Tuesday, July 24, 2012

2012 - intervenţia extraterestră pe Pământ (20a)


[continuare din partea a patruzecisiopta]

Este necesar să ne integrăm corect în fluxul evenimentelor şi să înţelegem de pe o poziţie matură aspectele principale ale situaţiei actuale în lume. Drake şi alţii ca el au depus o muncă laborioasă în ultimele luni şi au consumat multă energie psihică în dorinţa de a informa întreaga lume în legătură cu evenimentele ce vor urma foarte curând.

"Ratarea" unor termene de realizare a acestor evenimente nu-i poate deranja decât pe cei care încă refuză să înţeleagă în profunzime situaţia prin care trece omenirea în prezent.

Probabil că elementul principal în această ecuaţie foarte complexă, ce descrie conjunctura actuală în lume este blocarea mijloacelor de informare în masă de la a ne oferi informaţii viabile, pertinente, astfel încât să cunoaştem în fiecare moment care este pulsul real al evenimentelor ce au loc pe glob.

Mass-media este extrem de coruptă şi încă foarte mult controlată de "Iluminaţi"; ea este folosită tocmai pentru a difuza ştiri false, pentru a manipula opinia publică şi pentru a face jocurile "elitei" satanice a masonilor, în dorinţa lor malefică de a controla destinul acestei planete şi al omenirii. Datorită acestui blocaj inadmisibil, mass-media ascunde cu bună ştiinţă faptul că "Iluminaţii" şi cabala lor criminală au pierdut lupta, au fost deja înfrânţi şi că acum ei urmăresc doar să provoace un cât mai mare rău în urma lor.

Astfel, cei mai mulţi oameni sunt prinşi în plasa ignoranţei şi a manipulării, care se reflectă mai ales în sentimentele lor predominante, generate de ideile false şi de tendinţele pesimiste; aceste sentimente sunt frica şi nesiguranţa.

Frica faţă de necunoscut, mânia, frustrarea, suspiciunea, toate se unesc pentru a clătina încrederea şi speranţa omului de rând, făcându-l să fie şovăitor, să gândească eronat şi să acţioneze în mod egoist.

Dacă el ar cunoaşte datele reale ale problemei şi dacă ar avea acces la informaţiile corecte asupra situaţiei de facto care există în lume, ar constata că nu există niciun motiv pentru a fi cuprins de frică; ar înţelege atunci cu întreaga sa fiinţă că armele cele mai puternice pe care le are în lupta împotriva "elitei" satanice a masonilor sunt iubirea şi credinţa nestrămutată în victoria binelui.

Multe elemente ale planului general de acţiune ce se desfăşoară în prezent pe planeta noastră rămân încă ascunse, nu le putem "vedea" direct; cu toate acestea, fiecare zi aduce cu ea miracole extraordinare care se adună pentru a construi astfel victoria finală a umanităţii împotriva răului şi asupririi la care am fost supuşi mii şi mii de ani.

Nu câştigăm nimic atunci când alegem să fim ironici sau neîncrezători, nu devenim mai buni atunci când ne credem mai inteligenţi decât cei care luptă efectiv pentru această victorie, nu ne aducem nicio contribuţie atunci când aşteptam pasivi marea transformare. Toate acestea, alături de frică şi dorinţa de răzbunare reprezintă emoţii inferioare, care sunt comune planului fizic (3D).

Omenirea a fost blocată atât de mult timp în cuşca densă şi rigidă a energiilor materialităţii (3D), încât ea a uitat pur şi simplu ce înseamnă libertatea. Consecinţa imediată a acestui fapt este că oamenii au ajuns să reacţioneze mecanic, în loc să aleagă modul în care să se comporte sau să gândească.

Cei care se lasă antrenaţi în "febra arestărilor în masă a masonilor" se abandonează în realitate unor emoţii negative ce includ nerăbdarea, răzbunarea, ura, violenţa etc., în loc să opteze pentru sentimente minunate de iubire, compasiune, apreciere a eforturilor care sunt făcute în vederea rezolvării situaţiei dificile în care ne aflăm, de bucurie şi speranţă pentru cel mai mare dar pe care umanitatea l-a primit vreodată, darul libertăţii şi al ascensiunii spirituale a fiinţei, fără a renunţa la trup. Haosul creat de energiile negative pe care umanitatea le-a angrenat şi agitat până acum s-a ridicat la suprafaţă şi urmează să fie transmutat la un nivel superior de vibraţie, într-un proces sublim ce este numit ascensiune spirituală.

Momentul pe care l-am aşteptat atât de mult cu toţii şi la care am visat până acum nu este doar la uşa noastră, ci el a pătruns deja în casă şi aşteaptă să fie recunoscut. Pentru mulţi oameni, el a început deja să acţioneze în timp real, aducându-le convingerea că ei sunt deja liberi.

