Friday, July 27, 2012

2012 - intervenţia extraterestră pe Pământ (22a)

[urmare din partea a cincizecisidoua]

Consiliul de Lumină al Federaţiei Galactice a Luminii (FGL) este coordonat în principal de siriusieni (civilizaţia din sistemul Sirius A) şi de pleiadieni (civilizaţia din constelaţia Pleiadelor). Ambele rase sunt umane şi destul de asemănătoare fiinţelor de pe Pământ (mai ales pleiadienii, care se aseamănă mult cu aşa-zisa "rasă nordică" - în general blonzi şi cu ochi albaştri).

În ceea ce îi priveşte pe siriusieni, aceştia sunt fiinţe extraterestre cu un înalt nivel de evoluţie spirituală şi tehnologică; membrii lor sunt înalţi (2-2,5 metri) şi au trupurile destul de "subţiri", însă cu forme armonioase. Ochii lor sunt foarte migdalaţi, mari şi de culoare închisă; părul este lung, de culoare alb-argintie, la fel ca şi pielea. Prezenţa siriusienilor impune prin demnitatea şi prestanţa deosebită, prin fermitatea, dar şi blândeţea lor minunată.

Nivelul de implicare al celor două civilizaţii (siriusienii şi pleiadienii) în evenimentele actuale de pe planeta noastră este foarte însemnat. Aceasta se datorează, pe de o parte, legăturilor genetice profunde pe care le avem cu ei (mai ales cu pleiadienii), iar pe de altă parte aspectelor de natură karma-ică (mai ales în ceea ce îi priveşte pe siriusieni, care se simt cumva răspunzători de marile suferinţe prin care umanitatea a trecut în trecutul îndepărtat, datorită unor teribile războaie cosmice ce au fost purtate pe planeta noastră de către alte civilizaţii din sistemele Sirius (în special Sirius B) şi Orion).

De altfel, siriusienii şi pleiadienii vor fi cele două rase principale din cadrul FGL care vor realiza Primul Contact cu omenirea, atunci când se vor produce aterizările în masă ale OZN-urilor, adică ale navelor cosmice cu care ei se deplasează. În legătură cu subiectul navelor cosmice (OZN-uri) ale acestor civilizaţii ET benefice, considerăm că este momentul potrivit pentru a prezenta câteva aspecte legate de funcţionalitatea şi caracteristicile acestora.

Navele pleiadiene sunt de multe tipuri şi mărimi; pentru activităţile comune legate de planeta Pământ sunt folosite aşa-numitele "nave de cercetare", în general cu un diametru cuprins între 7 şi 10 metri. La rândul lor, acestea sunt de mai multe tipuri. Informaţii destul de bogate despre acest subiect, precum şi un set uimitor de fotografii au fost prezentate mai ales de către Billy Meier (pentru referinţe se poate consulta articolul din serie în care s-a prezentat pe larg subiectul).

În ceea ce priveşte navele siriusiene, acestea se încadrează într-o altă concepţie tehnologică, foarte avansată, care se bazează pe energia luminoasă (fotonică). Totuşi, este important să menţionăm că aceste nave cosmice au în comun o caracteristică esenţială: ele sunt nave organice, adică într-un anumit sens putem spune că ele sunt nişte "fiinţe" care interacţionează direct cu transmisiile mentale ale pilotului principal.

În aceste condiţii, limitările inerente materiei fizice sunt transcense şi, graţie unor sisteme tehnologice foarte avansate, se pot realiza modificările de frecvenţă de vibraţie care plasează nava şi ocupanţii ei pe diferite nivele de manifestare a realităţii. Aceste aspecte sunt foarte greu de "digerat" pentru ştiinţa materialistă contemporană, mai ales pentru cea care există "la vedere", adică pentru cea care este controlată şi cenzurată de "elita" masonică.

Totuşi, adevărul apare cu claritate: aşa interacţionează majoritatea navelor cosmice (OZN-uri) cu realitatea fizică. Dubiile, întrebările, supoziţiile şi incertitudinile în această privinţă, la fel ca şi ipotezele sau "explicaţiile" ce sunt exprimate mai ales de unii oameni de ştiinţă înglodaţi în materialism fac parte din "glumele ştiinţifice ale secolului".

Toate navele cosmice ale FGL sunt echipate cu computere organice extrem de evoluate, ce reprezintă baza funcţionării lor; ele reprezintă "creierele organice" ce le definesc în esenţă. Aceste computere au capacităţi gigantice de calcul şi sunt legate într-un mod încă neînţeles pentru ştiinţa noastră contemporană de ceea ce numim "subspaţiu" sau "vidul cuantic".

