Friday, July 27, 2012

2012 - intervenţia extraterestră pe Pământ (21b)


[urmare din partea a cincizecisiuna]

Lumea a devenit astfel o "junglă" a luptei pe viaţă şi pe moarte, conform concepţiei care a prins viaţă în "tranşeele" burselor şi afacerilor capitaliste: noi şi ei, prieteni şi duşmani, "viaţă" şi "moarte" în afaceri. Chiar dacă militarii ar fi mai îndrituiţi să gândească în acest mod, deoarece aceasta este însăşi natura activităţii lor, totuşi în mod paradoxal exact din rândurile lor s-a structurat cel mai însemnat procent al facţiunii benefice ce acţionează pentru eliberarea omenirii de sub tirania cabalei criminale a masonilor.

Sursele indică faptul că, după ultimele estimări de la sfârşitul săptămânii trecute, procentul "băieţilor buni" de la Pentagon a crescut la 70 - 75 %. Aceasta are o importanţă fundamentală în vederea înfăptuirii cu succes a transformărilor viitoare pe planeta noastră.

Chiar dacă mulţi nu înţeleg încă semnificaţiile tuturor acţiunilor şi evenimentelor care se petrec în lume, totuşi trebuie spus că ele contribuie la înaintarea planului divin foarte complex ce a fost prevăzut pentru planeta noastră în aceste timpuri de răscruce. Aceste evenimente se vor intensifica tot mai mult în zilele şi mai ales în săptămânile care vor urma. Începând din luna octombrie, planeta noastră va începe să experimenteze noi stări existenţiale, atât la nivel geodezic, cât şi la nivel social, politic, economic etc.

În perioada imediat următoare oamenii de ştiinţă vor anunţa faptul că întreaga planetă a înregistrat modificări masive ale modelelor ei energetice fundamentale, care au fost măsurate şi înregistrate în ultimii ani. Aceste modificări de natură energetică la nivel planetar se datorează expansiunii colosalei energii care provine din centrul galaxiei şi care inundă din ce în ce mai mult planeta noastră şi întregul sistem solar. Transformările care sunt aşteptate de populaţia globului nu se vor petrece însă după modelul filmelor de la Hollywood, ci ele vor progresa gradat până când se va ajunge la situaţia decisivă a unei transformări radicale a paradigmei vieţii pe Pământ.

Aşa după cum putem constata, la început aceste transformări sunt aproape imperceptibile. În această categorie intră, de pildă, modificarea subtilă - dar cu toate acestea foarte puternică - a percepţiei maselor de oameni privitoare la instituţiile bancare; manifestarea gradată şi fragmentată a amplitudinii dezastrelor pe planeta noastră, graţie monitorizării şi asistenţei tehnologice pe care civilizaţiile extraterestre benefice (mai ales Federaţia Galactică a Luminii (FGL)) ne-o acordă; interesul crescut al unor lideri ai lumii de a se preocupa din ce în ce mai mult de binele popoarelor pe care ei le conduc şi nu pentru a servi interesele cartelurilor ce formează cabala criminală masonică.

Aceste transformări subtile reprezintă rezultatul nenumăratelor acţiuni, iniţiative şi înţelegeri care au fost făptuite în ultimii ani de către reprezentanţii ET şi aliaţii lor de pe Pământ, în cooperare cu membrii organizaţiilor secrete pentru eliberarea societăţii umane de sub tirania cabalei masonice.

Pe măsură ce lucrurile evoluează şi omenirea se apropie de anumite momente-cheie de natură cosmică, aceste transformări - care la început au fost subtile - se vor accentua tot mai mult. Populaţia planetei a început cumva să înţeleagă faptul că vremea "Iluminaţilor" a trecut şi că aceştia trebuie să plece pentru totdeauna.

