Tuesday, July 10, 2012

2012 - intervenţia extraterestră pe Pământ (14a)


[continuare din partea a treizecisisasea]

Pământul este monitorizat, mai ales în această perioadă foarte specială a evoluţiei sale, de sute şi chiar mii de civilizaţii extraterestre avansate, care urmăresc cu diferite grade de interes evoluţia evenimentelor şi mai ales particularităţile transformărilor care au loc în prezent.
Din informaţiile pe care le deţinem, procesele complexe care implică planeta noastră în această perioadă reprezintă o premieră la nivel universal. Ineditul acestei perioade nu se referă propriu-zis la translaţia spre o frecvenţă superioară de vibraţie a conştiinţei fiinţelor; în funcţie de ciclurile cosmice care reprezintă un fel de "ceas galactic", civilizaţiile din galaxia noastră (precum şi din oricare dintre cele peste 100 de miliarde de alte galaxii ce există în universul fizic observabil, după aprecierile astrofizicienilor contemporani) trec cu regularitate prin transformări specifice care implică evoluţia sau involuţia lor. 

Direcţia imprimată în aceste transformări este în funcţie mai ales de particularităţile energetice ale proceselor cosmice care au loc în acele perioade, precum şi de o serie întreagă de variabile "locale" ale civilizaţiilor respective. Ceea ce este însă caracteristic şi inedit în acest colţ al universului fizic, în care se află sistemul nostru solar şi planeta noastră (Terra), e faptul că ascensiunea în frecvenţa de vibraţie a conştiinţei oamenilor se va realiza pentru prima dată fără ca aceştia se renunţe la vehiculul lor fizic. 

Cu alte cuvinte, o parte dintre fiinţele umane care vor ajunge în această etapă de desfăşurare a evenimentelor viitoare vor translata la o frecvenţă de vibraţie superioară a conştiinţei lor, fără ca pentru aceasta să-şi părăsească trupul. Desigur, translaţia va implica de asemenea şi o modificare a frecvenţei de vibraţie specifică a materiei fizice din care este alcătuit corpul fizic, dar ceea ce este important de menţionat e că ascensiunea într-o dimensiune superioară de manifestare nu se va face prin renunţarea la structura grosieră a fiinţei, adică la trup. 

Acelaşi aspect este implicit valabil şi în cazul planetei însăşi (Pământul), care va translata odată cu fiinţele de la suprafaţa ei fără a se distruge în dimensiunea ei fizică (3D).

Prin urmare, procesul eminamente spiritual care implică ascensiunea conştiinţei fiinţelor umane la o frecvenţă de vibraţie superioară fără ca acestea să-şi părăsească vehiculul fizic (trupul) - cu alte cuvinte, fără ca ele să moară - este o etapă foarte importantă de evoluţie în acest colţ al Macrocosmosului şi, deoarece el reprezintă o premieră absolută, este urmărit cu maxim interes de mii de civilizaţii şi alte entităţi şi fiinţe celeste din Creaţie. 

Multe dintre aceste civilizaţii şi fiinţe celeste îşi aduc în mod activ contribuţia la realizarea acestui proces de translaţie a conştiinţei şi tocmai de aceea afirmăm că, în conformitate cu informaţiile care există, în prezent Pământul este asistat de câteva sute de astfel de civilizaţii extraterestre benefice, la care se adăugă multitudinea de alte fiinţe şi ierarhii celeste care acţionează eficient în vederea realizării cu succes a ascensiunii spirituale a omenirii.

Procesul este însă foarte complex şi implică nenumărate variabile; tocmai datorită ineditului acestei "experienţe" cosmice în premieră, lupta este foarte strânsă, întrucât forţele malefice (concretizate în anumite civilizaţii extraterestre negativ orientate - cum ar fi reptilienii draconieni şi sub-rasele lor din diferite alte zone ale galaxiei -, precum şi în anumite entităţi demoniace şi satanice din tărâmurile subtile infernale ale manifestării) nu doresc deloc realizarea cu succes a translaţiei omenirii la o frecvenţă superioară de vibraţie a conştiinţei.

Aceasta ar atrage după sine - prin puterea exemplului şi a experienţei dobândite - repetarea ei în multe alte zone ale universului fizic, slăbind şi chiar eliminând complet influenţa negativă a acelor civilizaţii malefice cel puţin în unele sectoare din galaxia noastră (şi din alte galaxii).