Astfel, limitările realităţilor pe care le numim spaţiu şi timp sunt transcense şi în acest mod vitezele de deplasare ale acestor nave, precum şi unele caracteristici ale lor, care sunt uimitoare, devin imediat explicabile, cel puţin la nivel general. Înţelegem de asemenea ce diferenţă enormă este între propulsia acestor nave şi modul lor de concepţie, şi motoarele bazate încă pe combustie internă, ce fac chiar şi în prezent "mândria" evoluţiei tehnologice pe Pământ.

Mai mult decât atât, navele cosmice ale FGL ori ale altor civilizaţii benefice din celelalte Confederaţii Galactice, au capacitatea de a se interconecta aproape la toate nivelele cu fiinţele care le-au proiectat şi care le pilotează. În fiecare dintre aceste nave (OZN-uri) - şi mai ales în cele uriaşe, care sunt considerate nave-mamă sau de transport interstelar - există o reţea generală, de ansamblu, ce asigură funcţionarea ei; pe lângă reţeaua de lucru generală (ce are în special o natură organică), există de asemenea o reţea mai mică ce asigură conectarea telepatică între toţi membrii navei respective. Oricine ar urca la bordul unei astfel de nave (cei care au făcut-o deja pot să certifice) este imediat "branşat" la această reţea, care monitorizează toate funcţiile corporale, procesele mentale şi stările emoţionale ale acelei fiinţe.

Din această cauză, tehnologia uimitoare ce este implicată în construcţia navelor extraterestre ne apare mai mult ca o "fiinţă foarte inteligentă" şi ea reprezintă de fapt una dintre misterioasele zone de contact între viaţa organică şi ceea ce numim "inteligenţa artificială".

O caracteristică extraordinară a acestei tehnologii extrem de avansate este aceea de a realiza călătorii galactice şi intergalactice; cu alte cuvinte, această tehnologie face posibilă călătoria între diferitele sisteme solare din interiorul galaxiei noastre sau călătoria în alte galaxii ale Universului fizic şi subtil.

Posibilităţile fenomenale care se deschid la aceste niveluri sunt grandioase şi ele ne oferă, în acest stadiu în care ne aflăm, o idee incipientă a ceea ce reprezintă cu adevărat conceptul de libertate în manifestare. În această direcţie, a inspiraţiei şi chiar a contemplării grandorii nesfârşite a Creaţiei divine - atât la nivel macrocosmic cât şi la nivel microcosmic - sugerăm vizionarea acestui clip video, ce poate să constituie o minunată sursă de inspiraţie individuală:

Punctul forte al tehnologiei extraterestre ce face posibilă călătoria interstelară este acela că ea permite ajustarea frecvenţei de vibraţie a navei - considerată ca o fiinţă organică - astfel încât aceasta să se deplaseze într-un timp foarte scurt de la o stea la alta, de la un sistem solar la altul, de la o galaxie la alta. Pentru aceasta sunt folosite aşa-numitele "porţi stelare" (stargate), ca zone precise din spaţiu prin care navele civilizaţiilor ET ce realizează călătorii galactice sau intergalactice se proiectează după ce îşi ajustează frecvenţa de vibraţie în conformitate cu destinaţia pe care şi-au propus-o.

Aceste "zone" speciale, care sunt de fapt nişte zone foarte precise de distorsiune spaţio-temporală, se găsesc mai ales în apropierea stelelor; ele reprezintă "adresa" în frecvenţă de vibraţie specifică a acestor corpuri cosmice şi permit "salturile" spaţio-temporale ale navelor. În ultimul timp apar tot mai multe filmări ("stranii, în concepţia limitată sau cenzurată a ştiinţei contemporane sau a NASA), realizate chiar de sateliţi specializaţi, ce indică dovezi clare ale unor astfel de manifestări. Una dintre ele (care nu a fost prezentată până acum în cadrul seriei noastre de articole) poate fi urmărită aici:

Desigur, toate acestea par pentru mulţi oameni nişte elemente fantastice, însă ei nu trebuie să uite cât de limitată a fost ştiinţa în concepţiile ei - atât teoretice, cât şi practice - de-a lungul timpului. Tocmai din această cauză, foarte curând după realizarea arestărilor în masă a membrilor cabalei criminale (adică după începerea fazei majore a Operaţiunii Green Light) şi după trecerea la noul sistem financiar mondial, civilizaţiile ET benefice vor începe o serie de transmisii de mare anvergură de pe uriaşele lor nave-mamă din spaţiu, ce vor fi emise prin reţelele de radio, TV şi Internet pe suprafaţa întregii planete, în care va fi prezentată adevărata istorie a omenirii şi modalitatea prin care tehnologiile foarte avansate au fost cenzurate de către "elita" satanică a masonilor, pentru a nu permite astfel progresul umanităţii.

