Sunday, July 22, 2012

2012 - intervenţia extraterestră pe Pământ (19a)

[urmare din partea a patruzecisisasea]

Odată cu începerea Operaţiunii Green Light, activitatea reprezentanţilor civilizaţiilor ET benefice - care asistă şi ajută omenirea pentru realizarea planului divin de translaţie la o frecvenţă superioară de vibraţie a conştiinţei - a devenit mai intensă şi mai evidentă; unii dintre aceşti reprezentanţi contribuie efectiv la discuţiile despre negocierea termenilor de predare a "Iluminaţilor".

Fiinţele extraterestre care participă la aceste întâlniri nu se deosebesc cu nimic de fiinţele umane la înfăţişare, dar uneori îşi iau pentru scurt timp adevăratul chip ce corespunde speciei lor (ele sunt umane, dar au anumite trăsături de natură fiziologică ce le deosebesc de pământeni), pentru a reveni mai apoi la "versiunea" iniţială, adaptată pentru întâlnirea de negociere pe Pământ.

Scopul principal al acestei "metode" este de a demonstra membrilor "elitei" satanice că oamenii sunt într-adevăr susţinuţi cu putere în acţiunile lor de către mai multe civilizaţii extraterestre benefice foarte avansate, slăbind în acest fel dispreţul şi aroganţa satanică a "Iluminaţilor" pentru specia umană de pe planeta noastră. Unii dintre membrii "elitei" masonice par să înţeleagă mesajul şi depun armele fără prea multe discuţii; alţii, însă, se opun în continuare cu îndârjire.

Foarte multe elemente sunt de culise, foarte multe lucruri nu sunt spuse şi nu sunt cunoscute de către masele largi de oameni, dar ele sunt împlinite totuşi după un plan foarte exact şi riguros de acţiune a facţiunilor benefice militare şi a extratereştrilor benefici. În unele domenii transformările sunt evidente, cum ar fi de pildă mediul politic internaţional, care este foarte tensionat; ori mediul economic, unde pieţele de capital au fost foarte mult marcate în ultimele luni de felurite scandaluri bancare, de evoluţia valutelor şi de presiunea datoriilor.

Înainte ca Pământul şi o parte din omenire să părăsească dimensiunea fizică (3D), ascensionând la o frecvenţă superioară de vibraţie - adică într-o realitate paralelă superioară celei actuale din planul fizic grosier -, membrii cabalei criminale fac tot ceea ce le stă în putinţă pentru a se agăţa în continuare de rămăşiţele influenţei lor în lume şi de bogăţiile fabuloase pe care le-au adunat de-a lungul anilor.

Această rezistenţă din partea "elitei" satanice a masonilor polarizează masele de oameni chiar şi fără cunoştinţa acestora. Astfel, se produce un fel de "separare" a fiinţelor, care pregăteşte diferitele categorii de oameni pentru marele salt în frecvenţă de vibraţie ce se va manifesta la o intensitate maximă în luna decembrie 2012. Cel mai probabil va urma o epurare ca un fel de selecţie în rândul populaţiei Pământului, ce va avea la bază dominanta vibraţiei personale; intenţiile, tendinţele, faptele noastre au lăsat "urme" în structura subtilă a fiinţei (în corpurile ei subtile, în aura sa), iar aceste "impregnări" energetice o vor orienta spre locul din Univers unde este cel mai potrivit pentru a-şi continua evoluţia.

Purificarea lumii va avea loc la multe nivele şi tocmai de aceea este foarte important ca oamenii să cunoască aspectele esenţiale ale situaţiei pe Pământ, pentru ca măcar în al unsprezecelea ceas aceştia să se trezească şi să contribuie astfel la progresul umanităţii. Oamenii au nevoie să vadă că cei care i-au asuprit atâta timp, care i-au exploatat şi care i-au îmbolnăvit prin felurite căi satanice au fost definitiv îndepărtaţi şi nu vor mai putea face niciodată rău societăţii care se structurează în prezent pe această planetă.

