Sunday, June 24, 2012

2012 - intervenţia extraterestră pe Pământ (8c)


[urmare din partea a douazecisitreia]

Prin urmare, au fost demarate negocierile. Acestea se referă, aşa după cum am arătat mai sus, la două variante principale: dacă "Iluminaţii" constată că singura lor variantă este aceea de a fi arestaţi în masă, cu posibilitatea execuţiei lor, atunci ei nu mai au nimic de pierdut şi vor lupta până la ultima suflare, urmărind să creeze astfel cât mai mult rău şi dezastru în lume; dacă, pe de altă parte, negocierile le oferă şansa de a se preda paşnic, în schimbul unei judecăţi mai uşoare şi a unui tratament mai blând, atunci ei sunt dispuşi să coopereze.

Cobra afirmă că el a fost prezent la mai multe runde de astfel de negocieri cu membrii "elitei" masonice şi a putut să constate psihologia lor, care este destul de "ieftină": atunci când "Iluminaţii" se simt puternici, ei nu vor ezita să mintă, să înşele şi să nu respecte termenii înţelegerilor, pentru a prelungi cât mai mult înfrângerea lor; dar când în cele din urmă ei sunt puşi la colţ, cei mai mulţi devin foarte cooperanţi şi unii dintre ei - fapt aparent incredibil, dar totuşi adevărat - trec chiar de partea facţiunii benefice a omenirii, adică a Luminii.

Motivul principal pentru care termenul începerii arestărilor în masă nu a putut fi respectat, s-a datorat apariţiei unui element necunoscut în scenariul de până atunci al acţiunii. Acel factor se referă la prezenţa Archon-ilor non-fizici, adică a unor entităţi malefice care pot influenţa în mod negativ masele de oameni, răspândind panica, violenţa şi atacurile în rândul lor. Datorită influenţei demonice a acestor entităţi întunecate (Archon-i), civilii vor fi îndemnaţi să provoace şi chiar să atace militarii, pentru că în mintea lor va fi creată în mod deliberat confuzia.

În acest scenariu dramatic, deznodământul ar putea fi foarte periculos pentru omenire. Tocmai de aceea, facţiunea benefică din rândul armatei a luat decizia amânării operaţiunii, până când această problemă va fi reglată în totalitate. În această direcţie, aportul Mişcării de Rezistenţă - la unison cu sprijinul şi ajutorul oferit de fiinţele extraterestre din Pleiade - este foarte important, întrucât planul este anihilarea simultană atât a influenţei "Iluminaţilor" din realitatea fizică (Archon-ii întrupaţi) prin arestarea lor, cât şi a Archon-ilor non-fizici din plan subtil.

Totuşi, după ultimele informaţii oferite de Drake, se pare că amânarea a ajuns la un punct extrem, de la care se cer măsuri radicale.

Chiar dacă negocierile care au fost demarate vor înclina spre varianta predării paşnice a cabalei criminale, Mişcarea de Rezistenţă a sugerat că unii termeni ai înţelegerilor care vor fi stabilite trebuie să rămână ne-negociabili:

1. membrii cei mai importanţi ai "elitei" masonice, care sunt persoane publice, vor trebui să anunţe pretutindeni în lume, prin mass-media, predarea lor şi a întregii cabale criminale până pe data de 21 iunie 2012;
2. în următoarele 24 de ore după ce a fost făcut acest anunţ, ei vor trebui să părăsească definitv orice post sau poziţie de conducere sau putere pe care o deţineau până atunci;
3. ei vor trebui să mărturisească public faptele abominabile pe care le-au săvârşit ca parte a planului satanic al "elitei" masonice de a supune şi controla în totalitate umanitatea.

Până în acest moment, informaţiile care există afirmă că unii membri ai cabalei, care ocupă poziţii mai puţin importante în cadrul ierarhiei "elitei" masonice, au fost deja arestaţi; alţii, care se află în vârful acestei ierarhii au fost reţinuţi şi interogaţi, după care li s-a permis să plece. Alţi membri de vârf ai cabalei criminale sunt deja arestaţi la domiciliu.

