiar în întreaga lume, nicio ţară nu va avea niciun fel de datorii, până nu se va pune la punct un mecanism care să ofere această posibilitate în viitor, pe baza unor principii sănătoase.

Toate aceste aspecte vor fi interactive cu introducerea noilor tehnologii, cu manifestările energetice ale Soarelui şi ale planetei noastre, precum şi cu o serie de alte elemente, cum ar fi operaţiunea Disclosure (Dezvăluirea) sau intervenţia în anumite momente bine determinate a extratereştrilor benefici.

Înţelegerile globale şi anunţurile despre arestări vor fi făcute prin intermediul televiziunilor. Mulţi oameni vor fi luaţi prin surprindere, deoarece ignoranţa şi prostia sunt încă imense la nivelul populaţiei Pământului. Din această cauză este foarte posibil ca multe persoane să fie şocate de evenimentele care se vor petrece în curând.

Tocmai de aceea sugerăm ca, în măsura posibilităţilor, cei care cunosc despre ce este vorba să informeze şi celelalte fiinţe umane care sunt măcar într-o anumită măsură interesate să afle adevărul despre situaţia actuală a omenirii. Atunci când "roata morii" va începe să se mişte este puţin probabil că agitaţia şi iureşul evenimentelor va mai permite o asimilare corectă a tuturor elementelor.

[continuare in partea a nouasprezecea]

Sursa: AIM

No comments:

Post a Comment