Persoanele care actualmente ocupă funcţii importante de răspundere (cum ar fi generalii din facţiunea militară pozitivă de la Pentagon, Şerifii Federali şi înalţii ofiţeri din organismele de securitate internaţională, unii experţi financiari şi din alte domenii importante ale vieţii societăţii etc.), care au capacitatea de a acţiona în sensul îndepărtării "elitei" satanice a masonilor din poziţiile-cheie pe care ei le ocupă în administraţia şi conducerea lumii, realizează tot mai mult în ultima perioadă că drumul de acces spre acest deziderat este acum deschis şi, ca atare, ei au început să acţioneze în forţă.

Astfel, următoarea notificare pentru Operaţiunea Green Light va fi cea majoră şi de atunci înainte totul va căpăta o altă turnură pe Pământ. Acest moment este aproape.

Sursele au informat că în urmă cu câteva zile a avut loc o întâlnire între delegaţii umani ai facţiunii benefice de pe Pământ şi reprezentanţii ET ai FGL, pentru o primă evaluare a progreselor în planul general de acţiune şi, de asemenea, pentru a stabili direcţiile principale de acţiune în viitor pentru binele planetei şi al omenirii.

În conformitate cu informaţiile primite, întâlnirea a avut loc pe una dintre navele principale ale FGL din spaţiul cosmic din apropierea Pământului şi s-a încheiat într-un deplin consens între ambele părţi. Federaţia Galactică a Luminii deja a început să acţioneze pentru îndeplinirea primului punct din planul stabilit de comun acord, care vizează o manifestare uluitoare şi din ce în ce mai pregnantă a navelor FGL pe cerul planetei noastre, în vederea pregătirii Primului Contact. Prezentăm în continuare mai în detaliu anumite etape ale planului iniţial al Primului Contact, care a fost expus în articolele anterioare.

Mai multe echipe de legătură, formate din fiinţe ET aparţinând rasei umane - care provin însă de pe alte planete ce fac parte din FGL - vor realiza gradat acţiunea de pregătire a acestui contact esenţial între omenire şi civilizaţiile ET benefice. La început, aceste echipe vor face o serie de prezentări universale; pentru aceasta au fost planificate două tipuri de programe.

Primul dintre ele vizează acţiunea unor mici unităţi de două până la şase nave (OZN-uri), care vor ateriza în anumite locuri, permiţând astfel populaţiei să le observe; reprezentanţii FGL chiar vor ieşi din aceste nave pentru a vorbi cu populaţia şi a o informa despre tehnologia acelor OZN-uri şi despre menirea lor în acel loc şi pe planeta noastră.

Al doilea program se referă la posibilitatea de a vizita uriaşele nave-mamă ale FGL, care se află în spaţiul cosmic, în apropierea Pământului. Înaintea aterizărilor în masă se vor efectua de asemenea zboruri masive ale navelor mici de recunoaştere pe cerul planetei.

Un alt punct important al planului de realizare a Primului Contact al omenirii cu civilizaţiile ET benefice - al cărui actor principal, într-o primă fază, va fi Federaţia Galactică a Luminii - este oferirea unor tehnologii novatoare şi a unor dispozitive aferente acestora oamenilor de pe Pământ, ce vor transforma din temelii tot ceea ce noi cunoşteam până acum, toate capacităţile noastre de transport, de alimentare cu energie şi de comunicaţie. Pe lângă acestea omenirea va cunoaşte noi modalităţi de purificare şi dezvoltare a mediului înconjurător, ceea ce îi va permite să repare răul imens pe care l-a produs acestei planete într-un timp atât de scurt.
Reprezentanţii Federaţiei Galactice a Luminii ne vor iniţia de asemenea într-o nouă modalitate de comunicare, un fel de eră post-Internet, care va fi mult mai uşoară şi mai captivantă decât reţeaua actuală a Internetului mondial, atât din punctul de vedere al socializării şi al informării, cât şi din punctul de vedere al entertainment-ului. Vom deţine astfel aparate simple şi uşor de utilizat pentru a obţine instantaneu aproape orice tip de informaţie dorim; de asemenea, acele dispozitive ne vor permite să contactăm gratuit orice persoană de pe planetă.

