Tuesday, July 17, 2012

2012 - intervenţia extraterestră pe Pământ (16b)

[urmare din partea a patruzecisiuna]

În perioada imediat următoare vor fi date publicităţii pentru prima dată în istorie o serie de documente excepţionale prin importanţa lor, care vor face lumină şi vor dovedi o serie întreagă de acţiuni inimaginabil de perverse ale "Iluminaţilor", cum ar fi cel mai mare furt bancar din istorie etc.

Toate documentele prezentate până acum, deşi importante, vor părea irelevante în comparaţie cu dezvăluirile ce vor începe foarte curând, care vor prezenta întregii lumi adevărul despre bazele subterane construite de Guvernul Ocult în colaborare cu "micii cenuşii", despre "proiectele negre" neguvernamentale, ori despre ingineria reversă având ca model zeci şi zeci de nave extraterestre (sau rămăşiţe ale acestora) ce au fost recuperate după prăbuşirea lor.

Nimeni nu mai poate spune acum că nu se petrece nimic în lume. Totul a început să fie diferit, chiar şi structura ADN-ului nostru, iar aceste transformări suntireversibile. Cu cât energiile elevate şi lumina ce provin din centrul galaxiei învăluie şi pătrund din ce în ce mai mult planeta noastră, cu atât mai mult puterea cabalei criminale scade în intensitate. Mai multă lumină înseamnă întotdeauna mai puţin întuneric.

Toate domeniile şi toate sistemele: social, financiar, politic, astrologic, de mediu, galactic etc. sunt într-un proces accelerat de transformare. Când priveşti totul din punct de vedere global, observi impactul enorm, care este mult mai accentuat decât elementele izolate, pe care în general vorbind oamenii - mai cu seamă cei nepregătiţi şi superficiali - le caută, urmărind să se ghideze după ele. Ei tind să se focalizeze asupra unor chestiuni secundare, fiind distraşi de la evenimentele cu adevărat importante. Cei mulţi par să fie hipnotizaţi de "fum şi flăcări", fără să vadă însă "marile arme şi acţiunile importante". Fitilul a fost însă aprins şi în curând vom urmări cu toţii "focurile de artificii" anunţate în urmă cu ceva timp de Drake.

Într-adevăr, se poate spune că adevărata "agitaţie" a început de la mult aşteptatul anunţ al lui Drake în ceea ce priveşte Operaţiunea Green Light, care se referă la începutul arestărilor în masă ale membrilor cabalei criminale a masonilor. Pe 27 iunie acest anunţ a devenit repede viral pe toate "lungimile de undă" ale internetului, deoarece el certifică informaţiile şi anunţurile făcute de Drake în primul şi totodată celebrul interviu care i-a fost luat de David Wilcock pe 28 martie 2012. t (Operaţiunea Undă Verde sau Operaţiunea Lumină Verde).

În ciuda veştilor încurajatoare şi a entuziasmului justificat, ce s-a răspândit în rândul tuturor celor interesaţi de acest aspect fundamental al societăţii în care trăim, lunile au trecut fără ca ceva major să se fi petrecut în acest sens, deşi au fost date mai multe termene pentru demararea arestărilor în rândurile "Iluminaţilor", începând chiar cu luna aprilie. Aceasta a făcut ca Drake şi Wilcock să devină ei înşişi oarecum frustraţi de aparenta lipsă de acţiune a "băieţilor buni" de la Pentagon.

Ca urmare, criticile şi deziluziile celor care au sperat, dar nu au fost împliniţi în aşteptările lor, nu au întârziat să apară, fiind îndreptate tot mai mult împotriva lui Drake şi a susţinătorilor săi.
Se poate spune că acel remarcabil interviu l-a introdus pe Drake în lupta acerbă cu cabala criminală a masonilor, ca "purtător de cuvânt" asumat al facţiunii pozitive a generalilor de la Pentagon. Înainte de interviu, Drake şi David Wilcock au discutat şi au comparat informaţiile pe care fiecare dintre ei le avea de la surse importante din aparatul guvernamental şi din cel militar, ajungând amândoi la concluzia că în curând va începe o acţiune importantă de arestări în masă ale membrilor "elitei" satanice criminale, care a fost numită de cei de la Pentagon: Operaţiunea Green Light.