Desigur, această libertate nu se poate obţine doar rămânând simpli spectatori ai evenimentelor. După cum ştim deja, ele tind să se precipite tot mai mult, prin dezvăluirile care apar, prin scandalurile uriaşe din lumea politică şi financiară şi mai ales prin arestările membrilor cabalei criminale a masonilor, care devin din ce în ce mai dese. În această "regie" complicată, "Evenimentul" anunţat de Cobra şi de Mişcarea de Rezistenţă va însemna declanşarea "la vedere" a tuturor acţiunilor care până acum au fost ţinute în stand-by.

Varianta ideală care a fost expusă este următoarea: curând planeta noastră va intra în zona unei emisii energetice foarte puternice, care a izvorât din centrul galaxiei încă de acum multe mii de ani.

Acest flux de energia colosală şi foarte elevată va fi preluat de reprezentanţii civilizaţiei pleiadiene, va fi dirijat spre reprezentanţii Mişcării de Rezistenţă de la suprafaţa planetei noastre, iar aceştia vor contacta atunci oficialii militari ai facţiunii benefice de la Pentagon; după aceea se va putea considera că Operaţiunea Green Light a fost cu adevărat lansată şi din acel moment totul se va desfăşura foarte rapid, exact şi în forţă, acţiunile fiind asistate de civilizaţiile ET benefice care ne ajută.

Totuşi, nu trebuie să uităm că aceasta este varianta ideală şi că în realitate oamenii sunt fiinţe cu liber arbitru, iar modul lor de acţiune nu poate fi prevăzut cu exactitate. În decursul timpului, atât pleiadienii cât şi alte civilizaţii extraterestre benefice s-au convins că planurile de cooperare cu populaţia Pământului nu sunt deloc uşor de făptuit.

Chiar şi în interiorul facţiunii pozitive a generalilor de la Pentagon există persoane care au propriile lor interese şi agende mai mult sau mai puţin ascunse, fără ca prin aceasta ele să fie neapărat malefice. Aceasta a condus nu de puţin ori la anumite conflicte în cadrul grupului militar respectiv şi a îngreunat planurile de realizare a eliberării omenirii de sub controlul cabalei criminale a masonilor.

Cu alte cuvinte, facţiunea pozitivă a generalilor nu este încă un grup unit şi armonios, deoarece încă nu s-a stabilit în mod ferm o strategie comună şi nici nu s-au armonizat toate intenţiile celor reuniţi în acest plan. Aşa cum era de aşteptat, elementele individuale egotice s-au amplificat şi aceasta nu a putut fi decât în folosul "Iluminaţilor", amânând anumite evenimente ce ar fi trebuit să aibă loc încă de acum câteva luni.

Mai mult decât atât, la începutul acestui an au existat probleme chiar şi în rândul Organizaţiei Dragonului Alb din Asia. În cursul negocierilor de colaborare pe care Mişcarea de Rezistenţă le-a avut cu membrii acestei organizaţii, a reieşit faptul că unii dintre aceştia doreau în realitate să-şi însuşească mari sume de bani din fondurile ce ar fi apărut disponibile odată cu modificarea sistemului financiar mondial.

Prin urmare, slăbiciunile omeneşti se manifestă chiar şi cadrul acestor structuri ezoterice, la unii dintre membrii lor, însă ele nu reuşesc totuşi să perturbe înaintarea fermă a evenimentelor în direcţia translaţiei conştiinţei omenirii pe un nivel superior de vibraţie al acesteia.

"Evenimentul" care va fi generat de Sursă (centrul galaxiei noastre) va constitui "declicul" pentru toate celelalte evenimente ce vor începe să se desfăşoare într-o succesiune uimitoare, dintre care cel al Primului Contact cu civilizaţiile ET benefice va fi cel mai important.

La nivelul "administraţiei" galactice a situaţiei pe Pământ s-a stabilit ca acesta să fie realizat în prima fază de către pleiadieni şi siriusieni, mai ales datorită faptului că ei sunt foarte apropiaţi ca trăsături şi comportament de fiinţele umane de pe planeta noastră; în acest fel vor fi evitate anumite reacţii necontrolate de spaimă sau de respingere din partea populaţiei în ceea ce priveşte alte rase de fiinţe din cosmos.

Primul Contact va implica aterizări în masă ale navelor pleiadiene şi siriusiene în zonele cele mai importante de pe glob. Procesul va implica de asemenea colaborarea cu mai multe fiinţe umane, ce vor fi selectate în prealabil de către reprezentanţii Federaţiei Galactice a Luminii în vederea uşurării contactului umanităţii cu aceştia.

