Saturday, June 16, 2012

2012 - intervenţia extraterestră pe Pământ (4c)


[urmare din partea a unsprezecea]

Aspiraţia, entuziasmul şi nevoia de libertate s-au amplificat tot mai mult şi astfel un număr considerabil de fiinţe umane conlucrează în prezent într-o formulă foarte activă de idei, ştiri şi acţiuni spirituale. Este adevărat că, raportat la cele şapte miliarde de locuitori ai Terrei, acest număr nu este mare; totuşi, acţiunile specifice ale acestor persoane şi mai ales răspândirea informaţiilor corecte, care este esenţială în aceste timpuri pentru a trezi cât mai multe fiinţe umane în spiritul transformărilor iminente care urmează să aibă loc pe Pământ, determină efecte benefice în avalanşă care deja sufocă "elita" cabalistă.
Ajutorul şi susţinerea acestor acţiuni de transformare a planetei vin din cele mai diverse domenii şi direcţii: IT, decodare, informare, channeling şi chiar de la unele surse guvernamentale. La toate acestea se adăugă acţiunile spirituale iniţiate de şcoala noastră de yoga în vederea anihilării efectelor dezastruoase ale influenţei malefice ale francmasoneriei mondiale.

Aceste acţiuni specifice determină mutaţii profunde în ordinea şi natura evenimentelor, pentru că ele se bazează pe o cunoaştere autentică şi reală a legilor universale şi ale celor de evoluţie, făcând totodată apel direct pentru ajutor şi susţinere chiar la Sursa Supremă, care este Dumnezeu Tatăl.

Celelalte "canale" de susţinere a luptei împotriva cabalei criminale masonice sunt în general cunoscute pe internet prin intermediul blogurilor sau al site-urilor personale.

În unele cazuri, aceste "relee" umane sunt numite starseeds, adică suflete care s-au încarnat pe Pământ în această perioadă, venind de pe alte planete din cosmos. Ele sunt fiinţe care au atins un înalt nivel de evoluţie spirituală, pe care l-au dobândit în existenţele lor pe alte planete şi în alte galaxii.

Misiunea lor este aceea de a asista şi a ajuta omenirea în procesul de transformare spirituală către o nouă eră a păcii şi a iubirii universale. Aceste fiinţe se încarnează în aceleaşi condiţii ca şi oamenii obişnuiţi, fără să aibă cunoştinţă despre adevărata lor origine ori despre scopul prezenţei lor pe Pământ. Cu toate acestea, genele ET sunt codate în ADN-ul lor după principiul activării "la semnal" şi ele sunt desemnate să le trezească conştiinţa la un anumit moment predeterminat din existenţa lor.

Această "trezire" poate să fie lentă, gradată sau ea poate fi intensă, manifestându-se brusc. Indiferent de modalitatea de producere a "activării", memoria identităţii reale a acestor starseeds este atunci actualizată în diferite proporţii, permiţându-le să-şi înceapă misiunea care le-a fost destinată pe Pământ. Totodată, accesul la cunoaşterea superioară a Sinelui este în cazul lor mult uşurat, ceea ce le permite să se ghideze intuitiv foarte bine în acţiunile pe care le întreprind.

În cele mai multe dintre cazuri fiinţele starseed îndeplinesc rolul de "transmiţători" sau "relee" de contact telepatic cu membrii unor civilizaţii extraterestre benefice, care împărtăşesc prin intermediul lor ideile, gândurile şi sugestiile adecvate vremurilor transformatoare pe care le trăim în prezent.

De obicei, astfel de persoane preferă să nu se implice în viaţa politică sau economico-financiară a societăţii, intuind cu claritate încă de la vârste fragede intenţiile ascunse şi malefice ale sistemului socio-cultural şi economic actual.

Pe de altă parte, evoluţia lor spirituală este mult mai accelerată decât în cazul celorlalte fiinţe umane, deoarece fiinţele starseed au deja experienţa unor acţiuni similare, realizate pe alte planete în decursul timpului şi sunt astfel familiare cu procedurile şi tehnicile ce implică rafinarea şi expansiunea conştiinţei.