De asemenea, acele transmisii mondiale vor arăta felul în care civilizaţia spirituală din interiorul Pământului (Shambala) a contribuit foarte mult la realizarea giganticului plan divin în legătură cu planeta noastră, care în prezent se află foarte aproape de împlinirea lui glorioasă. Una dintre realizările remarcabile ale fiinţelor din Shambala a fost aceea de pregătire a unor zone special amenajate, paradisiace, pentru populaţia ce va fi adusă acolo atunci când suprafaţa planetei se va confrunta cu anumite mişcări geodezice, inevitabile pentru reajustarea la noua ei condiţie existenţială.

Aceste zone minunate, ce au fost construite special în acest scop, sunt deja operaţionale şi aşteaptă momentul pentru a fi locuite de către fiinţele umane ce vor fi transportate acolo. Desigur, "mutarea" unei părţi a populaţiei de pe Pământ în aceste zone va fi temporară; reprezentanţii FGL au avansat ideea că perioada acestei tranziţii se va putea întinde de la câteva săptămâni la aproximativ 14 luni.

Astfel, anul 2013 va însemna practic adevăratul început de construcţie a societăţii galactice pe Pământ, care va dura probabil mai multe zeci de ani. Omenirea va deveni astfel încetul cu încetul membru cu drepturi depline în Federaţiile Galactice şi va cunoaşte îndeaproape toate minunile tehnologice şi spirituale ale unei vieţi cosmice, libere şi luminoase. Odată cu aceste transformări profunde, multe dintre planetele şi corpurile celeste din sistemul nostru solar vor suferi de asemenea transformări remarcabile, care le vor readuce la viaţă şi la manifestarea exuberantă pe care au avut-o în vremurile de demult, însă aceasta se va petrece acum pe un nivel mult superior.

Prezenţa în jurul Pământului a navelor siriusienilor, pleiadienilor şi a altor rase din FGL nu este la întâmplare sau sporadică. Pentru a clarifica acest subiect, trebuie spus că flota de nave siriusiene este dispusă în jurul planetei noastre pe trei "inele" concentrice.

Primul dintre aceste inele înconjură Pământul şi Luna; el conţine mai mult de un milion de OZN-uri, cele mai multe dintre ele fiind nave de dimensiuni mici (nave de cercetare şi de transport rapid), care nu posedă arme de luptă. Scopul lor principal este acela de a observa şi monitoriza activitatea oamenilor de pe planeta noastră, de a supraveghea anumite operaţiuni la nivelul flotei în ansamblu şi, de asemenea, de a transporta anumite obiecte ce nu pot fi teleportate în bazele de pe Pământ sau de pe Lună.

Aceste baze siriusiene şi pleiadiene sunt plasate adânc în crusta planetei, mult sub nivelul suprafeţei şi chiar al fundului mărilor şi al oceanelor, fiind interconectate la o amplă reţea de comunicaţie cu aşezările locuitorilor din Shambala; alte baze sunt construite pe Lună, despre care oamenii ar trebui să devină conştienţi că reprezintă în realitate un uriaş nod de comandă cosmică şi un avanpost foarte elaborat de facilităţi în domeniul cercetării.

Aceste facilităţi (sau baze logistice avansate) permit mai ales monitorizarea tehnologiei militare şi a armamentului de care dispune "elita" satanică a masonilor, care nu se referă la dispozitivele comune ce pot fi observate în luptele şi războaiele de la suprafaţa planetei, ci la dispozitive destul de avansate de atac interdimensional, ce au fost dezvoltate în timp de Guvernul Ocult al planetei.

În jurul acestui prim inel al flotei interstelare de nave a FGL sunt dispuse câteva "spiţe" formate din nave cosmice de dimensiuni mai mari, al căror scop este acela de a supraveghea activitatea inelului interior al flotei şi, dacă este necesar, de a lua măsuri de protecţie atunci când situaţia o impune împotriva eventualelor ameninţări din spaţiu.

Sediul de comandă centralizată al celui de al doilea inel al flotei interstelare a FGL este situat în subteranele planetei Marte şi este coordonat de rase de fiinţe non-umane ce fac parte din FGL. Legătura pământenilor cu o parte dintre aceste civilizaţii de fiinţe non-umane va fi realizată după ce Primul Contact cu pământenii se va desfăşura în condiţii armonioase; restul civilizaţiilor non-umane vor aştepta până când omenirea va dobândi un nivel de conştiinţă suficient de evoluat astfel încât să-i permită să înţeleagă şi să se adapteze fără probleme la caracteristicile fizice, mentale şi psihice ale unor astfel de fiinţe non-umane.

[continuare în partea a cincizecisipatra]

Sursa: AIM
1 comment:

  1. Buna ziua. În sensul unor lucruri scrise mai sus despre constructia si modul de functionare al navelor extraterestre si nu numai puteti citi o lucrare scrisa de un clarvizionar initiat: "Stanislaf Groff-Cand Imposibilul Devine Posibil". Este absolut genială.

    ReplyDelete