Ele vor fi contactate înainte de aterizarea publică a navelor extraterestre, li se vor prezenta dovezi de netăgăduit, iar mai apoi grupurile respective de persoane vor contacta mass-media şi vor aduce la cunoştinţa întregii lumi aceste dovezi clare şi concrete ale prezenţei civilizaţiilor extraterestre, care doresc realizarea contactului cu omenirea.

Scopul acestei acţiuni va fi acela de a pregăti mentalitatea infantilă a majorităţii oamenilor în ceea ce priveşte existenţa fiinţelor extraterestre şi a OZN-urilor, iar acest lucru va fi făptuit prin intermediul programului amintit, când se vor prezenta dovezi fizice ce nu vor mai putea fi negate de nimeni.

Înainte de realizarea aterizărilor în masă ale navelor extraterestre (în special ale celor pleiadiene şi siriusiene) va fi aranjat un contact diplomatic la nivel galactic între reprezentanţii Federaţiei Galactice a Luminii şi cei ai rasei umane de pe Pământ. Mai apoi, umanitatea va avea posibilitatea să voteze pentru a-şi exprima în mod liber dorinţa în legătură cu realizarea Primului Contact dintre ea şi alte rase de fiinţe extraterestre benefice.

Deşi am mai amintit despre acest plan în unul dintre articolele anterioare ale seriei, totuşi am considerat necesar să scriem încă o dată despre el, pentru a pregăti într-o anumită măsură conştiinţa celor care încă se mai simt cuprinşi de nelinişte şi îndoială, datorită ignoranţei şi a unor impulsuri egotice care le macină fiinţa. Un clip video emoţionant şi totodată luminos şi plin de aspiraţia realizării Primului Contact cu pleiadienii poate fi urmărit aici:

Chiar dacă acest clip se bazează pe informaţiile oferite acum 20 de ani de Barbara Marciniak (în anul 1992), totuşi mesajul lui este cu atât mai potrivit pentru timpurile pe care le trăim şi prefigurează în mare parte evenimentele deosebite pe care omenirea le va trăi în curând.

Deşi foarte multe fiinţe umane de pe planeta noastră se află actualmente într-o stare de mare ignoranţă cu privire la realitatea existenţei civilizaţiilor extraterestre şi mai ales a faptului că acestea joacă în prezent un rol activ în evenimentele ce se desfăşoară pe Pământ, totuşi atunci când planul expus mai sus va începe să fie realizat, mass-media va prezenta în mod corect întreaga situaţie.

Practic vorbind, Primul Contact va începe atunci când cele mai importante guverne ale lumii vor face aproape simultan o serie de anunţuri despre prezenţa civilizaţiilor ET benefice, care se află atât pe planeta noastră, cât şi în apropierea ei, în spaţiul cosmic, informând astfel omenirea despre existenţa principalelor Confederaţii Galactice care contribuie la ajutorul şi asistenţa populaţiei Pământului.

Îndată ce aceste anunţuri vor fi făcute, Federaţia Galactică a Luminii va începe să efectueze zboruri în timpul zilei cu mari nave (OZN-uri), acompaniate de anunţuri despre cine sunt ei şi care este motivul prezenţei lor aici, pe planeta noastră. Aceste acţiuni foarte importante, care se vor desfăşura gradat pentru a evita panica în rândul populaţiei, vor disipa neîncrederea şi îndoiala oamenilor, care au fost alimentate zeci de ani de propaganda urii impusă de "Iluminaţi".

Tocmai de aceea am specificat faptul că informarea liberă, lipsită de orice influenţă malefică şi de controlul satanic al familiei Rothschild va constitui cea mai importantă redută câştigată împotriva cabalei criminale a masonilor, deoarece atunci mass-media va informa populaţia cu exactitate asupra evenimentelor care vor avea loc.

Astfel, ea va raporta despre existenţa civilizaţiilor extraterestre şi va prezenta dovezile ce îi vor fi puse la dispoziţie; va vorbi despre energia liberă şi despre dispozitivele tehnologice care, deşi au fost inventate cu mult timp în urmă, totuşi sunt tăinuite de cabala criminală de zeci de ani, astfel încât omenirea să nu se bucure de binefacerile lor extraordinare; şi, de asemenea, va prezenta adevărul istoric despre rasa noastră şi despre civilizaţiile care au existat până acum pe Pământ.

[continuare în partea a cincizecea]

Sursa: AIM


1 comment:

  1. Ar fi interesant sa-l vedem pe Ponta anuntandu-ne ca civilizatii extraterestre vin sa salveze omenirea...

    ReplyDelete