De pildă, conceptele de nave stelare, de călătorii intergalactice, cele care implică feluritele fenomene de natură psihică sau cele care se referă la existenţa altor forme de viaţă în alte galaxii sunt perfect naturale pentru ele.

Problema cu aceşti "channelers" (care nu sunt toţi starseeds) este că, aparent, nu poţi fi niciodată sigur cât anume din ceea ce ei redau reprezintă mesajul real al civilizaţiilor ET şi cât anume este influenţa propriului lor mental. 
În această direcţie, părerea generală este că doar aproximativ 20% din ceea ce redau aceste relee umane este în conformitate cu ceea ce a fost transmis în realitate, iar 80% este plăsmuirea minţii lor. Celebrul ezoterist şi iniţiat în tainele culturii maya, Drunvalo Melchizedek, afirmă chiar că, în opinia lui, doar 1% din ceea ce spun aceşti channelers corespunde adevărului, iar restul reprezintă fabulaţia minţii lor subconştiente.

Cu toate acestea, multe dintre mesajele acestor "canale umane de informaţie" coincid în idei, ţeluri şi chiar date. Fără îndoială, influenţa propriei minţi în momentul redării informaţiei primite nu poate fi pusă la îndoială, însă cu o anumită abilitate se poate discerne mesajul real dintre celelalte informaţii "de umplutură".

Unii channelers s-au impus în ultimii ani prin maturitatea, bunul simţ şi consensul mesajelor redate de ei cu realităţile lumii în care trăim. Dintre aceştia putem face în mod special referire la nume ca Greg Giles, Michael Quincey, Sheldan Nidle sau Mark Kimmel, însă lor li se adăuga o serie întreagă de blog-uri şi site-uri de informaţie valoroasă în ceea ce priveşte lupta împotriva cabalei criminale.

În limba română există de asemenea câteva site-uri foarte bune de promovare a acestui tip de informaţie ezoterică şi de actualitate a luptei dintre omenire şi cabala criminală a "Iluminaţilor", cum ar fi site-urile Active Information Media (AIM) şi Dimensiuni Paralele.

[Notă importantă AIM: Ne onorează această menţionare a redacţiei de către autor, şi ne bucură aprecierea pozitivă la adresa noastră. De asemenea, ne bucurăm că demersul nostru este bine înţeles. Trebuie să recunoaştem că această serie de articole reprezintă veritabile analize realizate cu mare claritate, iar AIM este onorat să le poata găzdui pentru beneficiul cititorilor (mulţumim Recons pentru că a preluat această serie).]

"Tehnica" este de a sintetiza rapid aceste informaţii şi de a le transmite mai departe, astfel încât un mare număr de fiinţe umane să aibă acces la ele, realizând astfel un fel de "ţesătură" de acţiuni şi ajutor care să şubrezească tot mai mult influenţa şi puterea "Iluminaţilor", până la dispariţia lor completă.

Sursele de channeling au transmis în ultima perioadă, din informaţiile primite de la civilizaţiile ET benefice, că "elita" masonică ştie deja că a pierdut bătălia, dar că unii dintre membrii ei încă mai încearcă să producă un imens rău omenirii şi se agaţă cu disperare de orice posibilitate pentru a prelungi starea de haos şi de incertitudine care domneşte pe planetă.
Prin urmare, se pune întrebarea: cum anume se va rezolva situaţia, cum vor fi îndepărtaţi membrii cabalei criminale şi cum se va realiza acţiunea de "dezvăluire" a marilor secrete ale omenirii, cunoscută şi sub numele de "Disclosure", atâta timp cât mass-media mondială se află încă sub controlul direct al "Iluminaţilor"? Răspunsul la această întrebare implică mai multe aspecte, care se intercorelează.

Pe de o parte avem acţiunea energetică specifică a unor cicluri cosmice grandioase, care determină în plan energetic transformări uluitoare la nivelul frecvenţei de vibraţie a conştiinţei, ceea ce va conduce la o serie întreagă de modificări spectaculoase ale vieţii şi concepţiilor despre existenţă.