Iată însă că pe 27 iunie 2012, Drake anunţa într-o stare surescitată şi chiar exuberantă ultimele informaţii primite de la sursele militare din interiorul Pentagonului, informaţii despre care el a spus că le consideră excepţionale şi pe care este nerăbdător să le împărtăşească cu cei care îl ascultă. La modul sintetic, el a rezumat în trei puncte ceea ce generalii de la Pentagon l-au rugat să anunţe întregii omeniri:

1. "Cavaleria soseşte" - sau cu alte cuvinte forţele militare sunt pregătite să intervină şi anunţă astfel începutul arestărilor;
2. Dacă armata va avea nevoie de asistenţă în ceea ce priveşte arestările în masă care vor începe în zilele următoare sau pentru protejarea unor obiective civile şi de serviciu public (cum ar fi uzinele electrice, centralele de comunicaţii, turnurile de telefonie etc.), atunci ea va face apel la ajutorul miliţiilor locale civile şi la cel al populaţiei. Totuşi, opinia generalilor de la Pentagon este aceea că nu va fi necesară o asemenea intervenţie din partea civililor;
3. Facţiunea militară pozitivă îndeamnă oamenii: "Rămâneţi pe poziţii şi urmăriţi focurile de artificii".

Drake a anunţat de asemenea că data de 4 iulie (când se sărbătoreşte ziua Independenţei Americii) va fi probabil ziua adevăratei independenţe a poporului şi chiar a lumii întregi. Cu alte cuvinte, Drake a anunţat începerea Operaţiunii Green Light în următoarea săptămână de după 27 iunie şi cel târziu până la data de 4 iulie, afirmând că militarii sunt acum ferm pregătiţi pentru demararea acestei acţiuni.

De asemenea, el a anunţat că a primit informaţii confidenţiale despre summit-ul G20 ce a avut loc la Rio de Janeiro între 20-22 iunie 2012 (reunit sub titulatura de Conferinţa Naţiunilor Unite pentru Dezvoltarea Mediului), unde se dorea de fapt crearea unei Constituţii la nivel global, precursoare a Noii Ordini Mondiale, care să ducă mai apoi la implementarea Legii Marţiale în SUA şi în alte câteva ţări importante ale lumii.

Pentru opinia generală, summit-ul respectiv s-a deghizat într-un simpozion al protejării mediului înconjurător, dar în realitate el a urmărit să traseze anumite strategii care să impună legi pentru aşa-numitele "taxe verzi", adică nişte plăţi usturătoare de protejare a mediului ambiant. Acestea ar urma să fie incluse într-un document numit Agenda 21, ce va fi administrat de ONU. În realitate, acest document urma să fie actul final care să contribuie la impunerea Noii Ordini Mondiale.

Felul în care s-au desfăşurat însă lucrurile la Conferinţa summit-ului G20 atestă faptul că "Iluminaţii" au pierdut în mare parte controlul şi influenţa în guvernele şi instituţiile lumii; participanţii şi preşedinţii de state şi-au aruncat unii altora acuze mai mult sau mai puţin voalate, ironii şi reproşuri, făcând astfel ca întrunirea să eşueze lamentabil. Despre aceasta a vorbit într-un mod edificator chiar Lordul Christopher Monckton, participant la summit-ul G20.
El a afirmat (minutul 6:10) că documentul original al summit-ului a menţionat că nu schimbările climatice sau de mediu reprezintă problema cea mai importantă a umanităţii în prezent, ci că aceasta este sărăcia. Ca urmare, discuţiile s-au focalizat mai apoi asupra eliberării de sărăcie (7:15). Mai mult decât atât, conform anunţului făcut mai apoi de Bejamin Fulford, 100 de naţiuni ale lumii au stabilit atunci să contribuie cu un fond comun de 513 miliarde de dolari pentru eradicarea într-o primă fază a sărăciei pa Pământ.

Aceasta a constituit o grea lovitură pentru "elita" satanică a masonilor, care era obişnuită ca toate guvernele să joace după cum ea dictează.