Cheia acestor transformări extraordinare o va constitui saltul la un nivel mult superior al tehnologiei, prin comparaţie cu cel actual, care va implica computere organice. Datorită lor, fiecare persoană va putea fi recunoscută în mod automat pretutindeni în lume, graţie frecvenţei sale unice de vibraţie, care îi este particulară.

Spre deosebire de calculatoarele actuale, cele organice vor interacţiona cu procesele noastre mentale, furnizându-ne perspective holografice tridimensionale care conţin date, imagini etc. De pildă, sistemul comercial se va baza pe un sistem telepatic 3D, care va fi holografic şi color.

Comunicarea dintre oameni va avea, cel puţin la început, anumite caracteristici aproape "magice" pentru cei care nu sunt obişnuiţi cu virtuţile tehnologiei avansate sau cu unele aspecte iniţiatice, care ţin de legile de funcţionare ale mentalului şi ale Universului.

Astfel, oricine va dori să comunice cu o altă persoană va trebui doar să vizualizeze acea persoană şi microcomputerul lui personal o va contacta. Acest sistem de comunicare va include de asemenea un translator universal, precum şi un sistem special de apelare, care va fi strâns legat de "semnătura" noastră unică ca frecvenţă de vibraţie.

Pe de altă parte, fiecare familie va deţine un dispozitiv ce converteşte energia luminii în materie, astfel încât nimănui nu-i va mai lipsi hrana sau îmbrăcămintea; acele dispozitive vor materializa aceste necesităţi ale vieţii noastre şi ele vor constitui de fapt faimoasele replicatoare despre care am amintit în articolele precedente.

Nimeni nu va mai suferi de foame, de sete, de lipsa unui adăpost, ori de mijloacele de trai, care în scurt timp vor deveni chiar abundente, graţie minunatelor programe de realizare a prosperităţii la nivelul întregii omeniri, asistate de experienţa şi tehnologia avansată a civilizaţiilor ET benefice.

De asemenea, tehnologia transportului va suferi modificări fundamentale. Vom începe să călătorim cu o generaţie de mijloace de transport care se bazează pe o cu totul altă tehnologie decât am fost noi obişnuiţi până acum. Vehiculele noastre personale de transport vor levita la o mică înălţime de la sol şi vor fi capabile să circule cu viteze de până la 800 km/h.

Avioanele, aşa cum le cunoaştem în prezent, vor dispare din activitatea comercială şi de zbor, fiind înlocuite cu dispozitive care vor funcţiona pe baza unei tehnologii magnetice speciale, acest fapt corelându-se perfect cu anunţul recent făcut lumii întregi de Fundaţia Keshe, pentru luna septembrie a acestui an. Viteza acestor nave de transport pasageri şi mărfuri va fi de 10-50 de ori mai mare decât cea a avioanelor de linie actuale, permiţând atingerea oricărui punct de pe glob în doar câteva minute.

Alternativ, vor fi puse la dispoziţie şi anumite dispozitive de teleportare, pentru realizarea unor deplasări de urgenţă sau a celor care implică distanţe foarte mari, ce depăşesc spaţiul terestru. Federaţia Galactică a Luminii va asista de asemenea omenirea în construirea unui sistem complex şi automat de "autostrăzi" aeriene.

În paralel se va demara un amplu program de practici medicale, pentru a alinia tehnologia modernă a medicinii cu tehnologia extrem de avansată a FGL în acest domeniu. În legătură cu astfel de aspecte, FGL va pune la dispoziţia savanţilor de pe Pământ tehnologia care va face posibil transferul unei cantităţi enorme de date ştiinţifice şi de altă natură direct la nivelul cortexului cerebral, economisind astfel un timp preţios. Bazele medicinei vor fi astfel fundamental reorientate şi înţelese de pe principii reale, profunde şi holografic implicate.