Pentru unii dintre membrii cabalei criminale a masonilor programele de reabilitare subtilă, care implică o tehnologie extraterestră foarte avansată (ele vor fi efectuate mai ales de Federaţia Galactică a Luminii şi de Consiliul Andromeda) vor da rezultate bune; pentru alţi membri din rândul "elitei" masonice, chiar şi aceste programe nu vor putea realiza foarte mult, astfel încât sufletele respective vor fi "reciclate" după alte principii ale manifestării.

Problema cu mulţi dintre cei care încep să afle despre lupta actuală ce se duce între omenire şi "Iluminaţi" este că ei aşteaptă pur şi simplu ca altcineva să vină să-i salveze, supărându-se dacă aceasta nu se petrece atunci când vor ei, reproşând atunci când "termenele" de realizarea a anumitor acţiuni nu sunt respectate sau chiar blamându-i pe cei care muncesc din greu ca să ajute la realizarea acestor transformări.

Lipsa maturităţii spirituale şi a intuiţiei îi face adeseori să nu vadă pădurea din cauza copacilor; astfel, ei confundă situaţia actuală cu o desfăşurare robotică şi rigidă a evenimentelor, pierzând din vedere faptul că acestea au o dinamică extraordinară şi că sunt supuse miliardelor de influenţe ce trebuie gestionate cu atenţie, astfel încât cursul general să fie integrat armonios şi pe cât posibil fără efecte dure asupra omenirii.

Succesul transformărilor spirituale şi tehnologice pe Pământ nu depinde de respectarea sau nerespectarea unor termene (deşi acestea pot reprezenta anumite jaloane în lupta care se duce), ci mai ales de trezirea conştiinţei oamenilor şi de puterea lor de înţelegere a situaţiei, care îi va determina atunci să se unească şi să acţioneze la unison pentru realizarea etapelor minunate ale acestui plan grandios la nivel cosmic.

În acest proces, transformarea individuală ajută la transformarea accelerată a comunităţii; tocmai de aceea, acţiunile noastre mentale şi fizice - atunci când sunt realizate în mod armonios - reprezintă însăşi "substanţa" din care se construieşte mai apoi viitorul nostru. Practic vorbind, noi putem ajuta enorm prin orientarea pozitivă a fiinţei noastre, a modului de gândire, a sentimentelor şi emoţiilor pe care le avem.

Cealaltă faţetă, a acţiunii efective, este îndeplinită de organisme specializate (armata şi miliţiile civile) în colaborare cu instituţiile civile care sunt abilitate în această direcţie (cum ar fi Justiţia).

Una dintre legile fundamentale ale Manifestării este aceea că nu putem exista decât în acel domeniu de vibraţie cu care fiinţa noastră este compatibilă. Dacă, de pildă, suntem înconjuraţi de vibraţii care sunt diferite de cele predominante din aura noastră, ne va fi practic imposibil să rezistăm în mediul respectiv şi vom căuta să ne îndreptăm spre alte zone sau domenii ale Creaţiei, în care vibraţiile rezonează cu dominanta noastră de vibraţie.

Aceasta este situaţia cu mulţi oameni în prezent; ei simt incompatibilitatea care există între frecvenţa lor dominantă de vibraţie şi atmosfera înconjurătoare, ce este tot mai mult încărcată cu sentimente de frică, de violenţă, de separare şi de egoism. Ca urmare, ei urmăresc să se separe de fiinţele din jur care întreţin astfel de emoţii negative şi stări distructive, deoarece frecvenţa lor de vibraţie este foarte joasă, fiind incompatibilă cu vibraţia lor superioară.

Problema este oarecum paradoxală pentru cei care nu cunosc anumite elemente ezoterice fundamentale şi ea duce chiar la necesitatea relocării fizice a unor fiinţe într-un loc cu vibraţii mai apropiate de structura lor individuală; alte persoane găsesc resurse pentru a se "izola" în chiar mijlocul mediului "ostil" în care se află.

Această situaţie se va amplifica de aşa manieră în viitorul apropiat, încât ea va duce la o veritabilă "segregare" între fiinţele umane şi chiar la o "separare" a suprafeţelor sau zonelor de pe planeta noastră, în contextul transformărilor extraordinare care vor avea loc la nivel vibraţional pe Pământ. Aceste aspecte vor fi explicate mai detaliat în ultimele episoade ale acestei serii de articole.