Simultan cu "scurgerea" acestor informaţii secrete din culisele summit-ului, au început să apară rapoarte despre aproximativ 20 de operaţiuni militare sub acoperire care aveau loc (spre sfârşitul lunii iunie) pe teritoriul Americii, în mari oraşe ale acesteia, dintre care Saint Louis (statul Missouri) era cel mai important.

Aceste mişcări de trupe care au fost comandate de cabala criminală a masoneriei aveau în intenţie semănarea gradată a panicii în rândurile populaţiei americane şi doreau de asemenea stabilirea unor poziţii strategice în vederea instaurării Legii Marţiale.

Totuşi, această mişcare militară a "Iluminaţilor" a fost şi ea sortită eşecului; Drake a anunţat că 99,9% dintre aceste operaţiuni militare sub acoperire au fost deja stopate. El a făcut de asemenea unele comentarii despre situaţia procesului intentat cabalei criminale a masoneriei prin intermediul lui Neil Keenan şi Keith Scott, iar pe 28 iunie a făcut unele completări cu privire la situaţia generală pe site-ul lui:AmericanNationalMilitia.com.

În paralel cu aceste informaţii, Benjamin Fulford a anunţat că Societatea Dragonului Alb poartă negocieri intense cu membrii "elitei" masonice - în special cu familiile conducătoare ale acesteia, adică Rothschild şi Rockefeller - pentru ca ei să se predea şi să renunţe definitiv la planul de instaurare a Noii Ordini Mondiale.

Pe de altă parte, la un alt summit al G20 de la Los Cabos din Mexic, desfăşurat între 18 şi 19 iunie 2012, s-a hotărât o colaborare internaţională cât mai strânsă care să conducă omenirea spre un viitor luminos. În special China, prin vocea preşedintelui ei (Hu Jintao), a insistat pentru introducerea unui nou sistem economic mondial. Detalii despre această acţiune foarte puternică a Chinei pot fi citite în articolul din China Daily la adresa: http://www.chinadaily.com.cn/.../content_15515896.htm.

Sfârşitul lunii iunie şi începutul lui iulie a arătat de asemenea că practicile obişnuite de furt şi inimaginabila corupţie, în care erau antrenate toate băncile afiliate sistemului central bancar impus de bancherii "Iluminaţi", pur şi simplu nu mai pot fi realizate; mai mult decât atât, maşinaţiunile lor infernale încep să iasă acum la suprafaţă foarte repede.

Este cazul, de pildă, al băncii Barclay din Anglia (a doua cea mai mare bancă din această ţară), a cărei conducere a fost pusă sub acuzare de către autorităţi datorită manipulării frauduloase a dobânzilor, cu mari pierderi pentru clienţii lor. Deşi aceste evenimente dramatice în sistemul bancar şi financiar mondial nu sunt încă prezentate în mass-media, ori sunt prezentate tangenţial şi cu explicaţii false, totuşi adevărul este că acţiunile de arestare au început şi totul merge conform planului îndelung pregătit de facţiunea "băieţilor buni" de la Pentagon.

Controlul asupra mass-media este practic una dintre ultimele redute care le-a mai rămas cabalei criminale şi, datorită marii laşităţi şi a corupţiei groteşti care există în rândul celor care conduc trusturile media, ştirile încă nu sunt difuzate în dimensiunea lor reală la nivel mondial.

Totuşi, sub presiunea crescândă a tot mai multe arestări care sunt realizate în ultimele zile şi sub iminenta prăbuşire a structurilor puse la punct de "elita" satanică a masoneriei, mass-media principală va trebui să înceapă să prezinte şi ea întregul adevăr, chiar dacă acesta va atrage după sine repercusiuni neplăcute la nivelul structurilor ei de conducere, care fără îndoială vor fi atunci înlocuite din temelii.

La început aceste anunţuri vor fi făcute destul de timid (în special televiziunile locale vor acţiona în acest sens), însă mai apoi totul va fi prezentat exact aşa cum este, într-un şuvoi nemaivăzut de ştiri şi evenimente care vor arăta lumii adevărata faţă a celor care conduc omenirea din umbră.

