Thursday, June 14, 2012

2012 - intervenţia extraterestră pe Pământ (3c)


[continuare din partea a opta]

Dobânzile au crescut foarte mult, iar aceasta conduce la hiperinflaţie. Semne ale acestei crize totale au început să apară încă de anul trecut, atunci când SUA au traversat în luna august o "sincopă" foarte periculoasă, dată de un nou nivel de îndatorare a ţării.

Datorită presiunilor formidabile ale "elitei" masonice, în cele din urmă s-a ajuns la un compromis între taberele opuse ale politicienilor din această ţară, însă anul acesta este foarte probabil ca situaţia economică mondială şi problemele financiare care apar în cascadă să nu mai poată fi ţinute în frâu. "Ingineriile" financiare ale cabalei satanice mondiale au adus lumea în pragul falimentului, pentru a-şi săvârşi planurile odioase.

În urma crizei pe care au declanşat-o în 2008, ceea ce s-a obţinut au fost probleme ale unor corporaţii de bănci şi firme; în prezent, ceea ce se profilează şi apare ca fiind iminent sunt probleme de ordin naţional. În acest context, Grecia va juca probabil rolul băncii Lehman Brothers (a cărui colaps a declanşat criza din 2008), iar guvernul american va juca rolul giganticei firme de asigurări AIG, care de asemenea a fost capitalizată în 2008, după căderea lui Lehman Brothers.

Problema e că nu există practic soluţie de salvare, care să acţioneze după aceleaşi principii şi după acelaşi sistem financiar ca cel din prezent. Niciun guvern pe această planetă nu are capacitatea să absoarbă colosala datorie angrenată de-a lungul zecilor de ani de guvernul american, fără a mai vorbi de datoriile celorlalte state ale lumii şi mai ales a celor din Europa.

Ce se va întâmpla atunci când nu va mai fi nici mâncare, nici combustibil pentru populaţia din oraşe, cu precădere a celor care trăiesc în metropolele lumii? Urmând scenariul unor situaţii asemănătoare de criză din trecut, care au fost însă cu mult mai puţin importante decât ceea ce va urma să se petreacă în curând pe piaţa economică şi financiară, mulţi oameni vor suferi probabil şocuri psihice datorită faptului că ei nu s-au pregătit şi nu au anticipat această situaţie; alţii vor recurge la sinucideri, iar alţii se vor deda la acte de violenţă şi de vandalism.

Cu alte cuvinte, aproape peste tot pe suprafaţa globului se va crea anarhie. De aceea considerăm că este important ca aceste lucruri şi adevăruri să fie cunoscute cât mai bine, deoarece astfel vom putea să gestionăm mult mai eficient situaţia în care ne aflăm, pentru a găsi cele mai bune soluţii chiar într-un mod anticipat.

Pe măsură ce întreaga lume se va "trezi" şi va înţelege imensa fraudă a sistemului financiar, care a fost impus de "elita" masonică mondială, centrele financiare cele mai importante din lume vor fi practic distruse. Este foarte probabil că economia mondială va cădea - când totul se va declanşa - în decurs de numai câteva zile şi atunci chiar şi cei mai bogaţi şi mai aroganţi dintre preşedinţii de bănci şi de concernuri, care trăiau până la acel moment numai în lux, înconjuraţi de bogăţii imense, vor ajunge să se întrebe dacă vor avea ce să mănânce a doua zi.

Căderea guvernului federal al SUA va avea consecinţe dezastruoase asupra economiei naţionale şi, prin influenţă, asupra economiei mondiale. Atunci, din ce în ce mai multe guverne vor găsi necesar să-şi impună controlul asupra situaţiei naţionale proprii, astfel încât este de aşteptat că SUA vor pierde repede puterea, importanţa şi controlul pe care le deţineau până atunci în lume. Sumele de bani care au fost create şi vehiculate în sistemul circulaţiei financiare vor deveni lipsite de valoare. Problema atinge însă aspecte civice importante, pentru că pensiile şi alte facilităţi se vor "evapora" atunci aproape instantaneu.

Aceste aspecte sunt în general greu de "digerat" de către omul contemporan, care este comod şi arogant. Victimizarea sau acuzele nu sunt de asemenea o soluţie, pentru că nu rezolvă nimic, nu sunt constructive.