Pentru început, este necesar să amintim că nu este suficient doar să avem o anumită vibraţie superioară dominantă a fiinţei, ci este de asemenea necesar să avem acces la ea în fiecare moment, fără să înregistrăm fluctuaţii. Dacă de pildă acum ne aflăm în dimensiunea fizică (3D), majoritatea dintre noi nu face altceva decât să reitereze cu putere ideea existenţei în această realitate grosieră a Creaţiei.

De pildă, dacă o fiinţă umană se află într-un mediu în care predomină frica - chiar dacă şi-ar dori să nu se afle acolo, ci în alte parte unde să se bucure de energii mult mai elevate -, ea sfârşeşte totuşi prin a accepta acel mediu în viaţa sa.

Într-un astfel de caz, fiinţa respectivă nu îşi va putea continua viaţa pe Pământ şi, prin urmare, nu va ascensiona la o dimensiune superioară a realităţii. Cei care fac parte din această categorie fie vor alege moartea trupului şi reîncarnarea, fie vor alege să fie transportaţi într-o altă zonă a galaxiei, pe o altă planetă din planul fizic (3D) ce este potrivită pentru condiţia lor prezentă, unde îşi vor continua evoluţia până când înţelegerea lor va atinge pragul necesar şi suficient pentru saltul pe un nivel superior de vibraţie a conştiinţei.

Pe de altă parte, cei care au ajuns deja la o înţelegere superioară a realităţii, au la rândul lor posibilitatea de a alege între două variante: fie vor ascensiona într-o condiţie existenţială fără formă, adică vor deveni o entitate celestă sau "spirit" fără formă, realizând felurite sarcini în Creaţie şi urmând astfel drumul evoluţiei spirituale ce îi va conduce spre unirea cu Sursa Supremă (Dumnezeu Tatăl); fie vor alege să-şi păstreze forma fizică, care atunci va deveni oarecum "infuzată" de lumina divină a unor densităţi (sau realităţi de manifestare) superioare.

Trupurile lor vor fi atunci foarte apropiate de condiţia cristalului şi tocmai de aceea se vor numi "corpuri de cristal", care vor fi tinere, perfect sănătoase şi pline de o strălucire radiantă, menţinându-se în viaţă pentru sute şi mii de ani. Am putea chiar spune că aceasta va fi, într-un anume fel, o nouă "specie" în univers, deoarece va fi pentru prima dată când acest "experiment" al ascensiunii sau "înălţării" spirituale în frecvenţa de vibraţie a conştiinţei va avea loc fără a se renunţa la structura fizică grosieră. Datorită spectrului bogat şi elevat de frecvenţe de vibraţie care vor fi atunci dinamizate şi prezente în aura lor expansionată, aceste fiinţe cu corpurile de "cristal" vor deţine de asemenea mari puteri paranormale, printre care telepatia, teleportarea, invizibilitatea etc., făcând în acelaşi timp parte din structurile organizatorice la nivel galactic (Confederaţiile Galactice). Ele vor fi baza pentru crearea unei noi civilizaţii pe Pământ, o civilizaţie glorioasă ce va deveni destinaţia pentru mulţi vizitatori din felurite sisteme solare ale cosmosului.

Prin urmare, aceasta este perioada când avem cu toţii şansa de a ne elibera de valul iluziei, al minciunii şi al manipulării care a fost impus de "Iluminaţi" şi putem face aceasta fiind mai ales uniţi în intenţie, aspiraţie şi faptă. Avem de asemenea mijloacele şi sprijinul civilizaţiilor ET benefice, care ne ajută şi ne asistă dintr-o pornire profund spirituală, de unitate şi frăţie cosmică împotriva răului şi a distrugerii.

Aceste civilizaţii se află într-un contact strâns cu reprezentanţii facţiunilor benefice, oferindu-le continuu acestora - graţie unor tehnologii foarte avansate - date despre monitorizarea foarte complexă a situaţiei la nivel mondial şi mai ales despre mişcările ascunse ale "Iluminaţilor".