Actualmente, controlul media încă mai este realizat cu cerbicie de către "Iluminaţi" şi asta a determinat, de exemplu, ca televiziunile să se bâlbâie cu privire la cazul preşedintelui băncii Barclay, Marcus Agius, despre care se spune că şi-a dat demisia; în realitate, el a fost arestat. La fel s-a petrecut şi cu directorul general al băncii britanice, Bob Diamond.

Cu această ocazie, Autorităţile de Reglementare Bancară din marea Britanie au amendat banca Barclay cu cea mai mare sumă din istorie, mai precis, 483 de milioane de dolari. Simultan au fost demarate cercetări extinse la alte 20 de mari bănci din interiorul sistemului bancar britanic, despre care se bănuieşte că au participat de asemenea la manipularea acestor dobânzi (LIBOR şi EUROBOR).

Pentru a avea o imagine cuprinzătoare asupra acestui imens scandal, care este cel mai mare scandal de corupţie şi furt din istoria umanităţii, se poate urmări prezentarea sintetică din clipul video de aici:
Aceste bănci, făcând uz de corupţie pentru a manipula astfel cele două tipuri de dobânzi, au furat efectiv din buzunarele fiecărui cetăţean al planetei, acumulând profituri uriaşe. Cu toate acestea, guvernele Americii şi Europei împovărează şi mai mult populaţia prin suportul bancar şi recapitalizările băncilor pe seama taxelor şi a contribuţiei oamenilor.

Scandalul LIBOR nu se va încheia precum celelalte scandaluri, care au fost muşamalizate de intervenţia "elitei" satanice masonice, ci va fi mediatizat din ce în ce mai mult, pentru a fi cunoscut de fiecare om de pe planetă. Aceasta este necesar pentru ca lumea să înţeleagă felul în care este manipulată şi efectiv jecmănită de către odioşii "Iluminaţi", care pregătesc pentru ea un viitor negru de supunere şi de sclavie.

În ultimele luni au fost declanşate mai multe scandaluri bancare în lumea financiară, iar bancherii malefici de la conducerea acestor instituţii au primit lovituri foarte grele, însă scandalul LIBOR depăşeşte în dimensiuni orice s-ar fi putut imagina până în momentul prezent, astfel încât el trebuie să devină "cireaşa de pe tortul" care celebrează abandonarea sistemului bancar şi financiar actual. Toate datele, referinţele şi amănuntele despre marele scandal bancar LIBOR, însoţit şi de un clip video edificator, pot fi urmărite aici: http://lightworker29501.com/...let-the-mass-arrests-begin/.

Nici sistemul bancar din America nu o duce mai bine. După loviturile nimicitoare pe care le-a primit în anul 2008 (chiar dacă în mare parte ele au fost orchestrate tot de cabala criminală a masoneriei), acum primele cinci bănci cele mai importante: Citigroup Inc., Bank of America Corp., JP Morgan Chase & Co. şi Morgan Stanley au realizat nişte aşa-numite "testamente" ale activităţii lor, în cazul în care vor da faliment ca urmare a impunerii legii Dodd-Frank de reformă financiară, ce stipulează transparenţa totală a oricăror tranzacţii financiare.

Detalii ale acestei acţiuni fără precedent pot fi citite în articolul de pe site-ul agenţiei de ştiri Reuters, la adresa: http://www.reuters.com/.../us-banks-bailouts-wills.

Până şi postul american de ştiri CNBC, care face parte din reţeaua principală a mass-media, a admis în direct că marile bănci ale lumii au făcut din clienţii lor nişte sclavi economici virtuali. Acesta este unul dintre cele mai evidente semne de ieşire gradată de sub controlul exercitat de cabala criminală; declaraţia postului poate fi urmărită aici:
Până când mass-media principală internaţională va abandona complet supunerea în faţa "elitei" şi va deveni parte integrantă şi foarte importantă din informarea corectă şi detaliată a populaţiei globului, cei mai mulţi oameni se îndreaptă spre ştirile şi informarea care circulă pe internet, ceea ce a determinat scăderea dramatică a rating-urilor de audienţă pentru canalele de ştiri consacrate în mass-media. Cu alte cuvinte, cabala criminală a masoneriei îşi trăieşte ultimele clipe ale influenţei ei mondiale.
[continuare in partea a patruzecisitreia]

Sursa: AIM

No comments:

Post a Comment