Mass-media internaţională nu suflă însă nicio vorbă despre aceste acţiuni, pentru că ea se află încă sub deplinul control al familiei Rothschild.

Coroborând toate aspectele care au fost prezentate până acum şi luând în considerare informaţiile actuale care ne parvin, putem trasa liniile generale ale planului care va include evenimentele cele mai importante ce se vor petrece în curând la nivelul planetei.

Cel mai important pas, care totodată va semnifica declanşarea evenimentelor mult aşteptate şi a transformărilor profunde în existenţa oamenilor pe Pământ, va fi determinat de arestările în masă ale membrilor "elitei" masonice, simultan cu schimbarea sistemului financiar corupt din prezent.

Toate sursele de informare apreciază că acest eveniment ar trebui să aibă loc până la sfârşitul lunii iunie, pentru ca succesiunea celorlalte etape ale planului să se desfăşoare în mod armonios şi să se încadreze în fereastra de timp de până la 21 decembrie 2012.

Mai apoi va fi format un Tribunal Internaţional care va informa populaţia globului, prin intermediul mijloacelor mass-media, despre dimensiunea odioasă a corupţiei, minciunii, înşelătoriei, furtului şi crimei cu care "elita" masonică a ţinut sub jugul ignoranţei şi al privării de libertate populaţia globului. Între timp, membrii cabalei criminale vor fi judecaţi de mai multe Curţi de Justiţie în diferite ţări ale lumii.

Imediat după efectuarea arestărilor trebuie să aibă loc implementarea noului sistem financiar mondial, care va înlocui vechiul sistem corupt şi pervers al bancherilor masoni, ce a dus la falimentul economiei mondiale şi a provocat o teribilă suferinţă omenirii. Noul sistem financiar va avea ca ţel asigurarea prosperităţii întregii lumi şi el se va baza pe legi echitabile, concepute în aşa fel încât să reflecte cinstea şi adevărul.

Introducerea noului sistem financiar ca baza de comerţ şi tranzacţionare economică va implica o reevaluare a tuturor valutelor care există pe piaţă (între 140 şi 195 de valute). În strânsă legătură cu acest proces, Rezerva Federală a Americii şi Fiscul American, care sunt organizaţii private ilegale, vor fi anulate, iar operaţiunile lor vor fi preluate de către Trezoreria SUA.

Pentru oricare dintre ţările lumii, Trezoreria acelei ţări va fi responsabilă de atunci înainte de tipărirea valutei naţionale. Cele mai multe dintre valutele implicate în reevaluare vor fi de asemenea corelate cu alte resurse şi bogăţii ale ţării respective, cum ar fi aurul, argintul, petrolul, agricultura.

Dolarul american nu va mai reprezenta valută internaţională de rezervă, faţă de care se raportau toate celelalte valute. Se va institui un aşa-zis "coş de valute", care se va corela cu sistemul financiar nou înfiinţat. Această măsură va preveni în viitor eventualele abuzuri ale unei ţări care este mai puternică din punct de vedere economic de a manipula întreaga rezervă de bani a lumii şi de a influenţa după bunul plac sistemele economice ale altor state.

Totodată se va recurge la ştergerea completă a oricăror datorii ale ţărilor, astfel încât fiecare guvern va putea beneficia de un start "curat" şi echitabil în noua abordare economică a lumii.

Mai apoi, într-un timp relativ scurt o serie întreagă de organisme internaţionale vor prelua sarcina de a îndepărta suferinţa, sărăcia şi foamea de pe planetă. Băncile Centrale de pe tot cuprinsul globului vor trebui să funcţioneze de atunci înainte numai în deplină conformitate cu noile reglementări, care implică transparenţa totală a oricăror tranzacţii financiare.