A invoca "lezarea conştiinţei" sau faptul că prin aceste ştiri - care abundă de altfel pe internet - s-ar crea panică, ar însemna să fim ca cel ce vede că locuinţa lui a luat foc, dar totuşi nu-şi trezeşte soţia pentru a o salva, de teamă ca ea să nu se supere pentru că a fost deranjată din somn.

Putem ignora realitatea, dar nu putem ignora consecinţele ignorării acestei realităţi. Chiar dacă elementele care au fost prezentate până acum par imaginare, ele vor începe totuşi să se manifeste destul de curând. Acest colaps va fi o problemă naţională a SUA şi totodată el va deveni fulgerător o problemă globală; în opinia experţilor financiari, el este o realitate care a devenit matematic inevitabilă.

Benjamin Fulford precizează însă că există deja alternative la această situaţie, care sunt aproape de finalizare şi de implementare. Astfel, aproximativ 140 de ţări (dintre care cele reunite în organismul BRICS - Brazilia, Rusia, India, China şi Africa de Sud sunt reprezentative) sunt decise să adopte un nou sistem financiar de tranzacţionare şi comerţ, bazat pe cinste şi echitate.

Fulford trasează chiar şi liniile generale pe care le va urma noua situaţie creată: oamenii din afara SUA, care deţin dolari, vor primi contravaloarea sumei în aur, alături de un set de alte avantaje bancare şi valute alternative. De asemenea, euro va dispărea, iar ţările Europei vor reveni la moneda proprie. Acest lucru va fi urmat de o ştergere integrală a datoriilor statelor.

Aspectele de ordin economic şi financiar sunt însă foarte strâns corelate cu acţiunile oculte din sfera serviciilor secrete sau a influenţei lor în special în Orient. Fulford, care se află în legătură cu aşa-numita Societate a Dragonului Alb din Asia - organizaţie ocultă ce acţionează de mult timp pentru eliminarea dominaţiei cabalei criminale în lume şi care are legături foarte importante pretutindeni în lume, până la nivel guvernamental -, afirmă că această organizaţie va juca un rol determinant în evenimentele următoare pe pământ.

Serviciile secrete, cum ar fi CIA, vor fuziona cu filialele lor oculte din Asia, pentru a-şi asigura o minimă finanţare până vor reuşi să se restructureze astfel încât să devină din nou independente. Acest lucru va fi permis de Societatea Dragonului Alb şi de noul sistem financiar doar cu condiţia ca CIA să participe susţinut la masiva campanie de eliminare a sărăciei în lume, de oprire a distrugerii şi poluării mediului şi de răspândire a tehnologiilor revoluţionare, bazate pe energia liberă, care au fost în mod criminal ascunse până acum de către cabala masonică.

În prezent lupta este foarte strânsă şi, deşi semnele înfrângerii "Iluminaţilor" sunt evidente, totuşi situaţia este încă foarte periculoasă şi orice eroare ar putea sfârşi într-un dezastru la nivel planetar.

"Elita" masonică nu este deloc dispusă să renunţe pur şi simplu la luptă (aşa cum a fost de altfel invitată în repetate rânduri şi în numeroase runde de "negocieri" pentru renunţare la putere), ci continuă să spere că va putea să deschidă un nou centru de influenţă financiară mondială în zona Pusan din Coreea de Sud. În plus, ea continuă să propage frica în populaţie prin manipularea opiniei publice, ori provoacă dezastre nucleare de genul celui de la Fukushima, din Japonia. Fulford, ca şi alţi "denunţători" ai sistemului actual corupt şi mincinos, speră că armata SUA şi serviciile secrete din această ţară să dovedească faptul că ele sunt într-adevăr de partea bună a lucrurilor şi că vor acţiona în consecinţă, asumându-şi rolul de eroi şi protectori ai planetei noastre.

Acest lucru este cu atât mai necesar, cu cât dolarul american va ceda foarte curând şi la fel şi moneda euro. Totuşi, nu se poate da o dată exactă pentru colapsul monedei euro, ori a dolarului, pentru că aşa ceva nu s-a mai întâmplat niciodată până acum şi prin urmare lipsesc modelele de referinţă.