Arestările membrilor "elitei" satanice a masonilor reprezintă doar o mică piesă în imensul plan divin ce prefigurează extraordinarele transformări ce vor avea loc foarte curând pe Pământ, dar ele sunt totuşi o piesă principală a acestui plan. Într-un fel, ele reprezintă piesa de domino care, odată doborâtă, va determina căderea tuturor celorlalte piese ale dominoului malefic instituit de cabala criminală a masonilor cu precădere în ultimii 300 de ani.

Această victorie esenţială va permite mai apoi manifestarea a sute şi mii de alte evenimente importante, care se vor "potrivi" exact în locul necesar şi la momentul de timp necesar. Este adevărat că până în prezent mass-media nu a prezentat aproape deloc multe dintre aceste evenimente, care sunt legate mai ales de arestările membrilor "elitei" masonice, însă curând lucrurile vor intra pe un alt făgaş.

Unul dintre marile obstacole cu care se confruntă media internaţională atunci când trebuie să prezinte evenimente şi ştiri importante, aşa cum ele se petrec cu adevărat, este frica imensă întreţinută de membrii "elitei" satanice care deţin trusturile mass-media. Prin ameninţări directe asupra şefilor de departamente, a familiilor acestora şi a altor oficialităţi din consiliile de conducere ale instituţiilor de difuzare în masă a informaţiei, "Iluminaţii" au instituit un regim draconic de teroare, asemănător unui zid de beton ce împiedică viziunea realităţii din spatele lui pentru majoritatea oamenilor.

Totuşi, în ultimul timp apar din ce în ce mai multe ştiri "neplăcute" pentru cabala criminală, probând în acest fel faptul că cei care susţin ştirea respectivă sunt protejaţi într-o mare măsură de anumite civilizaţii extraterestre benefice (mai ales din cadrul Federaţiei Galactice a Luminii şi a Comandamentului Ashtar), care monitorizează foarte atent aceste aspecte la nivel mondial. Ajutorul altruist pe care ni-l oferă aceste fiinţe din spaţiu este minunat şi oamenii ar trebui să devină din ce în ce mai conştienţi de el, renunţând la penibila atitudine xenofobă, ori la influenţele manipulatoare ale mass-media în această privinţă.

Există literalmente sute şi chiar mii de civilizaţii ET benefice care au suprimat pentru totdeauna răul din existenţa lor şi care doresc de asemenea să ajute omenirea să se integreze în Confederaţiile Galactice, ca membru cu drepturi depline, după ce va reuşi marele salt vibraţional la nivelul conştiinţei.

Vechile texte ale gnosticilor de acum 2000 de ani vorbesc despre o "mutaţie", o anomalie, o eroare ce a intervenit în codul evoluţiei omenirii în urmă cu mai bine de 10 000 de ani, iar această eroare trebuie să fie corectată acum. Acesta este ţelul principal al reprezentanţilor civilizaţiilor ET benefice care doresc să ajute Pământul şi omenirea în aceste vremuri.

Reptilienii, micii cenuşii, bazele şi navele lor de recunoaştere sau navele mari de transport (navele-mamă) nu mai există în prezent pe planeta noastră. În prezent, singurii împotriva căruia lupta omenirea sunt membrii "elitei" satanice a masonilor. Aceştia au moştenit influenţe diferite în ADN-ul lor şi, chiar dacă împărtăşesc aceleaşi planuri criminale de asuprire şi control a omenirii, totuşi ei reprezintă facţiuni diferite, în conformitate cu linia descendentă extraterestră din care au provenit.

Astfel, familia Rothschild are descendenţă orioniană, acţionând cu precădere în Europa; familia Rockefeller are descendenţă draconiană, acţionând cu precădere în America; iar facţiunea Iezuiţilor reprezintă un amestec între rasele andromedane şi cea a reptilienilor, acţionând în restul lumii, cu precădere în Europa şi în Asia.

[continuare în partea a patruzecisiopta]

Sursa: AIM

No comments:

Post a Comment