Situaţia Americii va fi cumva mai specială, datorită rolului predominant în economia lumii şi a puterii militare pe care această ţară o deţine. Astfel, Guvernul actual - care este corupt - va fi înlocuit de un Guvern Interimar, care va prelua conducerea ţării imediat după arestarea cabalei criminale. Aceeaşi procedură va fi aplicată şi în celelalte ţări ale lumii, în conformitate cu specificul fiecărui caz în parte. Guvernul Interimar va conduce ţara pentru o perioadă de doar 3-4 luni, timp în care vor fi pregătite noile alegeri. După această perioadă electorală, noua conducere va prelua toate prerogativele constituţionale.

În paralel cu aceste măsuri absolut necesare pentru reintrarea lumii pe un făgaş economic şi financiar normal şi corect, va fi demarată la nivel mondial acţiunea de informare a populaţiei globului despre istoria adevărată a Pământului.

Astfel, va fi prezentat modul în care cabala criminală şi-a extins influenţa şi puterea peste tot în lume, aducând-o în pragul colapsului; vor fi de asemenea prezentate în adevărata lor perspectivă momente istorice de foarte mare impact asupra omenirii, cum ar fi căderea Turnurilor Gemene din 11 septembrie 2001 sau cele două Războaie Mondiale; se va explica oamenilor cum a fost posibilă formarea şi menţinerea Guvernelor Oculte, se va prezenta adevărul despre existenţa civilizaţiilor din Lemuria şi din Atlantida şi mai ales se va vorbi despre problema existenţei civilizaţiilor extraterestre, care probabil a fost secretul păstrat cu cea mai mare îndârjire de către cabala masonică.

În legătură cu dezvăluirile care vor fi făcute despre existenţa extratereştrilor, se spune că prima informare publică despre Federaţia Galactică a Luminii (FGL) va fi făcută în perioada iunie-august 2012. În ceea ce priveşte Consiliul Andromeda (CA) şi civilizaţiile extraterestre care intră în componenţa lui, planul de desfăşurare a informării publice este puţin diferit, dar în esenţă el a fost programat să înceapă în aceeaşi fereastră de timp (iunie-august 2012). Vom detalia acest plan al CA într-un episod viitor.

Din punct de vedere psihologic, anunţurile despre existenţa civilizaţiilor extraterestre şi despre legăturile lor cu pământenii şi cu unele dintre guvernele lumii vor avea un impact major asupra maselor de oameni şi tocmai de aceea, aşa după cum am arătat, planul de desfăşurare al Primului Contact între omenire şi aceste civilizaţii ET va fi etapizat astfel încât el să permită o asimilare eficientă de către populaţia globului, chiar dacă această "acomodare" ideologică va fi mult accelerată.

Aceste informări vor fi făcute în mod repetat chiar de către Guvernele ţărilor. Pe de altă parte, în întreaga lume va fi difuzat mesajul civilizaţiilor extraterestre benefice în toate limbile.

Ca urmare a acestei introduceri a civilizaţiilor ET benefice în conştiinţa umanităţii, reprezentanţii ET vor începe un program de educare personală care vizează mai multe tipuri de subiecte. Ultima fază a acestui program implică aterizarea navelor extraterestre şi realizarea primului contact între oameni şi fiinţele extraterestre în anumite zone ale globului.

Informaţiile actuale arată că în prima lună după realizarea contactului dintre oameni şi extratereştri se va începe deja transferul de tehnologie, care va include şi programul de educare a populaţiei în ceea ce priveşte folosirea corespunzătoare a acelor tehnologii. În cea de a doua lună se va începe de-poluarea apelor şi, în general vorbind, reînnoirea ecosistemului terestru.

În cea de a treia lună de la Primul Contact se va realiza contactul şi cu populaţia din interiorul Pământului (Shambala). Începând cu a patra lună de după Primul Contact o anumită parte a populaţiei terestre va fi evacuată în Shambala, iar o altă parte a populaţiei va pleca pe navele din flota extraterestră către alte planete.

Aceste evacuări ale populaţiei din anumite zone ale planetei sunt în legătură cu transformările de natură geodezică care pot să aibă loc pe Pământ.

[continuare în partea a douazecisicincea]

Sursa: AIM
No comments:

Post a Comment