Se poate însă afirma că, cel mai târziu, evenimentul se va petrece peste câteva luni, deşi unele anunţuri au indicat luna iunie sau începutul lunii iulie 2012. Recomandarea generală în această situaţie este aceea de a avea monezi de argint la îndemână cu puritate de cel puţin 80%, care vor fi folosite în schimburile comerciale atunci când băncile vor cădea.

Actualmente, suntem informaţi că detaliile noilor structuri financiare încă nu s-au finalizat; ele depind de fiecare ţară în parte, deoarece acestea sunt şi ele diferite. Moneda ţării va reflecta cu exactitate cantitatea de aur din ţara respectivă şi astfel valutele ţărilor vor fi reevaluate.

De asemenea, mai sunt încă multe detalii de pus la punct în legătură cu noul sistem în SUA. Unul dintre planurile de redresare economică naţională şi financiară (cunoscut şi prezentat îndeobşte sub acronimul NESARA) care a fost propus de guvernul american, nu este bun, deoarece el este corupt şi tinde către aceleaşi metode de înşelăciune şi corupţie ca cele de până acum.

Există însă un alt plan care este ascuns guvernului, în care finanţele sunt abordate în mod diferit, iar sistemul este conceput de aşa manieră, încât el să contribuie realmente la evoluţia şi binele omenirii. Multe dintre ideile acestui plan sunt concepute de către experţi în finanţe, care sunt dăruiţi acestor idei novatoare de progres a omenirii. Cel mai probabil se va merge pe varianta că se va explica oamenilor în detaliu ce anume se propune pentru noul sistem şi apoi se va supune la vot.

Chiar dacă situaţia este deja foarte dificilă pretutindeni în lume, totuşi este necesar ca protestele să fie paşnice. Mişcarea "Occupy" este un exemplu în acest sens; de asemenea, recentele proteste ale studenţilor din Canada (Quebec) au luat o amploare fără precedent, dar încă se desfăşoară fără violenţe notabile.

Menţinerea echilibrului de reacţie este foarte importantă deoarece orice escaladare a evenimentelor în sensul violenţei nu va face decât să ofere oportunităţi "elitei" masonice să acţioneze în mod pervers prin manipularea şi minţirea maselor de oameni, ori prin valorificarea ferestrelor de timp oferite de astfel de evenimente, care adeseori au consecinţe tragice. În plus, "Iluminaţii" se străduie să limiteze cât mai mult drepturile şi libertăţile oamenilor, pentru a-şi asigura dominaţia pe suprafeţe cât mai mari ale planetei, mai ales acolo unde ele au de gând să nască anumite conflicte. De pildă, Constituţia SUA este deja suspendată pe o regiune de aproximativ 150 de kilometri în interiorul ţării de la graniţă, justificarea fiind protecţia împotriva terorismului; populaţia care trăieşte în aceste zone nu are practic niciun fel de libertate.

Dacă "elita" criminală a masoneriei va fi împiedicată să mai creeze condiţii artificiale de război, atunci conflictele interstatale sau interetnice nu vor mai avea loc. Cei răi care doreau războiul vor fi înlăturaţi, iar averile lor vor fi confiscate. Totodată vor fi implementate tehnologii de avangardă, care vor cuprinde toate domeniile (medicina, sectoarele energetice, de producţie etc).

Odată cu modificările care sunt iminente, vor fi introduse multe proceduri cu care lumea nu este obişnuită şi de aceea este de o importanţă majoră ca toate aceste aspecte să fie aduse la cunoştinţa oamenilor, care îşi vor folosi discernământul şi vor înţelege că ceea ce se petrece acum în lume este extraordinar de important şi că întreaga planetă se află în pragul unor schimbări epocale.

După cum afirmam, nimeni nu poate furniza date exacte în astfel de condiţii extrem de complexe şi nimeni nu poate certifica pentru o variantă sau alta, dar cu toate acestea se pot indica cele mai probabile linii de acţiune, care în unele privinţe sunt aproape certitudini.

De pildă, ceea ce se ştie e faptul că atunci când noul sistem financiar la nivel mondial va fi în totalitate stabilit, va fi făcut un anunţ public despre aceasta. Sursele dau ca probabil acest eveniment în următoarele săptămâni.

[continuare în partea a zecea]

Sursa: AIM
No comments:

Post a Comment