Pe de altă parte avem ajutorul oferit de civilizaţiile ET benefice, astfel încât să realizăm acest salt vibraţional în condiţii cât mai favorabile. În strânsă legătură cu această asistenţă extraterestră, pe planeta noastră există grupuri din ce în ce mai mari de oameni care înţeleg bine natura transformărilor actuale şi care conlucrează în mod strâns cu fiinţele extraterestre pentru a realiza planul complex de edificare a unui nou Pământ.

Aceste acţiuni trebuie să implice într-o primă fază eliminarea influenţei malefice a "Iluminaţilor" asupra unor mecanisme esenţiale de funcţionare a societăţii, dintre care cele financiare, economice şi politice sunt cele mai importante. Odată ce această mişcare din plan a fost făptuită, ea va fi urmată de aducerea la cunoştinţa întregii societăţi umane a adevărului ce a fost tăinuit cu grijă, referitor la toate faptele abominabile pe care francmasoneria mondială le-a pus în aplicare de-a lungul sutelor de ani, la toate proiectele ei satanice în ceea ce priveşte viitorul omenirii, precum şi la toate minciunile cu care ea a ascuns adevărul despre unele aspecte esenţiale ale vieţii, cum ar fi originea noastră adevărată, legăturile cu alte rase extraterestre, istoria reală a omenirii şi multe altele. Această acţiune este cunoscută sub numele: Dezvăluirea (Disclosure).

Cum se poate însă elimina această influenţă morbidă a cabalei satanice, care vrea să stăpânească întreaga lume? Fireşte, aceasta nu e posibil decât dacă se anihilează în totalitate acţiunile, legăturile şi puterea financiară a membrilor ei. În acest caz, metoda care va fi aplicată este radicală şi ar trebui să aibă efecte imediate.

Această metodă se referă la arestarea în masă, sincronizată şi într-un timp foarte scurt (3-4 zile) a tuturor membrilor cabalei masonice de către coaliţia de forţe umane, asistată tehnologic de coaliţiile extraterestre benefice.

Momentul realizării acestei acţiuni foarte eficiente nu poate fi cunoscut cu precizie şi aceasta din două motive: în primul rând, dacă el ar fi anunţat şi mediatizat, membrii cabalei ar putea să-şi ia măsuri preventive, care să complice planurile iniţiale ale "forţelor luminii"; cine ar mai sta la vedere să fie arestat, dacă ar cunoaşte cu precizie ziua şi ora când se va petrece aşa ceva? În al doilea rând, arestările masive ale membrilor masoneriei mondiale nu trebuie să înceapă decât atunci când toate elementele imensului "puzzle" pe care îl reprezintă situaţia actuală a omenirii sunt aşezate în ordine şi aşteaptă să fie definitiv asamblate.

Orice sincopă sau eroare în acest sens ar putea avea consecinţe nefaste asupra viitorului civilizaţiei noastre, lucrurile putând să intre atunci pe o pantă foarte primejdioasă, care ar provoca un mare rău întregii planete, pentru o foarte lungă perioadă de timp.

Chiar dacă aceste arestări au fost anunţate în mod repetat că vor începe la mijlocul lunii mai a acestui an (2012), ori cel târziu în luna iunie, totuşi trebuie să avem mereu în vedere că incredibila complexitate a factorilor care intră în această ecuaţie face ca orice predicţie să fie doar o probabilitate care depinde de nenumărate alte variabile pentru a se împlini.

Până ce toate detaliile acestei acţiuni majore nu vor fi perfect stabilite şi aranjate, arestările nu vor începe.

Ceea ce este însă necesar, e ca aceste arestări să fie realizate odată cu colapsul dolarului şi al monedei euro, pentru a profita de agitaţia teribilă care se va crea atunci şi pentru a nu oferi astfel timp "Iluminaţilor" să se regrupeze.

[continuare în partea a treisprezecea]

Sursa: AIM

No comments:

Post a Comment