Totodată, omenirea va începe să înţeleagă minunile "inteligenţei artificiale"; graţie dispozitivelor extraordinar de avansate care ne vor fi puse la dispoziţie de civilizaţiile ET benefice din cadrul principalelor Confederaţii Galactice, vom fi capabili să refacem în mod gradat mediul ambiant şi să "vindecăm" planeta pe care am îmbolnăvit-o printr-o exploatare dementă şi egoistă.

În ceea ce priveşte producţiile de serie sau construcţiile, acesta va fi unul dintre obiectivele importante pe care FGL şi-l va asuma cu multă responsabilitate. Graţie unor dispozitive tehnologice extrem de avansate, vom putea elimina sau ridica în doar câteva zile orice construcţie pe Pământ.

De asemenea, industria manufacturieră va fi retehnologizată şi automatizată în întregime în doar câteva zile. Vom fi astfel capabili să ne construim mai apoi singuri casele de locuit exact aşa după cum vrem şi să planificăm colectiv caracteristicile oraşelor în care dorim să locuim. Zonele rurale vor fi redate pe deplin naturii, fiind plasate lângă păduri şi pajişti mirifice. Datorită replicatoarelor de hrană, îmbrăcăminte şi altor necesităţi ale traiului, dependenţa de agricultură şi industrie va fi complet eliminată.

În toate aceste procese transformatoare care vor avea loc în viitor, nu trebuie să uităm nicio clipă că tehnologia reprezintă de fapt un mijloc care ne este pus la dispoziţie de conştiinţă, pentru a ne crea un mediu cât mai plăcut posibil. În felul acesta, pentru omenire se vor pune bazele de trecere de la o societate planetară, la o societate galactică.

Pentru realizarea cu succes a acestui ţel, avem nevoie să conlucrăm în mod armonios cu fiinţele extraterestre benefice care ne asistă pline de iubire şi de înţelegere. În momentul actual, obiectivul principal al FGL este acela de a asista într-un mod rapid şi eficient o tranziţie militară, politică şi economică la nivelul întregii lumi, pentru a pregăti astfel marea translaţie a omenirii la un nivel superior de vibraţie a conştiinţei.

În acest scop, au fost deja pregătite uriaşe sume de bani - provenite din fondurile colaterale despre care am scris în articolele anterioare - pentru a fi distribuite îndată ce se realizează înlocuirea sistemului actual financiar cu noul sistem de tranzacţionare. În această privinţă, totul este pregătit şi aşteaptă: fondurile, reţelele de bănci şi recipienţii financiari. FGL şi Consiliul Andromeda (CA) au contribuit de asemenea în mod decisiv la forţarea unor demisii şi arestări esenţiale ale unor membri ai cabalei masonice, ce împiedicau sau amânau realizarea unor etape importante ale planului general.

Acţiuni asemănătoare au fost realizate şi în ceea ce priveşte unele modificări importante în structurile guvernamentale ale unor state de pe suprafaţa Pământului. Pentru omul obişnuit, evenimentele respective au părut integrate în cursul normal al lucrurilor, dar ele au avut fiecare însemnătatea lor particulară şi, văzute de la un nivel mult mai înalt de percepţie şi de planificare, ele contribuie - ca nişte cărămizi esenţiale, ce sunt aşezate sistematic una peste cealaltă - la edificarea marii "construcţii" a libertăţii ce va triumfa în curând pe planeta noastră.

Multe documente şi înţelegeri au fost deja semnate şi parafate, astfel încât în curând multe dintre guvernele lumii vor demisiona sau se vor reforma din temelii. ONU va fi reorganizat integral, iar lumea va cunoaşte un set complet nou de reguli de comportament, pe care va trebui să le respecte. Astfel, vechile paradigme păguboase vor fi pentru totdeauna abandonate. Corporaţiile şi cartelurile vor dispare, la fel ca şi uzinele electrice de alimentare cu energie a oraşelor.

[continuare in partrea a cincizecisitreia]

Sursa: AIM





No comments:

Post a Comment