Aşa se explică rezistenţa extraordinară şi opoziţia îndârjită cu care reptilienii draconieni - dar de asemenea şi alte civilizaţii cu "agende" şi interese locale tenebroase -, ajutaţi de "elita" satanică a masonilor de pe Pământ, se străduiesc prin toate mijloacele pe care le mai au la îndemână să amâne sau chiar să facă să eşueze complet procesul ascensiunii şi evoluţiei rasei umane de pe Terra.

Această veritabilă luptă galactică între bine şi rău, în care este implicat Pământul, a atras numeroase civilizaţii extraterestre benefice care ne asistă şi ne ajută pentru a reuşi translaţia cu deplin succes.

În general vorbind, civilizaţiile ET benefice sunt organizate în Confederaţii Galactice uriaşe, ce respectă anumite principii şi legi cosmice armonioase, stabilite de comun acord şi reunite în ceea ce s-ar putea numi "codul lor de conduită galactică".

Civilizaţiile care intră în componenţa acestor confederaţii provin din dimensiuni diferite, însă cele mai multe dintre ele există în dimensiunile superioare 4D, 5D sau chiar 6D. Există însă şi civilizaţii din 3D (planul fizic) care au ajuns la un înalt nivel de dezvoltare a tehnologiei şi care de asemenea sunt orientate benefic, care sunt admise în Confederaţiile Galactice şi care sunt membre ale acestora.

În general vorbind, fiecare dintre aceste Confederaţii sunt coordonate de câte un aşa-zis consiliu de lumină, care de fapt este un consiliu director format din câţiva reprezentanţi ai principalelor civilizaţii (de obicei cele mai avansate, atât din punct de vedere tehnologic, cât şi spiritual) ce fac parte din respectiva organizaţie galactică.

Întrucât intenţiile şi planurile acestor Confederaţii Galactice sunt totdeauna eminamente benefice, există mereu un consens în acţiunile lor, care vizează ajutorul acordat civilizaţiilor din diferite colţuri ale universului (în principal în interiorul galaxiei noastre), dar cu toate acestea fiecare membru (civilizaţie) al acestor Confederaţii Galactice este liber să participe sau nu la acţiunile care sunt propuse.

După cum am arătat deja, planeta noastră ocupă un loc special în atenţia acestor organizaţii galactice a civilizaţiilor benefice avansate. Aceasta face ca "activitatea" din spaţiul cosmic din jurul Pământului şi a Lunii să fie în prezent extrem de intensă, implicând la modul real milioane de nave cosmice şi alte structuri şi baze uriaşe extraterestre, plasate în special pe Lună, dar de asemenea şi pe mulţi dintre ceilalţi sateliţi naturali ai planetelor din sistemul nostru solar, ori chiar pe unele dintre planetele înseşi, cum ar fi Marte, Mercur sau Pluto.

De pildă, dovezi extraordinare ale unor construcţii şi baze extraterestre pe Lună pot fi văzute în documentarul video intitulat Celestial, despre care am mai amintit în unul din articolele anterioare, produs şi realizat de expertul ufolog Jose Escamilla.

Un scurt interviu luat de ThirdPhaseOfMoon prezintă în sinteza uimitoarele dovezi pe care ufologul le-a colectat chiar din rândul unor fotografii secrete ale NASA (în culori). De pildă, pe DVDul original se vor putea urmări imaginile succesive, la interval de 8 luni, ale unei construcţii gigantice de 16 kilometri lungime şi 8 kilometri înălţime, care a fost ridicată pe Lună în unul dintre craterele ei.

Nicio tehnologie de pe Pământ nu ar fi în stare să realizeze o asemenea construcţie, nu doar la aceste dimensiuni colosale, dar cu atât mai puţin în spaţiul cosmic ori pe un corp celest cum este Luna. Clipul video poate fi urmărit aici:

Pe de altă parte, pentru a îndepărta nesfârşitele suspiciuni penibile ale unor minţi chinuite, care şi în prezent se mai îndoiesc de realitatea zborurilor efectuate de om pe Lună (programul Apollo), sugerăm doar unul dintr-o serie de clipuri edificatoare ce ar putea arunca o lumină destul de elocventă supra aceea ce s-a petrecut în 1969, la aselenizarea lui Apollo 11 şi ce anume a văzut Neil Armstrong acolo (imaginile video prezintă discuţia de pe canalul securizat de la Houston):
La toate acestea se pot adăuga foarte multe alte declaraţii în timp real ale piloţilor de avioane şi ale astronauţilor care au observat nave extraterestre în atmosfera Pământului, ori în spaţiul cosmic, din care o sinteză reuşită o indicăm aici (sugerăm vizionarea acestui clip video începând cu momentul 00.40 min, pentru a evita unele reclame mai puţin inspirate):Majoritatea activităţii civilizaţiilor extraterestre benefice este în legătură cu pregătirea translaţiei ce va avea loc la nivelul planetei noastre, a omenirii şi a întregului nostru sistem solar, odată cu ascensiunea nivelului general de vibraţie a conştiinţei sub impactul extraordinar al fluxurilor energetice ce provin din centrul galaxiei.

În ultimii ani, unele Confederaţii Galactice şi civilizaţii ET benefice au dorit declanşarea efectivă a planului generic numit Primul Contact, în care omenirea urma să ia cunoştinţă la nivel mondial de existenţa civilizaţiilor ET, de navele acestora, angrenând totodată primele legături şi contacte cu fiinţele extraterestre.

Cel mai cunoscut şi tulburător astfel de plan al civilizaţiilor ET a fost revelat de Stanley A. Fulham şi a constituit poate cea mai remarcabilă atenţionare din timpurile moderne pentru conştiinţa oamenilor în ceea ce priveşte prezenţa şi acţiunile civilizaţiilor ET benefice.


Stan Fulham a fost ofiţer în rândul Forţelor Aeriene din Canada şi a activat de asemenea în cadrul serviciului NORAD din armata americană, unde a avut ocazia să analizeze multe cazuri de apariţii OZN, mai ales cele încadrate în categoria observaţiilor radar. El s-a pensionat în anul 1971 cu gradul de căpitan. Cartea lui (Challenges of Change), care în prezent a ajuns la cea de a patra ediţie, reprezintă o sinteză a dialogurilor sale purtate timp de 12 ani cu un grup de fiinţe ET foarte evoluate, ce reprezintă un consiliu de guvernare galactică, numit "Consiliul celor 8". 

Dialogurile respective au fost realizate de Stanley Fulham cu membrii "Consiliului celor 8" prin intermediul mediului psihic foarte avansat Rik Thurston. Această intermediere a fost necesară în special pentru faptul că membrii civilizaţiilor care fac parte din acest consiliu galactic există cu predominanţă în dimensiunile 4D şi 5D. 

În discuţiile pe care le-a purtat şi întrebările pe care el le-a adresat consiliului de fiinţe ET, Fulham a pus accentul mai ales pe existenţa civilizaţiilor extraterestre care ne observă în prezent şi care interacţionează cu planeta noastră şi cu locuitorii ei, dorind să afle care sunt acestea, de ce se află ele aici şi care sunt intenţiile lor adevărate. 

În completarea acestor subiecte, informaţiile primite de fostul ofiţer canadian acoperă un spectru larg de alte domenii de interes, cum ar fi poluarea mediului, unele evenimente catastrofale ce vor avea loc pe Pământ, ameninţările teroriste, modificările de natură economică şi financiară la nivel mondial, precum şi necesitatea abordării unei vieţi preponderent spirituale de către oameni. 

Totuşi, cel mai important aspect care a fost luat în discuţiile cu aşa-numitul "Consiliu al celor 8" a fost planul de apariţie masivă a navelor ET (OZN-uri) pe cer în data de 13 octombrie 2010, deasupra New-York-ului şi crearea în acest fel a premiselor pentru realizarea Primului Contact între civilizaţia actuală a omenirii şi civilizaţiile extraterestre benefice.

Din nefericire, Stanley Fulham a murit pe 19 decembrie 2010 de cancer la pancreas, întrerupând astfel seria extraordinară de dezvăluiri în legătură cu acţiunile unora dintre civilizaţiile extraterestre care se implică în prezent în procesul transformării spirituale a planetei noastre şi a omenirii. Pentru a ne face o idee pertinentă despre conţinutul remarcabilei sale cărţi şi totodată despre personalitatea, decenţa şi fermitatea celui care a fost Stan Fulham, se pot urmări două clipuri video care prezintă în sinteză o discuţie între acesta şi cel mai important dintre colaboratorii săi, ufologul american Randy Kitchur: 

Partea 1
Partea a 2-a

Aceste clipuri video au fost postate în iunie 2010, dar subiectul a fost mai apoi dezvoltat într-un memorabil interviu cu o durată de o oră şi jumătate, realizat de cunoscutul ziarist şi redactor media Alfred Lambremont Webre şi prezentat la Seattle Exopolitics Examiner (http://exopolitics.blogs.com/files/stanley.a.fulham.mp3). 

[continuare în partea a treizecisiopta]

Sursa: AIM


No comments:

Post a Comment